Belgium-Brussels: Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003027736632603
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 23, 2017
Solicitation No: 379686-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure

Belgium-Brussels: Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces

2017/S 185-379686

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Brussels Airport Company NV
Auguste Reyerslaan 80, BluePoint Building
Brussel
1030
Belgium
Contact person: Procurement
Telephone: +32 27534500
E-mail: APR901I@brusselsairport.be
NUTS code: BE100

Internet address(es):

Main address: www.brusselsairport.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285857

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285857
Additional information can be obtained from another address:
Brussels Airport Company NV
Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw, 1e verdieping (receptie)
Zaventem
1930
Belgium
Contact person: Procurement
Telephone: +32 27534500
E-mail: APR901I@brusselsairport.be
NUTS code: BE241

Internet address(es):

Main address: http://www.brusselsairport.be

Address of the buyer profile: http://www.brusselsairport.be

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Brussels Airport Company NV
Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw, 1e verdieping (receptie)
Zaventem
1930
Belgium
Contact person: Procurement
Telephone: +32 27534500
E-mail: APR901I@brusselsairport.be
NUTS code: BE241

Internet address(es):

Main address: http://www.brusselsairport.be

Address of the buyer profile: http://www.brusselsairport.be

I.6) Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Renovatie van Apron 9 en taxibaan N2 op Brussels Airport.

Reference number: BAC nv-BAC/IRE/OI/EU/2017/057-F05_0
II.1.2) Main CPV code
45235000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Infrastructuurwerken:

? opbraak beton ? en asfaltverhardingen apron 9 en taxibaan N2 en A7,

? aanleg funderingen en wachtvoorzieningen voor technische installaties (400 Hz, Docking Guidance System, verlichtingsmasten, etc.),

? aanleg onderfunderingen en funderingen,

? aanleg betonverharding van ca. 40 cm dikte: ca. 96 000 m,

? aanleg asfaltverharding: ca. 38 000 m,

? vernieuwen/renovatie waterafvoer kanalen en riolering.

Standplaatsverlichting en laagspanning:

? installatie van standplaatsverlichting: ca. 9 units,

? installatie van voeding voor technische installaties (400 Hz, Docking Guidance System, etc.).

Bebakeningssysteem:

? opbraak bestaand bebakeningssyteem,

? installatie nieuw bebakeningssyteem (primaire bekabeling, secundaire bekabeling, sturing en bakens) op taxibaan N2 en A7: ca. 170 bakens.

Referentienummer dossier: BAC/IRE/OI/EU/2017/057.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45235320
45235310
45310000
45316220
45315600
45316100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE241
Main site or place of performance:

Luchthaven Brussel-Nationaal.

II.2.4) Description of the procurement:

Infrastructuurwerken:

? opbraak beton ? en asfaltverhardingen apron 9 en taxibaan N2 en A7,

? aanleg funderingen en wachtvoorzieningen voor technische installaties (400 Hz, Docking Guidance System, verlichtingsmasten, etc.),

? aanleg onderfunderingen en funderingen,

? aanleg betonverharding van ca. 40 cm dikte: ca. 96 000 m,

? aanleg asfaltverharding: ca. 38 000 m,

? vernieuwen/renovatie waterafvoer kanalen en riolering.

Standplaatsverlichting en laagspanning:

? installatie van standplaatsverlichting: ca. 9 units,

? installatie van voeding voor technische installaties (400 Hz, Docking Guidance System, etc.).

Bebakeningssysteem:

? opbraak bestaand bebakeningssyteem,

? installatie nieuw bebakeningssyteem (primaire bekabeling, secundaire bekabeling, sturing en bakens) op taxibaan N2 en A7: ca. 170 bakens.

Referentienummer dossier: BAC/IRE/OI/EU/2017/057.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 33
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie UEA formulier in bijlage.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie UEA formulier in bijlage.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie UEA formulier in bijlage.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

De verlangde borgsommen en waarborgen worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

De voorwaarden inzake betaling worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, French, Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

? Het bestek zal na onderzoek van de kandidaturen overgemaakt worden aan de geselecteerde kandidaten. Het bestek zal enkel in het Nederlands ter beschikking worden gesteld en de offertes zullen enkel in het Nederlands, Frans of Engels mogen worden ingediend.

? De kandidatuur moet schriftelijk in 1 exemplaar onder definitief gesloten omslag worden toegezonden aan het adres vermeld in bijlage I.3 (BDA) of onder punt I.1 (TED). Tevens dient iedere kandidatuur digitaal in 1 exemplaar op cd-rom of USB-stick te worden ingediend. Bij tegenstrijdigheden tussen de analoge en digitale versie van de kandidatuur primeert de analoge versie op de digitale versie.

? BAC wenst nu reeds te wijzen op de toepasselijkheid van artikel 124, 1, 8 Wet overheidsopdrachten ten gevolge waarvan BAC beroep kan doen op dezelfde opdrachtnemer bij herhalingswerken.

? Duur van de opdracht (33 maanden) is indicatief.

? Eenzelfde entiteit kan slechts 1 maal, hetzij individueel, hetzij als lid van een consortium, een offerte indienen.

? De kandidaat moet aangeven welke delen van de opdracht de kandidaat in onderaanneming wenst te geven. Indien de kandidaat beroep doet op de draagkracht van de onderaannemer dan moet deze onderaannemer een aparte UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) invullen.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70
Brussel
1000
Belgium
E-mail: info@just.fgov.be

Internet address: http://www.baliebrussel.be/nl/gerechtelijke-adressen-brussel/nederlandstalige-rechtbank-van-koophandel-brussel

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70
Brussel
1000
Belgium
E-mail: info@just.fgov.be

Internet address: http://www.baliebrussel.be/nl/gerechtelijke-adressen-brussel/nederlandstalige-rechtbank-van-koophandel-brussel

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70
Brussel
1000
Belgium
E-mail: info@just.fgov.be

Internet address: http://www.baliebrussel.be/nl/gerechtelijke-adressen-brussel/nederlandstalige-rechtbank-van-koophandel-brussel

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure

Belgium-Brussels: Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces

2017/S 185-379686

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Brussels Airport Company NV
Auguste Reyerslaan 80, BluePoint Building
Brussel
1030
Belgium
Contact person: Procurement
Telephone: +32 27534500
E-mail: APR901I@brusselsairport.be
NUTS code: BE100

Internet address(es):

Main address: www.brusselsairport.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=285857

I.6) Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Renovatie van Apron 9 en taxibaan N2 op Brussels Airport.

Reference number: BAC nv-BAC/IRE/OI/EU/2017/057-F05_0
II.1.2) Main CPV code
45235000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45235320
45235310
45310000
45316220
45315600
45316100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE241
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 33
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, French, Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Belgium-Brussels: Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces
ND Document number 379686-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place BRUSSELS
AU Authority name Brussels Airport Company NV
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country BE
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 23/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45235000 - Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces
45235310 - Taxiway construction work
45235320 - Construction work for aircraft aprons
45310000 - Electrical installation work
45315600 - Low-voltage installation work
45316100 - Installation of outdoor illumination equipment
45316220 - Installation of airport signalling equipment
OC Original CPV code 45235000 - Construction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces
45235310 - Taxiway construction work
45235320 - Construction work for aircraft aprons
45310000 - Electrical installation work
45315600 - Low-voltage installation work
45316100 - Installation of outdoor illumination equipment
45316220 - Installation of airport signalling equipment
RC NUTS code BE241
IA Internet address (URL) www.brusselsairport.be
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >