Poland-Pozna?: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003002784943002
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381614-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2017/S 186-381614

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spolka z o.o.
ul. Glogowska 131/133
Pozna?
60-244
Poland
Contact person: Dorota Nowak
Telephone: +48 618396221
E-mail: zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl
Fax: +48 618396009
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.mpk.poznan.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga utrzymania czysto?ci i porz?dku infrastruktury u?ytkowanej przez MPK Pozna? Sp. z o.o. wraz z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadow.

Reference number: AL-0150-18/17
II.1.2) Main CPV code
90600000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi utrzymania czysto?ci i porz?dku infrastruktury wraz z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadow z podzialem na trzy zadania:

1.1. Zadanie nr 1 dotyczy utrzymania czysto?ci i porz?dku na przystankach autobusowych na terenie Miasta Poznania (z podzialem na 7 Rejonow),

1.2. Zadanie nr 2 dotyczy utrzymania czysto?ci i porz?dku infrastruktury tramwajowej i towarzysz?cej u?ytkowanej przez Zamawiaj?cego,

1.3. Zadanie nr 3 dotyczy utrzymania czysto?ci i porz?dku infrastruktury u?ytkowanej przez Zamawiaj?cego okre?lanej mianem infrastruktury technicznej Dworca Zachodniego PST, w?zla komunikacyjnego Kaponiera,przystanku Most Teatralny.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 6 863 318.89 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon I ? Stare Miasto Centrum

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Utrzymanie czysto?ci i porz?dku polega w szczegolno?ci na:

a. uprz?taniu, czyszczeniu platform przystankowych,

b. usuwaniu skutkow zimy,

c. opro?nianiu, czyszczeniu, dezynfekcji pojemnikow na odpady,

d. czyszczeniu wiat przystankowych, blotochronow, lawek,

e. pogotowiu czysto?ci,

f. zebraniu, usuni?ciu odpadow ze sprz?tanego terenu oraz zagospodarowaniu usuwanych odpadow zgodnie zobowi?zuj?cymi przepisami,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji pogotowia czysto?ci / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Warto?? brutto uslugi dla danego Rejonu / Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon II ? Nowe Miasto Poludnie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Utrzymanie czysto?ci i porz?dku polega w szczegolno?ci na:

a. uprz?taniu, czyszczeniu platform przystankowych,

b. usuwaniu skutkow zimy,

c. opro?nianiu, czyszczeniu, dezynfekcji pojemnikow na odpady,

d. czyszczeniu wiat przystankowych, blotochronow, lawek,

e. pogotowiu czysto?ci,

f. zebraniu, usuni?ciu odpadow ze sprz?tanego terenu oraz zagospodarowaniu usuwanych odpadow zgodnie zobowi?zuj?cymi przepisami,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji pogotowia czysto?ci / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Warto?? brutto uslugi dla danego Rejonu / Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon III ? Nowe Miasto Polnoc

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Utrzymanie czysto?ci i porz?dku polega w szczegolno?ci na:

a. uprz?taniu, czyszczeniu platform przystankowych,

b. usuwaniu skutkow zimy,

c. opro?nianiu, czyszczeniu, dezynfekcji pojemnikow na odpady,

d. czyszczeniu wiat przystankowych, blotochronow, lawek,

e. pogotowiu czysto?ci,

f. zebraniu, usuni?ciu odpadow ze sprz?tanego terenu oraz zagospodarowaniu usuwanych odpadow zgodnie zobowi?zuj?cymi przepisami,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji pogotowia czysto?ci / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Warto?? brutto uslugi dla danego Rejonu / Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon IV ? Wilda

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Utrzymanie czysto?ci i porz?dku polega w szczegolno?ci na:

a. uprz?taniu, czyszczeniu platform przystankowych,

b. usuwaniu skutkow zimy,

c. opro?nianiu, czyszczeniu, dezynfekcji pojemnikow na odpady,

d. czyszczeniu wiat przystankowych, blotochronow, lawek,

e. pogotowiu czysto?ci,

f. zebraniu, usuni?ciu odpadow ze sprz?tanego terenu oraz zagospodarowaniu usuwanych odpadow zgodnie zobowi?zuj?cymi przepisami,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji pogotowia czysto?ci / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Warto?? brutto uslugi dla danego Rejonu / Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon V ? Grunwald

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Utrzymanie czysto?ci i porz?dku polega w szczegolno?ci na:

a. uprz?taniu, czyszczeniu platform przystankowych,

b. usuwaniu skutkow zimy,

c. opro?nianiu, czyszczeniu, dezynfekcji pojemnikow na odpady,

d. czyszczeniu wiat przystankowych, blotochronow, lawek,

e. pogotowiu czysto?ci,

f. zebraniu, usuni?ciu odpadow ze sprz?tanego terenu oraz zagospodarowaniu usuwanych odpadow zgodnie zobowi?zuj?cymi przepisami,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji pogotowia czysto?ci / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Warto?? brutto uslugi dla danego Rejonu / Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon VI ? Je?yce

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Utrzymanie czysto?ci i porz?dku polega w szczegolno?ci na:

a. uprz?taniu, czyszczeniu platform przystankowych,

b. usuwaniu skutkow zimy,

c. opro?nianiu, czyszczeniu, dezynfekcji pojemnikow na odpady,

d. czyszczeniu wiat przystankowych, blotochronow, lawek,

e. pogotowiu czysto?ci,

f. zebraniu, usuni?ciu odpadow ze sprz?tanego terenu oraz zagospodarowaniu usuwanych odpadow zgodnie zobowi?zuj?cymi przepisami,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji pogotowia czysto?ci / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Warto?? brutto uslugi dla danego Rejonu / Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon VII ? Stare Miasto Polnoc

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Utrzymanie czysto?ci i porz?dku polega w szczegolno?ci na:

a. uprz?taniu, czyszczeniu platform przystankowych,

b. usuwaniu skutkow zimy,

c. opro?nianiu, czyszczeniu, dezynfekcji pojemnikow na odpady,

d. czyszczeniu wiat przystankowych, blotochronow, lawek,

e. pogotowiu czysto?ci,

f. zebraniu, usuni?ciu odpadow ze sprz?tanego terenu oraz zagospodarowaniu usuwanych odpadow zgodnie zobowi?zuj?cymi przepisami,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji pogotowia czysto?ci / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Warto?? brutto uslugi dla danego Rejonu / Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie II ? infrastruktura tramwajowa i towarzysz?ca u?ytkowana przez Zamawiaj?cego

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Utrzymanie czysto?ci i porz?dku polega w szczegolno?ci na:

a. uprz?taniu, czyszczeniu platform przystankowych, chodnikow, torowisk, przej?? przez torowiska, terenow zielonych, rowow odwadniaj?cych,

b. uprz?taniu, czyszczeniu wind osobowych, schodow stalych, lawek, por?czy,

c. usuwaniu skutkow zimy,

d. opro?nianiu, czyszczeniu, dezynfekcji pojemnikow na odpady,

e. czyszczeniu wiat przystankowych, blotochronow, lawek,

f. odchwaszczaniu torowisk i terenow stacji trakcyjnych,

g. pogotowiu czysto?ci,

h. zebraniu, usuni?ciu odpadow ze sprz?tanego terenu oraz zagospodarowaniu usuwanych odpadow zgodnie zobowi?zuj?cymi przepisami,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji pogotowia czysto?ci / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Warto?? brutto uslugi dla danego Zadania / Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie III ? infrastruktura u?ytkowana przez Zamawiaj?cego okre?lana mianem infrastruktury technicznej Dworca Zachodniego PST, w?zla komunikacyjnego Kaponiera, przystanku Most Teatralny

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Utrzymanie czysto?ci i porz?dku polega w szczegolno?ci na:

a. uprz?taniu, czyszczeniu platform przystankowych, posadzek, chodnikow, torowisk, przej?? przez torowiska,terenow zielonych,

b. uprz?taniu, czyszczeniu wind osobowych, schodow stalych i ruchomych, platform dla niepelnosprawnych,rozsuwanych drzwi automatycznych, lawek, por?czy, balustrad, cokolow, wygrodze?, blotochronow, znakow przystankowych,

c. usuwaniu skutkow zimy,

d. opro?nianiu, czyszczeniu, dezynfekcji pojemnikow na odpady,

e. pogotowiu czysto?ci,

f. zebraniu, usuni?ciu odpadow ze sprz?tanego terenu oraz zagospodarowaniu usuwanych odpadow zgodnie zobowi?zuj?cymi przepisami,

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji pogotowia czysto?ci / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Warto?? brutto uslugi dla danego Zadania / Weighting: 95
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-204432
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon I ? Stare Miasto Centrum

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider Konsorcjum; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow i Ulic Sp. J., Pozna?; 3/ ?SAN-EKO Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o., Pozna?
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 157 765.72 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Zadanie I ? Rejon 1.

V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon II ? Nowe Miasto Poludnie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 727 182.08 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Zadanie I ? Rejon 2.

V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon III ? Nowe Miasto Polnoc

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 618 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon IV ? Wilda

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 342 615.84 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon V ? Grunwald

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 745 203.96 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon VI ? Je?yce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 602 407.92 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Zadanie I ? przystanki autobowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon VII ? Stare Miasto Polnoc

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 795 470.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Zadanie II ? infrastruktura tramwajowa i towarzysz?ca u?ytkowana przez Zamawiaj?cego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 2 156 414.57 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Cz??? Zadania II.

V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Zadanie III ? infrastruktura u?ytkowana przez Zamawiaj?cego okre?lana mianem infrastruktury technicznej Dworca Zachodniego PST, w?zla komunikacyjnego Kaponiera, przystanku Most Teatralny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 718 008.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Cz??? Zadania III.

V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 225487700

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu i postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 225487700

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2017/S 186-381614

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spolka z o.o.
ul. Glogowska 131/133
Pozna?
60-244
Poland
Contact person: Dorota Nowak
Telephone: +48 618396221
E-mail: zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl
Fax: +48 618396009
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.mpk.poznan.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga utrzymania czysto?ci i porz?dku infrastruktury u?ytkowanej przez MPK Pozna? Sp. z o.o. wraz z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadow.

Reference number: AL-0150-18/17
II.1.2) Main CPV code
90600000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 6 863 318.89 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon I ? Stare Miasto Centrum

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon II ? Nowe Miasto Poludnie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon III ? Nowe Miasto Polnoc

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon IV ? Wilda

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon V ? Grunwald

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon VI ? Je?yce

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie I ? przystanki autobowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon VII ? Stare Miasto Polnoc

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie II ? infrastruktura tramwajowa i towarzysz?ca u?ytkowana przez Zamawiaj?cego

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie III ? infrastruktura u?ytkowana przez Zamawiaj?cego okre?lana mianem infrastruktury technicznej Dworca Zachodniego PST, w?zla komunikacyjnego Kaponiera, przystanku Most Teatralny

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-204432

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon I ? Stare Miasto Centrum

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider Konsorcjum; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow i Ulic Sp. J., Pozna?; 3/ ?SAN-EKO Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o., Pozna?
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 157 765.72 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon II ? Nowe Miasto Poludnie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 727 182.08 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon III ? Nowe Miasto Polnoc

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 618 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon IV ? Wilda

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 342 615.84 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon V ? Grunwald

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 745 203.96 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Zadanie I ? przystanki autobusowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon VI ? Je?yce

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 602 407.92 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Zadanie I ? przystanki autobowe na terenie Miasta Poznania ? Rejon VII ? Stare Miasto Polnoc

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 795 470.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Zadanie II ? infrastruktura tramwajowa i towarzysz?ca u?ytkowana przez Zamawiaj?cego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 2 156 414.57 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Zadanie III ? infrastruktura u?ytkowana przez Zamawiaj?cego okre?lana mianem infrastruktury technicznej Dworca Zachodniego PST, w?zla komunikacyjnego Kaponiera, przystanku Most Teatralny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum firm: 1/ ?Remondis Sanitech Pozna? Sp. z o.o. ? Lider; 2/ ?Zakl. Sprz?tania Placow ui Ulic Sp. J. ? Pozna?; 3/ ?SAN-EKO ? Pozna?; 4/ ?KDS Sp. z o.o. ? Pozna?;
ul. Gorecka 104
Pozna?
61-483
Poland
Telephone: +48 616640733
E-mail: poznan@remondis.pl
Fax: +48 618322481
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 718 008.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
ND Document number 381614-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place POZNA?
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
OC Original CPV code 90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.mpk.poznan.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >