Poland-Warsaw: Services provided by nurses

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003003609936326
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381286-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Services provided by nurses

2017/S 186-381286

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
011035381
ul. Kasprzaka 17
Warszawa
01-211
Poland
Contact person: Sekcja Zamowie? Publicznych, pawilon nr 8 wej?cie B, parter
Telephone: +48 223894808/ 223894859
E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wolski.med.pl

Address of the buyer profile: www.wolski.med.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej.

Reference number: EP/35/2017
II.1.2) Main CPV code
85141200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w podziale na 18 zada? w Oddzialach:

1) Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym (8 piel?gniarek/arzy)

2) II Oddziale chorob wewn?trznych (10 piel?gniarek/arzy)

w cyklach 12-sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie przez osoby fizyczne z wyl?czeniem podmiotow wykonuj?cych dzialalno?? lecznicz?, o ktorych mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 437 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Szpital Wolski.

II.2.4) Description of the procurement:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych w cyklach 12?sto godzinnych w wymiarze do 10 cykli miesi?cznie ? 1 piel?gniarka/arz

Ofert? mo?e zlo?y? osoba fizyczna, zlo?enie oferty przez podmiot wykonuj?cy dzialalno?? lecznicz?, o ktorym mowa w art. 26 ustawy o dzialalno?ci leczniczej spowoduje jej odrzucenie.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Przy?pieszenie procedury w niniejszym post?powaniu podyktowane jest konieczno?ci? zabezpieczenia ci?glo?ci opieki piel?gniarskiej w Szpitalu.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274652
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zofia Sta?czuk
ul. Tyszkiewicza 30 m. 7
Warszawa
01-182
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Anna Sepetowska
ul. Przyja?ni 73
Warszawa
04-544
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Malgorzata Kopciuch
ul. Wysockiego 2/223
Warszawa
03-369
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Beata Mlynarczyk
ul. Czumy 4 m. 40
Warszawa
01-355
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
El?bieta Linde
ul. 600 Lecia 33 m. 3
Wieliszew
05-135
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Teresa G?sior
ul. Adama Mickiewicza 31
Mi?sk Mazowiecki
05-300
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Marianna Kalka
ul. Klonowa 45
Koczargi Stare
05-080
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ewa Wi?niewska
ul. Wojska Polskiego 73 m. 4
Pomiechowek
05-180
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zofia Weczera
ul. K. Darwina 7 m 64
Warszawa
03-484
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Malgorzat Kopciuch
ul. Wysockiego 2/223
Warszawa
03-369
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Beata Kokalo
Al. Legionow Polskich 107 A
Nieborow
99-416
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Krystyna Prusik
ul. Szcz??liwicka 35 m.3
Warszawa
02-353
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Beata Budzi?ska
ul. Kowalczyka 16 m. 1018
Warszawa
03-193
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aleksandra Grabowska
ul. ?ytnia 58 m. 6
Warszawa
01-156
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy informuje, i? o udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy niepodlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia okre?lone zostaly szczegolowo w rozdziale 8 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz w zal?czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamowienia.

2. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w tym:

Zadanie nr 1 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 2 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 3 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 4 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 5 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 6 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 7 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 8 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 9 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 10 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 11 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 12 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 13 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 14 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 15 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 16 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 17 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Zadanie nr 18 ? wadium w wysoko?ci 50,00 zl,

Wadium nale?y wnie?? przed terminem skladania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieni?dzu za pomoc? przelewu bankowego Zamawiaj?cy b?dzie uwa?al za skuteczne tylko wowczas gdy przed uplywem terminu skladania ofert kwota wniesionego wadium b?dzie uznana na rachunku bankowym Zamawiaj?cego. Kopi? dowodu wniesienia wadium nale?y zal?czy? do oferty.

Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium w innych formach ni? w pieni?dzu nale?y zal?czy? do oferty w taki sposob, aby Zamawiaj?cy mogl swobodnie w wyznaczonym terminie zwroci? Wykonawcy wadium.

3 Zamawiaj?cy informuje, i? wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia okre?lone zostaly szczegolowo w rozdziale 9 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz w zal?czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamowienia.

4. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

5. Zamawiaj?cy informuje, i? opis kryteriow i ich wag oraz sposobu oceny ofert okre?lony zostal szczegolowo w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

6. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? dokonania zmian tre?ci umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Szczegolowe informacje dotycz?ce zmian tre?ci umowy zostaly okre?lone w rozdziale 17 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz w zal?czniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (wzor umowy).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci,.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Services provided by nurses

2017/S 186-381286

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
011035381
ul. Kasprzaka 17
Warszawa
01-211
Poland
Contact person: Sekcja Zamowie? Publicznych, pawilon nr 8 wej?cie B, parter
Telephone: +48 223894808/ 223894859
E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wolski.med.pl

Address of the buyer profile: www.wolski.med.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej.

Reference number: EP/35/2017
II.1.2) Main CPV code
85141200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 437 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
85141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274652

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zofia Sta?czuk
ul. Tyszkiewicza 30 m. 7
Warszawa
01-182
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Anna Sepetowska
ul. Przyja?ni 73
Warszawa
04-544
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Malgorzata Kopciuch
ul. Wysockiego 2/223
Warszawa
03-369
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Beata Mlynarczyk
ul. Czumy 4 m. 40
Warszawa
01-355
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
El?bieta Linde
ul. 600 Lecia 33 m. 3
Wieliszew
05-135
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Teresa G?sior
ul. Adama Mickiewicza 31
Mi?sk Mazowiecki
05-300
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Marianna Kalka
ul. Klonowa 45
Koczargi Stare
05-080
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Ewa Wi?niewska
ul. Wojska Polskiego 73 m. 4
Pomiechowek
05-180
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zofia Weczera
ul. K. Darwina 7 m 64
Warszawa
03-484
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Malgorzat Kopciuch
ul. Wysockiego 2/223
Warszawa
03-369
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Beata Kokalo
Al. Legionow Polskich 107 A
Nieborow
99-416
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Krystyna Prusik
ul. Szcz??liwicka 35 m.3
Warszawa
02-353
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Beata Budzi?ska
ul. Kowalczyka 16 m. 1018
Warszawa
03-193
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aleksandra Grabowska
ul. ?ytnia 58 m. 6
Warszawa
01-156
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 41 420.00 PLN
Total value of the contract/lot: 32 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych w zakresie opieki piel?gniarskiej w II Oddziale chorob wewn?trznych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Services provided by nurses
ND Document number 381286-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place WARSAW
AU Authority name Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej (011035381)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 85141200 - Services provided by nurses
OC Original CPV code 85141200 - Services provided by nurses
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.wolski.med.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >