Netherlands-Steenbergen: Utility vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003003621219828
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380594-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Steenbergen: Utility vehicles

2017/S 186-380594

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Steenbergen
481860842
Buiten de Veste 1
Steenbergen
4652 GA
Netherlands
Contact person: Nadine van Oosterhout
E-mail: n.vanoosterhout@inkoopwestbrabant.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.gemeente-steenbergen.nl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering en onderhoud voertuigen gemeente Steenbergen.

Reference number: SIW/STE/NOT/2016/004597
II.1.2) Main CPV code
34144700
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

De opdracht bestaat uit het leveren en onderhouden van elf (11) voertuigen.

De eisen en wensen die de gemeente stelt aan de levering van de voertuigen zijn in het programma van eisen en de nota van inlichtingen omschreven.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50000000
34114400
34115000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL411
Main site or place of performance:

Steenbergen.

II.2.4) Description of the procurement:

Aanbestedende dienst verwijst naar het programma van eisen en de nota van inlichtingen.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit ? proefrit / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Kwaliteit ? achterwielaandrijving voertuigen 3-4 / Weighting: 1
Price - Weighting: 1
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

De aanschaf van de voertuigen betreft een vervangingsinvestering. De gemeente heeft derhalve elf (11) voertuigen in te ruilen zonder kraan, gereedschapskisten en inbouwbakken/kasten. De inruil betreft een optie voor de gemeente. De gemeente besluit bij opdrachtverlening of zij van de optie gebruik maakt om 1 of meerdere voertuigen in te ruilen. Nadere eisen aan de inruiloptie zijn vermeld in het programma van eisen.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 065-121980
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Levering en onderhoud voertuigen gemeente Steenbergen

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Quickservice J. Kievit Beheer BV
Slinge 244
Rotterdam
3085 EX
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Onderaannemer (carrosseriebouwer) verantwoordelijk voor de opbouw van chassis cabines.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Om een aankondiging van een gegunde opdracht in TenderNed te kunnen publiceren, dient de definitieve opdrachtwaarde te worden ingevuld. Aanbestedende dienst heeft bij de definitieve opdrachtwaarde een fictief bedrag van 1 EUR ingevuld, daar in de aanbestedingsstukken is opgenomen dat alle informatie inzake de onderhavige aanbestedingsprocedure vertrouwelijk dient te worden behandeld, de privacy van alle partijen gewaarborgd dient te worden en de inschrijfprijs concurrentiegevoelige en vertrouwelijke informatie betreft.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Netherlands
Telephone: +31 765311308
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Fax: +31 765311309

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De formele beslissing aan welke inschrijver de gemeente voornemens is de opdracht te gunnen, wordt via TenderNed bekend gemaakt aan de inschrijvers. Vanaf dat moment start een periode van twintig (20) dagen waarin belanghebbenden bij de rechtbank Zeeland - West-Brabant, locatie Breda, een kort geding kunnen aanspannen tegen de voorgenomen gunning. Deze termijn is een vervaltermijn, wat inhoudt dat na afloop van deze periode belanghebbenden het recht verliezen over de gunningsbeslissing te klagen c.q. bezwaar te maken. De gemeente zal in deze termijn van twintig (20) dagen niet overgaan tot gunning van de opdracht.

In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de gemeente tijdig op te hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het tijdig opsturen van een kopie van de concept dagvaarding.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Netherlands-Steenbergen: Utility vehicles

2017/S 186-380594

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Steenbergen
481860842
Buiten de Veste 1
Steenbergen
4652 GA
Netherlands
Contact person: Nadine van Oosterhout
E-mail: n.vanoosterhout@inkoopwestbrabant.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.gemeente-steenbergen.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering en onderhoud voertuigen gemeente Steenbergen.

Reference number: SIW/STE/NOT/2016/004597
II.1.2) Main CPV code
34144700
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50000000
34114400
34115000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL411

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 065-121980

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Levering en onderhoud voertuigen gemeente Steenbergen

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Quickservice J. Kievit Beheer BV
Slinge 244
Rotterdam
3085 EX
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Netherlands-Steenbergen: Utility vehicles
ND Document number 380594-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place STEENBERGEN
AU Authority name Gemeente Steenbergen (481860842)
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34114400 - Minibuses
34115000 - Other passenger cars
34144700 - Utility vehicles
50000000 - Repair and maintenance services
OC Original CPV code 34114400 - Minibuses
34115000 - Other passenger cars
34144700 - Utility vehicles
50000000 - Repair and maintenance services
RC NUTS code NL
NL411
IA Internet address (URL) http://www.gemeente-steenbergen.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >