Denmark-Esbjerg: General construction work for pipelines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003003172413074
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 18, 2017
Solicitation No: 379689-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Works - Contract notice - Open procedure

Denmark-Esbjerg: General construction work for pipelines

2017/S 185-379689

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
DIN Forsyning A/S
32661149
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Denmark
Contact person: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telephone: +45 74747474
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://www.dinforsyning.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.1) Name and addresses
Esbjerg Vand A/S
32660991
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Denmark
Contact person: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telephone: +45 74747530
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: www.dinforsyning.dk

I.1) Name and addresses
Varde Vandforsyning A/S
32078915
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Denmark
Contact person: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telephone: +45 74747474
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: www.dinforsyning.dk

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=194711&B=DINFORSYNING
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=194711&B=DINFORSYNING
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ad-hos Entreprenropgaver for Esbjerg Vand A/S og Varde Vandforsyning A/S.

Reference number: S2017-01149
II.1.2) Main CPV code
45231100
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Udbuddet vedrrer indgaelse af rammeaftaler for ad hoc-jordarbejder i forbindelse med reparation og renovering af eksisterende- eller etablering af nye vandledninger i DIN Forsyning A/S forsyningsomrade.

Udbuddet indeholder alle ydelser i forbindelse med jordentreprisens gennemfrelse, dog eksklusiv Ordregiver leverancer.

Udbuddet opdeles i 4 delaftaler, som er geografisk opdelt.

? Delaftale 1: Esbjerg Kommune syd

? Delaftale 2: Esbjerg Kommune nord

? Delaftale 3: Varde Kommune syd

? Delaftale 4: Varde Kommune nord.

De 4 delaftaler udbydes som 4 rammeaftaler, og tilbudsgiver kan frit vlge at afgive tilbud pa 1, flere eller alle delaftaler.

Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele de 4 delaftaler til minimum 2 tilbudsgivere, safremt denne tildeling er den konomisk mest fordelagtige for Ordregiver. Saledes at forsta at en tilbudsgiver maksimalt kan tildeles 2 delaftaler.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
Main site or place of performance:

Esbjerg- og Varde Kommuner.

II.2.4) Description of the procurement:

Udbuddet vedrrer indgaelse af rammeaftaler for ad hoc-jordarbejder i forbindelse med reparation og renovering af eksisterende- eller etablering af nye vandledninger i DIN Forsyning A/S forsyningsomrade.

Udbuddet indeholder alle ydelser i forbindelse med jordentreprisens gennemfrelse, dog eksklusiv Ordregiver leverancer.

Udbuddet opdeles i 4 delaftaler, som er geografisk opdelt.

? Delaftale 1: Esbjerg Kommune syd

? Delaftale 2: Esbjerg Kommune nord

? Delaftale 3: Varde Kommune syd

? Delaftale 4: Varde Kommune nord.

De 4 delaftaler udbydes som 4 rammeaftaler, og tilbudsgiver kan frit vlge at afgive tilbud pa 1, flere eller alle delaftaler.

Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele de 4 delaftaler til minimum 2 tilbudsgivere, safremt denne tildeling er den konomisk mest fordelagtige for Ordregiver. Saledes at forsta at en tilbudsgiver maksimalt kan tildeles 2 delaftaler.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Opgavelsning/ / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Kvalitet, Milj- og arbejdsmilj / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver har option pa at forlnge rammeaftalen med yderlig 2 ar, af en eller flere gange, pa undrede vilkar. Rammeaftalen er uopsigelig for begge parter i forlngelsesperioden.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Ordregiver har option pa at forlnge rammeaftalen med yderlig 2 ar, af en eller flere gange, pa undrede vilkar. Rammeaftalen er uopsigelig for begge parter i forlngelsesperioden.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Udelukkelsesgrunde i udbudslovens 135, stk. 1 til 3 og 136.

? Tilbudsgiver skal derudover bekrfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af flgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens 135, stk. 4 og 5 og 137:

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal opfylde flgende mindstekrav til konomisk og finansiel formaen, jf. udbudslovens 142:

Minimum level(s) of standards possibly required:

? For de seneste 3 afsluttede regnskabsar, oplyses vrdier for nedenstaende ngletal:

o Egenkapital =/> 150 000 DKK

o Omstning > 1 500 000 DKK

o Soliditetsgrad > 20 %.

III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Entreprenren skal inden underskrift af aftalen stille sikkerhed for opfyldelse af denne. Sikkerhedsstillelsen skal udgre 15 % af aftalens arsvrdi i hele aftalens lbetid. Garantibelbet star til radighed for ordregiver i tilflde af misligholdelse eller utidig ophvelse af aftalen i det omfang, ordregiver ma opfylde Entreprenrens kontraktlige forpligtelser.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Betalingsbetingelserne er 30 kalenderdage efter afsendelse af korrekt faktura jf. afsnit 5.11.

Omkring manedsskifte skal fakturaer for den foregaende maned vre Ordregiver i hnde, senest den 5 arbejdsdag i den efterflgende maned. Modtager Ordregiver fakturaer for foregaende maned senere end 5 arbejdsdage i den efterflgende maned, er Ordregiver berettiget til at udskyde betalingen med beregnet fakturadato som vrende modtagelsesdatoen.

Ordregiver er ligeledes berettiget til at udskyde betalingen i henhold til ovenstaende, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis fakturaen er mangelfuld, jf. afsnit 5.11.

Falder sidste rettidige betalingsdato ikke pa en bankdag, udskydes betalingsdatoen til frstkommende bankdag.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Hvis tilbudsgiver ? under henvisning til udbudslovens 144, stk. 1 ? i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig pa andre enheders finansielle og konomiske formaen og/eller tekniske og/eller faglige formaen, skal de krvede oplysninger under pkt. 2.2.1 til 2.2.2 afgives for samtlige enheder. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (pkt. 2.2.2 og 2.2.2) vre tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krvede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke ndvendigvis ukonditionsmssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Desuden skal de enkelte deltagere i tilbudsgiverteamet ydelser/roller angives.

Indgar der en tjenesteydelse, vedrrende teknisk/faglig formaen pa kapacitet fra en anden enhed, som tilbudsgiver baserer sin formaen pa, skal den anden enhed udfre tjenesteydelsen, jf. udbudslovens 144, stk. 3.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 18/10/2017
Local time: 12:00
Place:

Der vil ikke vre adgang til at overvre abningen af tilbuddene.

Information about authorised persons and opening procedure:

Der vil ikke vre adgang til at overvre abningen af tilbuddene.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Works - Contract notice - Open procedure

Denmark-Esbjerg: General construction work for pipelines

2017/S 185-379689

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
DIN Forsyning A/S
32661149
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Denmark
Contact person: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telephone: +45 74747474
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://www.dinforsyning.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.1) Name and addresses
Esbjerg Vand A/S
32660991
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Denmark
Contact person: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telephone: +45 74747530
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: www.dinforsyning.dk

I.1) Name and addresses
Varde Vandforsyning A/S
32078915
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Denmark
Contact person: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telephone: +45 74747474
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: www.dinforsyning.dk

I.6) Main activity
Water

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ad-hos Entreprenropgaver for Esbjerg Vand A/S og Varde Vandforsyning A/S.

Reference number: S2017-01149
II.1.2) Main CPV code
45231100
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver har option pa at forlnge rammeaftalen med yderlig 2 ar, af en eller flere gange, pa undrede vilkar. Rammeaftalen er uopsigelig for begge parter i forlngelsesperioden.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Denmark-Esbjerg: General construction work for pipelines
ND Document number 379689-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place ESBJERG
AU Authority name DIN Forsyning A/S (32661149)
OL Original language DA
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 18/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45231100 - General construction work for pipelines
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45231100 - General construction work for pipelines
RC NUTS code DK
IA Internet address (URL) http://www.dinforsyning.dk
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >