Poland-Gorzow Wielkopolski: Chromatographs

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 66 - Instruments and Laboratory Equipment
Opps ID: NBD00003026568573828
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382605-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gorzow Wielkopolski: Chromatographs

2017/S 187-382605

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Policji w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
Gorzow Wielkopolski
66-400
Poland
Contact person: Sekcja ds. Zamowie? Publicznych i Funduszy Pomocowych
Telephone: +48 957381491
E-mail: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
Fax: +48 957381495
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.lubuska.policja.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawa dwukanalowego zestawu chromotografii gazowej z detektorem mas GCMS ?rodlo EI.

Reference number: ZP-10/17
II.1.2) Main CPV code
38432200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Zakres przedmiotu zamowienia: a)dostawa urz?dzenia tj. dwukanalowego zestawu chromotografii gazowej z detektorem mas GCMS ?rodlo EI do Zamawiaj?cego na koszt wlasny Wykonawcy;b) zainstalowanie,podl?czenie urz?dzenia i jego uruchomienie, przy czym instalacja musi by? wykonana przez autoryzowany serwis; c) przeprowadzenie w miejscu instalacji dwuetapowego przeszkolenia z obslugi urz?dzenia oraz oprogramowania dla pracownikow (pi?? osob). 2.Ze wzgl?du na ograniczon? dopuszczaln? ilo?? znakow literowych w poszczegolnych polach ogloszenia przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w SIWZ i jej zal?cznikach.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 575 609.76 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewodzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Zygalskiego 2; 66-400 Gorzow Wlkp.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest: zakup i dostawa dwukanalowego zestawu chromatografii gazowej

z detektorem mas GCMS ?rodlo EI.

2.Zakres przedmiotu zamowienia:

a) dostawa urz?dzenia tj. dwukanalowego zestawu chromatografii gazowej z detektorem mas GCMS ?rodlo EI do Zamawiaj?cego na koszt wlasny Wykonawcy;

b) zainstalowanie, podl?czenie urz?dzenia i jego uruchomienie, przy czym instalacja musi by? wykonana przez autoryzowany serwis;

c) przeprowadzenie w miejscu instalacji dwuetapowego przeszkolenia z obslugi urz?dzenia oraz oprogramowania dla pracownikow (pi?? osob).

4. Zal?cznik nr 1 do SIWZ pn. ?Opis minimalnych wymaga? technicznych urz?dzenia dwukanalowego zestawu chromatografii gazowej z detektorem mas GCMS ?rodlo EI- okre?la minimalne wymagania techniczne Zamawiaj?cego jakie musi spelnia? dwukanalowy zestaw chromatografii gazowej

z detektorem mas GCMS ?rodlo EI.

5. Oferowane urz?dzenie musi by? fabrycznie nowe i kompletne a po instalacji gotowe do u?ycia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegolowe wymagania dotycz?ce sposobu realizacji zamowienia, odbioru, serwisu i gwarancji oraz zasady platno?ci zawiera Zal?cznik nr 7 do SIWZ ? Projekt umowy

7.Terminy realizacji umowy:

a) Dostawa dwukanalowego zestawu chromatografii gazowej z detektorem mas GCMS ?rodlo EI maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

b) Termin przeprowadzenia pierwszego szkolenia ? do 7 dni po zainstalowaniu urz?dzenia w miejscu dostawy.

c) Termin przeprowadzenia drugiego szkolenia ? przed uplywem 2 m-cy po zainstalowaniu urz?dzenia w miejscu dostawy.

8. Ze wzgl?du na ograniczon? dopuszczaln? ilo?? znakow literowych w poszczegolnych polach ogloszenia przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w SIWZ i jej zal?cznikach.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry oceny technicznej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-260574
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zakup i dostawa dwukanalowego zestawu chromotografii gazowej z detektorem mas GCMS ?rodlo EI.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Shim-Pol A.M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spolka Jawna
ul. Lubomirskiego 5
Izabelin
05-080
Poland
NUTS code: PL913
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 276 422.76 PLN
Total value of the contract/lot: 339 111.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?: Wykonawcy, ktory ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp., przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gorzow Wielkopolski: Chromatographs

2017/S 187-382605

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Policji w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
Gorzow Wielkopolski
66-400
Poland
Contact person: Sekcja ds. Zamowie? Publicznych i Funduszy Pomocowych
Telephone: +48 957381491
E-mail: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
Fax: +48 957381495
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.lubuska.policja.gov.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawa dwukanalowego zestawu chromotografii gazowej z detektorem mas GCMS ?rodlo EI.

Reference number: ZP-10/17
II.1.2) Main CPV code
38432200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 575 609.76 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 128-260574

Section V: Award of contract

Title:

Zakup i dostawa dwukanalowego zestawu chromotografii gazowej z detektorem mas GCMS ?rodlo EI.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Shim-Pol A.M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spolka Jawna
ul. Lubomirskiego 5
Izabelin
05-080
Poland
NUTS code: PL913
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 276 422.76 PLN
Total value of the contract/lot: 339 111.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Gorzow Wielkopolski: Chromatographs
ND Document number 382605-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place GORZOW WIELKOPOLSKI
AU Authority name Komenda Wojewodzka Policji w Gorzowie Wlkp.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38432200 - Chromatographs
OC Original CPV code 38432200 - Chromatographs
RC NUTS code PL431
IA Internet address (URL) www.lubuska.policja.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >