Poland-Kamienna Gora: Orthopaedic implants

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003027838957720
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382588-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kamienna Gora: Orthopaedic implants

2017/S 187-382588

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dolno?l?skie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. J. Korczaka 1
Kamienna Gora
58-400
Poland
Telephone: +48 756459600
E-mail: przetargi@dcr.org.pl
Fax: +48 756459601
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.dcr.org.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: podmiot leczniczy
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa implantow dla Dolno?l?skiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Gorze.

Reference number: PNG/5/02/2017
II.1.2) Main CPV code
33183100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa endoprotez stawu biodrowego, kolanowego, lokciowego, barkowego i poresekcyjnych oraz dostawa:

? artroskopii stawu kolanowego

? panewek zatrzaskowych

? stawu barkowego i barkowo ? obojczykowego

? stabilizacji kr?goslupa,

? protez dysku szyjnego

? dynamicznej stabilizacji mi?dzytrzonowej odcinka szyjnego kr?goslupa

? PLIF

? stabilizacji szyjnej z dost?pu przedniego

? protez trzonow odcinka szyjnego kr?goslupa oraz piersiowego i l?d?wiowego

? endoprotezy stawow ?rodr?czno ? paliczkowych, mi?dzypaliczkowych i ?rodstopnopaliczkowego pierwszego

? ?rodszpikowych gwo?dzi ryglowanych

? plytek przykostnych blokowanych

? grotowkr?tow Shanza, ?rub kostkowych, stabilizacji wi?zozrostu piszczelowo ? strzalkowego

? cementu kostnego

? stabilizatorow dynamicznych oraz zewn?trznych typu Illizarow oraz Orthofix

? tytanowych klamr kostnych

? materialu ko?ciozast?pczego

? systemu do leczenia zlama? okoloprotezowych

? systemu do szycia l?kotek

? plytek kostnych k?towych.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 504 115.69 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoproteza stawu biodrowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora, ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Panewka bezcementowa typu press-fitt, uniwersalna, napylana hydroxyapatytem, do wkladki polietylenowej i ceramicznej w dwoch opcjach: bezotworowej i z otworami na ?ruby mocuj?ce w rozmiarach 44 do 68 mm. ? 270

2. Wklad do panewki bezcementowej: 270

3. Wklad ceramiczny dla glow rosn?cych wraz z rozmiarem 28 mm 40 mm. 60

4. Glowa metalowa, konus 12 /14 mm w rozmiarach rosn?cych 28 do 40 mm i dlugo?ci S, M, L, XL, XXL. 400

5. Glowa ceramiczna, konus 12 /14 mm w rozmiarach rosn?cych od 28 mm do 40 mm i dlugo?ci S, M, L, XL. 60

6. Trzpie? bezcementowy klasyczny prosty, z konusem 12/14, napylany hydroxyapatytem lub warstw? tytanu o porowatej strukturze od 1/3 do calej powierzchni, w rozmiarach od 9 do 17 mm 200

7. Trzpie? bezcementowy krotki, przynasadowy, napylany hydroxyapatytem lub warstw? tytanu o porowatej strukturze od 1/2 do calej powierzchni, z konusem 12/14, w o?miu rosn?cych rozmiarach. 100

8. Panewka z wysokousieciowanego PE z dodatkiem Vit. E, cementowana w rozmiarach co najmniej 44 mm do 64 mm, do glow 28 i 32. 200

9. Trzpie? prosty cementowany, ze sto?kiem konusa 12/14, zaopatrzony w centralizer w rozmiarach co najmniej 8 do 14 mm. 200

10. Trzpie? rewizyjny, bezcementowy, modularny, napylany hydroxyapatytem lub porowat? powlok? tytanow? co najmniej ?rednicy 12 mm do 20 mm, dlugo?ci co najmniej od 240 do 360 mm. Cze?? proksymalna w co najmniej dwoch wielko?ciach ze zmiennym offsetem. Celownik zewn?trzny do ryglowania obwodowego. 10

11. Spacer stawu biodrowego z antybiotykiem, w trzech rozmiarach glowy i w dwoch dlugo?ciach trzpienia 10

12. ?ruba tytanowa do mocowania panewki bezcementowej lub koszyka antyprotruzyjnego, dlugo?ci co najmniej od 16 mm do 56 mm. 100

13. Koszyk antyprotruzyjny rewizyjny, panewkowy, tytanowy, mocowany ?rubami, w co najmniej trzech rozmiarach dla ka?dej ze stron. 10

14. Panewka bipolarna do glowy 28 mm, w rozmiarach co najmniej 43 do 55 mm 25.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy stawu kolanowego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Pierwotna, modularna, cementowana endoproteza stawu kolanowego skladaj?ca si? z anatomicznej cz??ci udowej (prawa, lewa) w co najmniej 5 rozmiarach w wersji z zachowaniem PCL i w wersji tylno stabilizowanej oraz cz??ci piszczelowej uniwersalnej, z mo?liwo?ci? zastosowania przedlu?ki piszczelowej. Wkladka z wysokousieciowanego PE z Vit. E o grubo?ci co najmniej 10 do 20 mm. 200

2. Przedlu?ki piszczelowe w co najmniej trzech dlugo?ciach. 20

3. Endoproteza stawu kolanowego z powlok? antyalergiczn?.

Pierwotna endoproteza stanu kolanowego, modularna, cementowana, skladaj?ca si? z cz??ci udowej, anatomicznej (prawa, lewa), pokrytej powlok? antyalergiczn? w wersji CR i PS w min. 5 rozmiarach.

Cz??? piszczelowa pokryta powlok? antyalergiczn? w przynajmniej 5 rozmiarach. Zamawiaj?cy dopuszcza cz??? piszczelow? typu rotating platform. 40

4. Przedlu?ki piszczelowe pokryte powlok? antyalergiczn? w min. 3 dlugo?ciach. 20

5. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego.

Cz??? udowa anatomiczna (prawa, lewa), cementowana w min. 5 rozmiarach; w wersji tylno stabilizowanej lub polzwi?zanej.

Cz??? piszczelowa stala lub typu rotating platform, tylno stabilizowana lub polzwi?zana, w co najmniej 5 rozmiarach i 5 grubo?ciach.

Trzpie? udowy i piszczelowy cementowany z adapterem offsetowym w co najmniej 3 dlugo?ciach i co najmniej 4 ?rednicach.

Podkladki udowe i piszczelowe co najmniej 5 i 10 milimetrowe. 20

6. Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna jw. pokryta powlok? antyalergiczn?. 10.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Artroskopia stawu kolanowego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. ?ruby interferencyjna biowchlanialna do wi?zadel krzy?owych w rozmiarach: 7-12 mm, dlugo?? 20, 25, 30 mm.

?ruba biowchlanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego z gwintem na calej dlugo?ci; gwint polokr?gly dla ochrony przeszczepu; ?ruby kaniulowane przystosowane do drutu nitinolowego 1,5 mm. 150.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Panewki zatrzaskowe

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Panewka zatrzaskowa polietylenowa do glow 28 mm i 32 mm 15.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy stawu lokciowego

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Endoproteza calkowita, anatomiczna (prawa, lewa), cementowana lub niecementowana, polzwi?zana z komponentem ramiennym w co najmniej 4 rozmiarach i komponentem lokciowym w co najmniej 3 rozmiarach. 20

2. Endoproteza rewizyjna calkowita stawu lokciowego z trzpieniem ramiennym cementowanym lub niecementowanym w co najmniej 4 rozmiarach, z elementem lokciowym cementowanym lub niecementowanym w co najmniej 2 rozmiarach, modularna, z mo?liwo?ci? wydlu?ania komponentu ramiennego. 6.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy stawu barkowego

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Proteza urazowa ? trzpie? urazowy z zaczepami do mocowania guzkow z mo?liwo?ci? pozycjonowania wysoko?ci osadzenia trzpienia za pomoc? pozycjonera ?rodszpikowego, glowa z plynnie regulowanym offsetem; mo?liwo?? konwersji do protezy pelnej anatomicznej lub odwrotnej. 8

2. Proteza polowicza ? trzpie? bezcementowy (mo?liwo?? zastosowania jako trzpie? cementowany); glowa z regulowanym plynnie offsetem; mo?liwo?? konwersji do protezy calkowitej anatomicznej lub odwroconej 6

3. Panewka lopatki cementowana dla protezy anatomicznej 6

4. Panewka niecementowana lopatki dla protezy anatomicznej 4

5. Proteza odwrocona. Trzpie? cementowany lub niecementowany z metalow? tac? pod wklad polietylenowy w co najmniej 3 dlugo?ciach i 4 ?rednicach.

Wklad w co najmniej 2 ?rednicach i 3 grubo?ciach.

Podstawa panewkowa pod glenosfer? cementowana lub niecementowana, mocowana za pomoc? ?rub w co najmniej 2 ?rednicach (komplet). 6

6. Endoproteza rewizyjna stawu barkowego. Trzpie? ramienny cementowany lub niecementowany, modularny z elementami przedlu?aj?cymi trzpienia, z glow? do protezy polowiczej i mo?liwo?ci? konwersji do protezy calkowitej, anatomicznej lub odwroconej, cz??? bli?sza trzpienia z glow? do protezy polowiczej; mo?liwo?? konwersji do protezy calkowitej anatomicznej lub odwroconej. 8.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Staw barkowy i barkowo-obojczykowy

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Stabilizacja obr?bka panewki ? mi?kka kotwica ze wzmocnion? nici? na sterylnym podajniku 60

2. Naprawa sto?ka rotatorow ? mi?kka kotwica na sterylnym podajniku z dwiema wzmocnionymi ni?mi 30

3. Bezw?zlowy system do stabilizacji kruczoobojczykowej skladaj?cy si? z plytki tytanowej i guzika tytanowego pol?czonych samo zaciskaj?c? si? bezw?zlow? p?tl? polietylenow? 10

4. Mi?kka kotwica na sterylnym podajniku z ni?mi zako?czonymi iglami 30.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stabilizacja kr?goslupa

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. ?ruby transpedikularne o ?rednicach od 5 do 7 mm, poliaxialne, tulipanowe z jedn? ?rub? blokuj?c?, o dlugo?ci od 35 do 55 mm (komplet) 120

2. ?ruby transpedikularne, tulipanowe, kaniulowane i perforowane, do podania cementu kostnego o ?rednicach od 5 do 7 mm i o dlugo?ciach od 35 do 55 mm (komplet) 30

3. Pr?ty kr?goslupowe o dlugo?ci od 40 mm do 200 mm 60

4. L?czniki poprzeczne (komplet) 30

5. Zestaw hakow laminarnych i pedikularnych 10.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Proteza dysku szyjnego

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Implant umo?liwiaj?cy ruch operowanego segmentu wykonany z materialu PEEK, mocowany do plytek granicznych trzonow, z zewn?trznymi powierzchniami pokrytymi hydroxyapatytem, z obrotowym mechanizmem rygluj?cym, w minimum 3 wysoko?ciach i 3 gl?boko?ciach; do implantacji z dost?pu przedniego. 6.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dynamiczna stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego kr?goslupa

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Implanty do dynamicznej stabilizacji mi?dzytrzonowej odcinka szyjnego kr?goslupa umo?liwiaj?ce zachowanie ruchu operowanego segmentu, ze ?rubami mocuj?cymi do trzonu; do implantacji z dost?pu przedniego (komplet); poszczegolne elementy implantu wykonane z materialu PEEK oraz stopu tytanu (?ruby mocuj?ce do trzonu oraz ramka) 30.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dynamiczna stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego kr?goslupa

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Czop rotacyjny wykonany z materialu PEEK w formie klatki umo?liwiaj?cej napelnienie przeszczepami kostnymi z implantacj? poprzez przekr?cenie implantu o 90o; w pelnym zakresie rozmiarow 10

2. Czop rotacyjny wykonany z tytanu w formie klatki umo?liwiaj?cej napelnienie przeszczepami kostnymi z implantacj? poprzez przekr?cenie implantu o 90o; w pelnym zakresie rozmiarow 60.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stabilizacja szyjna z dost?pu przedniego

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Plytki szyjne tytanowe, mocowane ?rubami, w standardowym zakresie rozmiarow 6

2. ?ruby tytanowe do mocowania plytek szyjnych (komplet: plytka + 4 ?ruby) 24.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Proteza trzonow odcinka szyjnego kr?goslupa

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Proteza trzonow kr?gow odcinka szyjnego, w ro?nym zakresie rozmiarow 10.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Proteza trzonow odcinka piersiowego i l?d?wiowego

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Proteza trzonow piersiowych i l?d?wiowych z plynnie regulowan? zmienn? wysoko?ci? i wymiennymi podkladkami, w ro?nych rozmiarach 6

2. Stabilizacja boczna trzonow kr?goslupa piersiowego i l?d?wiowego, obejmuj?ca ?ruby dotrzonowe i l?cznik w standardowym zakresie rozmiarow (komplet) 6.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy stawow ?rodr?czno-paliczkowych, mi?dzypaliczkowych i ?rodstopnopaliczkowego pierwszego

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Endoprotezy stawow ?rodr?czno-paliczkowych i mi?dzypaliczkowych, implanty silikonowe z materialu biologicznie nieczynnego o anatomicznym ksztalcie w rozmiarach 10, 20, 30, 40, 50, 60. Spoczynkowe ustawienie protezy zapewniaj?ce funkcjonalne ustawienie 30 stopni zgi?cia. 60

2. Endoproteza stawu ?rodstopnopaliczkowego pierwszego calkowita cementowana lub niecementowana, w rosn?cych rozmiarach 15.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodszpikowe gwo?dzie ryglowane

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Gwo?d? udowy 20

2. Gwo?d? udowy odkolanowy 15

3. Gwo?d? udowy anatomiczny 15

4. Gwo?d? kr?tarzowy 15

5. Gwo?d? piszczelowy 15

6. Gwo?d? ramienny 15

7. Gwo?d? do ko?ci lokciowej 10

8. Wkr?ty blokuj?ce 400

9. Piny 30

10. ?ruby doszyjkowe 15.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodszpikowe gwo?dzie ryglowane

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Gwo?d? udowy 20

2. Gwo?d? udowy odkolanowy 15

3. Gwo?d? udowy anatomiczny 15

4. Gwo?d? kr?tarzowy 15

5. Gwo?d? piszczelowy 15

6. Gwo?d? ramienny 15

7. Gwo?d? do ko?ci lokciowej 10

8. Wkr?ty blokuj?ce 400

9. Piny 30

10. ?ruby doszyjkowe 15.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grotowkr?ty Shanza, ?ruby kostkowe, stabilizacja wi?zozrostu piszczelowo ? strzalkowego

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

I. Grotowkr?ty Shanza samogwintuj?ce

1. fi 2,0 mm (2,5 mm) L = 150-160/180/200 mm 20

2. fi 3,0 mm (3,5 mm) L = 150-160/180/200 mm 20

3. fi 4,0 mm L = 150-160/180/200 mm 20

4. fi 4,5 mm L = 150-160/180/200 mm 10

5. fi 5,0 mm (5,5 mm) L = 150-160/180/200 mm 10

6. fi 6,0 mm L = 150-160/180/200 mm 10

II. ?ruby kostkowe kaniulowane, samogwintuj?ce

1. fi 4,5 mm L = 20 mm 12

2. fi 4,5 mm L = 25 mm 12

3. fi 4,5 mm L = 30 mm 12

4. fi 4,5 mm L = 35 mm 12

5. fi 4,5 mm L = 40 mm 12

6. fi 4,5 mm L = 45 mm 12

7. fi 4,5 mm L = 50 mm 12

III. ?ruby kostkowe samogwintuj?ce

1. fi 4,5 mm L = 25 mm 12

2. fi 4,5 mm L = 30 mm 12

3. fi 4,5 mm L = 35 mm 12

4. fi 4,5 mm L = 40 mm 12

5. fi 4,5 mm L = 45 mm 12

6. fi 4,5 mm L = 50 mm 12

7. fi 4,5 mm L = 55 mm 12

8. fi 4,5 mm L = 60 mm 12

9. fi 4,5 mm L = 65 mm 12

10. fi 4,5 mm L = 70 mm 12

IV. System do dynamicznej stabilizacji wi?zozrostu piszczelowo-strzalkowego dolnego

1. System do dynamicznej stabilizacji wi?zozrostu piszczelowo-strzalkowego dolnego. W systemie wymaga si? instrumentarium do implantacji systemu. 30.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cement kostny

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Cement kostny z antybiotykiem 1 x 40 g 500

2. Cement kostny z podwojnym antybiotykiem 1 x 40 g 400

3. System do mieszania i podawania cementu kostnego w warunkach jalowych w trakcie zabiegu operacyjnego. 500.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stabilizator dynamiczny (Instrumentarium)

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

I. Biodrowy stabilizator dynamiczny (DHS)

1. Plytka dynamiczna biodrowa i plytka dynamiczna z ograniczonym kontaktem 20

2. ?ruba szyjkowa 20

II. Klykciowy stabilizator dynamiczny

3. Plytka klykciowa dynamiczna, mo?e by? z ograniczonym kontaktem 20

4. ?ruba szyjkowa 20.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Tytanowe klamry kostne

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Tytanowe klamry kostne w ro?nych rozmiarach 40.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Material ko?ciozast?pczy plynny z podajnikiem

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Material ko?ciozast?pczy plynny z podajnikiem. Pojemno?? materialu 5 ml 5

2. Material ko?ciozast?pczy plynny z podajnikiem. Pojemno?? materialu 10 ml 5

3. Material ko?ciozast?pczy plynny z podajnikiem. Pojemno?? materialu 18 ml 5

4. Igly do podawania o ro?nej dlugo?ci i grubo?ci. 15.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

System do leczenia zlama? okoloprotezowych

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Plytki hakowe 6

2. Plytki proste 6

3. Ta?ma cerkla?a o dlugo?ciach w przedziale 190 do 270 mm 40

4. Uchwyt cerkla?a 6.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stabilizator zewn?trzny typu Illizarow

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Luk do stopy 160 x 160 4

2. Luk do stopy 140 x 160 4

3. Pier?cie? kompozytowy w?glowy 110 mm 3

4. Pier?cie? kompozytowy w?glowy 130 mm 3

5. Pier?cie? kompozytowy w?glowy 150 mm 3

6. Pier?cie? kompozytowy w?glowy 180 mm 2

7. Luk biodrowy mini 2

8. Luk biodrowy mini plus 2

9. Wspornik ?e?ski z otworem gwintowanym stal nierdzewna 20

10. L?cznik m?ski z gwintem przedlu?onym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworow 2 50

11. L?cznik m?ski z gwintem przedlu?onym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworow 3 20

12. L?cznik m?ski z gwintem przedlu?onym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworow 4 10

13. L?cznik m?ski z gwintem przedlu?onym stal nierdzewna, L=25 mm, liczba otworow 5 10

14. L?cznik m?ski z ko?cowka gwintowana stal nierdzewna L=15 mm liczba otworow 2 50

15. L?cznik m?ski z ko?cowka gwintowana stal nierdzewna L=15 mm liczba otworow 3 20

16. L?cznik m?ski z ko?cowka gwintowana stal nierdzewna L=15 mm liczba otworow 4 10

17. L?cznik m?ski z ko?cowka gwintowana stal nierdzewna L=15 mm liczba otworow 5 10

18. Wspornik 90 z wyci?ciem aluminium 10

19. Wspornik 90 stal nierdzewna 40

20. Wspornik m?ski z gwintem przedlu?onym stal nierdzewna jeden otwor, L=20-25 50

21. Pr?t gwintowany M6 stal nierdzewna L=60 20

22. Pr?t gwintowany M6 stal nierdzewna L=80 20

23. Pr?t gwintowany M6 stal nierdzewna L=100 30

24. Pr?t gwintowany M6 stal nierdzewna L=120 40

25. Pr?t gwintowany M6 stal nierdzewna L=150 40

26. Pr?t gwintowany M6 stal nierdzewna L=200 30

27. Pr?t gwintowany M6 stal nierdzewna L=250 30

28. Pr?t gwintowany M6 stal nierdzewna L=300 30

29. Nakr?tka M6 stal nierdzewna, standard 600

30. ?ruba M6 stal nierdzewna L=20 mm 30

31. ?ruba M6 stal nierdzewna L=30 mm 30

32. ?ruba M6 do fiksacji drutow z podci?ciem stal nierdzewna L=20 mm 150

33. ?ruba M6 do fiksacji drutow z podci?ciem stal nierdzewna L=30 mm 50

34. ?ruba z otworem do gwo?dzi Shanza stal nierdzewna L=4 mm 30

35. ?ruba z otworem do gwo?dzi Shanza stal nierdzewna L=5 mm 30

36. ?ruba z otworem do gwo?dzi Shanza stal nierdzewna L=6 mm 30

37. Podkladka z naci?ciem stal nierdzewna 200.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stabilizator zewn?trzny typu Orthofix

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Gwintowane Kirchnery 2 mm 12

2. Gwintowane Kirchnery 1,6 mm 24

3. Grotowkr?ty 6 mm o ro?nej dlugo?ci 40.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Plytki kostne k?towe

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Plytka k?towa 130 do zespole? przekr?towych 10

2. Plytka K?towa 95 10

3. Plytka k?towa samodiciskowa 95 10

4. Plytka k?towa 90 lub 100 6

5. Plytka k?towa samodociskowa 90 6

6. Wkr?ty korowe 4,5 i 6,5 o ro?nej dlugo?ci (od 40 do 160 mm) 40.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy poresekcyjne (1)

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZ??CI PROKSYMALNEJ KO?CI UDOWEJ

Endoproteza modularna umo?liwiaj?ca ?rodoperacyjnie ro?ne wielko?ci resekcji co 2 cm, w wersji cementowej lub w wersji bezcementowej skladaj?ca si? z:

a) trzpienia o ro?nych grubo?ciach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umo?liwiaj?cego pewna stabilizacj? antyrotacyjn?;

b) cz??ci proksymalnej w dwoch dlugo?ciach 50 i 70 mm zaopatrzonej w mechanizm umo?liwiaj?cy ustawienia k?ta antetorsji co 5 stopni, konus 12/14;

c) calo?? l?czona za pomoc? ?rub odpowiedniej dlugo?ci;

d) glowy o ?rednicy 22 mm metalowej w 3 dlugo?ciach szyjki i 28 mm lub 32 mm w pi?ciu dlugo?ciach szyjki pokrytej ceramik? (dopuszcza si? powlok? antyalergiczn? oraz antybakteryjn? (srebro));

e) panewki bezcementowej typu Press-fit z wkladem polietylenowym nie zatrza?ni?tym w panewce w rozmiarach ?rednicy zewn?trznej od 42 do 64 co 2 mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 48 do 64 mm co 2 mm lub glowy bipolarnej z wymienn? glow? wewn?trzn? w rozmiarach zew. od 44 do 60 mm;

f) siatki wykonanej z wlokna PET (polyethylenterephtalat) o dlugo?ci 300 mm i ?rednicy 35 lub 55 mm umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich;

g) implant pokryty warstw? srebra. 5

2. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZ??CI DYSTALNEJ KO?CI UDOWEJ

Endoproteza modularna umo?liwiaj?ca ?rodoperacyjnie ro?ne wielko?ci resekcji co 2 cm w wersji cementowej lub bezcementowej skladaj?ca si? z:

a)cz??ci udowej stawowej w dwoch rozmiarach 90 i 110 mm dlugo?ci;

b) trzepieni udowych w ro?nych grubo?ciach o heksagonalnym przekroju;

c)calo?? l?czona za pomoc? ?rub odpowiedniej dlugo?ci;

d)cz??ci piszczelowej z trzpieniem w ro?nych grubo?ciach osadzana cementowo lub bezcementowo;

e) wkladki polietylenowej;

f)cz??? udowa l?czona z cz??ci? piszczelow? za pomoc? odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK- zamek;

g)siatki wykonanej z wlokna PET (polyethylenterephtalat) o dlugo?ci 300 mm i ?rednicy 35 lub 55 mm umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich;

h)implant pokryty warstw? srebra. 5

3. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZ??CI PROKSYMALNEJ KO?CI PISZCZELOWEJ

Endoproteza modularna umo?liwiaj?ca ?rodoperacyjnie ro?ne wielko?ci resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej skladaj?ca si? z:

a) cz??ci udowej stawowej w jednym rozmiarze;

b) trzpieni udowych w wersji cementowej lub bezcementowej w ro?nych grubo?ciach o heksagonalnym przekroju;

c) cz??ci piszczelowej razem z zamkiem;

d) cz??ci l?cz?cej w dlugo?ciach 105 i 125 mm;

e) wkladki polietylenowej;

f) calo?? l?czona za pomoc? ?rub odpowiedniej dlugo?ci;

g) trzpie? piszczelowy w wersji cementowej lub bezcementowej w ro?nych grubo?ciach;

h) siatki wykonanej z wlokna PET (polyethylenterephtalat) o dlugo?ci 300 mm i ?rednicy 35 lub 55 mm, umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich;

i) implant pokryty warstw? srebra. 5

4. ENDOPROTEZA RESEKCYJNA CZ??CI PROKSYMALNEJ KO?CI RAMIENNEJ

Endoproteza modularna umo?liwiaj?ca ?rodoperacyjnie ro?ne wielko?ci resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej skladaj?ca si? z:

a) glowy ko?ci ramiennej pokrytej okladzin? ceramiczn? (dopuszcza si? powlok? antyalergiczn? oraz antybakteryjn? (srebro));

b) cz??? bli?sza ko?ci ramiennej pokryta warstw? srebra;

c) trzpienia ramiennego w ro?nych grubo?ciach o przekroju heksagonalnym;

d) calo?? l?czona za pomoc? ?rub o odpowiedniej dlugo?ci;

e) siatki wykonanej z wlokna PET (polyethylenterephtalat) o dlugo?ci 300 mm i ?rednicy 35 lub 55 mm umo?liwiaj?cej doszycie tkanek mi?kkich). 5

5. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA PANEWKI STAWU BIODROWEGO

Endoproteza modularna skladaj?ca si? z:

a) panewki bezcementowej;

b) trzpieni panewkowych w 3 rozmiarach o przekroju heksagonalnym;

c) ?rub l?cz?cych panewk? z trzpieniem;

d) wkladki polietylenowej lub ceramicznej;

e) glowy metalowej z powlok? ceramiczn? 32 mm lub 36 mm w 4 dlugo?ciach szyjki lub ceramicznej 32 mm lub 36 mm w 3 dlugo?ciach szyjki. 5.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy poresekcyjne (2)

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZ??CI PROKSYMALNEJ KO?CI UDOWEJ

Endoproteza modularna umo?liwiaj?c? ?rodoperacyjnie ro?ne wielko?ci resekcji w wersji cementowanej lub bezcementowej skladaj?ca si? z:

a)Trzpienia o grubo?ciach w zakresie 9 mm do 22 mm i dlugo?ciach w zakresie 90 mm do 300 mm

b)Cz??ci proksymalnej o dlugo?ci 70 mm oraz cz??ci po?redniej o dlugo?ci od 30mm do 230 mm

c)Calo?? l?czona za pomoc? ?rub

d)Glowy metalowej o ?rednicy 28 mm lub 32 mm w minimum 4 dlugo?ciach szyjki

e)Panewki bezcementowej typu Press-fit z wkladem polietylenowym o ?rednicy od 44mm do 64mm lub panewki cementowanej z wysokousieciowanego polietylenu w rozmiarach od 42 mm do 58 mm, lub glowy bipolarnej w rozmiarach od 41 do 61 mm

f)Kosz rewizyjny tytanowy w rozmiarach 42-64 mm lub kosz rewizyjny z dystanserami polietylenowymi w rozmiarach 44-66 mm (prawy, lewy) 5

2. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZ??CI DYSTALNEJ KO?CI UDOWEJ

Endoproteza modularna umo?liwiaj?c? ?rodoperacyjnie ro?ne wielko?ci resekcji w wersji cementowanej lub bezcementowej skladaj?ca si? z:

a)Cz??ci udowej stawowej o rozmiarach 30 mm, 50 mm i 70 mm pol?czonej

z trzpieniem o grubo?ciach w zakresie 9 mm do 22 mm i dlugo?ciach w zakresie 90 mm do 300 mm bezpo?rednio lub za pomoc? cz??ci po?redniej o dlugo?ci od 30 mm do 230 mm.

b)Calo?? l?czona za pomoc? ?rub

c)Cz??ci piszczelowej z trzpieniem o grubo?ciach w zakresie 9 mm do 22 mm i dlugo?ciach w zakresie 90 mm do 300 mm, z wkladk? polietylenow?.

d)Calo?? l?czona za pomoc? specjalnego mechanizmu wykonanego z PE 5

3. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZ??CI PROKSYMALNEJ KO?CI PISZCZELOWEJ skladaj?ca si? z:

a)Cz??ci udowej stawowej o rozmiarach 30 mm, 50 mm i 70 mm pol?czonej z trzpieniem o grubo?ciach w zakresie 9 mm do 22 mm i dlugo?ciach w zakresie 90 mm do 300 mm bezpo?rednio lub za pomoc? cz??ci po?redniej o dlugo?ci od 30 mm do 230 mm.

b)Calo?? l?czona za pomoc? ?rub

c)Cz??ci piszczelowej z trzpieniem o grubo?ciach w zakresie 9 mm do 22 mm i dlugo?ciach w zakresie 90 mm do 300 mm

d)Calo?? l?czona za pomoc? specjalnego mechanizmu wykonanego z PE, z wkladk? polietylenow? 5.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Panewka rewizyjna antyprotruzyjna typu press-fit tytanowa niecementowana z wkladem ceramicznym lub polyetylenowym z plytami otworowymi do mocowania ?rubami do panewki i ko?ci biodrowej ?rubami w co najmniej trzech rozmiarach rosn?cych, dla strony lewej i prawej 10

2. Wklad ceramiczny lub z wysokousieciowanego PE okapowy lub bezokapowy do panewki rewizyjnej z pkt 1. 10

3. Spacer metalowy pozwalaj?cy na uzyskanie dodatkowego okapu dla wkladki ceramicznej 5

4. ?ruby kostne 6,5 mm, w rozmiarach 20-60 mm 60.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

System do szycia l?kotek

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

1. System do szycia l?kotek all inside 40.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drut Kirschnera, Gwo?dzie Rusha

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
Main site or place of performance:

Kamienna Gora ul. J. Korczaka 1.

II.2.4) Description of the procurement:

I. Drut Kirschnera

1. fi 1,2 mm L = 310 mm 200

2. fi 1,4 mm L = 310 mm 200

3. fi 1,6 mm L = 310 mm 200

4. fi 1,8 mm L = 310 mm 200

5. fi 2,0 mm L = 310 mm 200

6. fi 3,0 mm L = 310 mm 50

II. Gwo?dzie Rusha

1. fi 2,4 mm L = 150 200 mm 10

2. fi 3,0 mm lub 3,2 mm L = 160 240 mm 10

3. fi 4,0 mm L = 160 240 mm 10.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 039-070392
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Endoprotezy stawu biodrowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
630002936
Nowy Tomy?l
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 691 490.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 539 110.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Endoprotezy stawu kolanowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
630002936
Nowy Tomy?l
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 335 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 231 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Artroskopia stawu kolanowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Panewki zatrzaskowe

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Endoprotezy stawu lokciowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Endoprotezy stawu barkowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Taw barkowy i barkowo-obojczykowy

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Stabilizacja kr?goslupa

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Proteza dysku szyjnego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Dynamiczna stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego kr?goslupa

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Dynamiczna stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego kr?goslupa

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

Stabilizacja szyjna z dost?pu przedniego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

Proteza trzonow odcinka szyjnego kr?goslupa

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

Proteza trzonow odcinka piersiowego i l?d?wiowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 15
Title:

Endoprotezy stawow ?rodr?czno-paliczkowych, mi?dzypaliczkowych i ?rodstopnopaliczkowego pierwszego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

?rodszpikowe gwo?dzie ryglowane

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

?rodszpikowe gwo?dzie ryglowane

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

Grotowkr?ty Shanza, ?ruby kostkowe, stabilizacja wi?zozrostu piszczelowo ? strzalkowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

Cement kostny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
146804308
Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 200 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 168 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

Stabilizator dynamiczny (Instrumentarium)

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

Tytanowe klamry kostne

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 22
Title:

Material ko?ciozast?pczy plynny z podajnikiem

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

System do leczenia zlama? okoloprotezowych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 24
Title:

Stabilizator zewn?trzny typu Illizarow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 25
Title:

Stabilizator zewn?trzny typu Orthofix

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 26
Title:

Plytki kostne k?towe

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 27
Title:

Endoprotezy poresekcyjne (1)

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 28
Title:

Endoprotezy poresekcyjne (2)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
146804308
Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 349 500.00 EUR
Total value of the contract/lot: 340 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 29
Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 30
Title:

System do szycia l?kotek

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 31
Title:

Drut Kirschnera, Gwo?dzie Rusha

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

Art. 180. 1. Ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

Art. 182. 1. Ustawy Pzp (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ) Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego

wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kamienna Gora: Orthopaedic implants

2017/S 187-382588

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dolno?l?skie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. J. Korczaka 1
Kamienna Gora
58-400
Poland
Telephone: +48 756459600
E-mail: przetargi@dcr.org.pl
Fax: +48 756459601
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.dcr.org.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa implantow dla Dolno?l?skiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Gorze.

Reference number: PNG/5/02/2017
II.1.2) Main CPV code
33183100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 504 115.69 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoproteza stawu biodrowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy stawu kolanowego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Artroskopia stawu kolanowego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Panewki zatrzaskowe

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy stawu lokciowego

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy stawu barkowego

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Staw barkowy i barkowo-obojczykowy

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stabilizacja kr?goslupa

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Proteza dysku szyjnego

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dynamiczna stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego kr?goslupa

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dynamiczna stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego kr?goslupa

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stabilizacja szyjna z dost?pu przedniego

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Proteza trzonow odcinka szyjnego kr?goslupa

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Proteza trzonow odcinka piersiowego i l?d?wiowego

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy stawow ?rodr?czno-paliczkowych, mi?dzypaliczkowych i ?rodstopnopaliczkowego pierwszego

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodszpikowe gwo?dzie ryglowane

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodszpikowe gwo?dzie ryglowane

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grotowkr?ty Shanza, ?ruby kostkowe, stabilizacja wi?zozrostu piszczelowo ? strzalkowego

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cement kostny

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stabilizator dynamiczny (Instrumentarium)

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Tytanowe klamry kostne

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Material ko?ciozast?pczy plynny z podajnikiem

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

System do leczenia zlama? okoloprotezowych

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stabilizator zewn?trzny typu Illizarow

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stabilizator zewn?trzny typu Orthofix

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Plytki kostne k?towe

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy poresekcyjne (1)

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoprotezy poresekcyjne (2)

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

System do szycia l?kotek

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drut Kirschnera, Gwo?dzie Rusha

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL515

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 039-070392

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Endoprotezy stawu biodrowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
630002936
Nowy Tomy?l
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 691 490.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 539 110.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Endoprotezy stawu kolanowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
630002936
Nowy Tomy?l
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 335 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1 231 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Artroskopia stawu kolanowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Panewki zatrzaskowe

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Endoprotezy stawu lokciowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Endoprotezy stawu barkowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Taw barkowy i barkowo-obojczykowy

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Stabilizacja kr?goslupa

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Proteza dysku szyjnego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Dynamiczna stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego kr?goslupa

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Dynamiczna stabilizacja mi?dzytrzonowa odcinka szyjnego kr?goslupa

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

Stabilizacja szyjna z dost?pu przedniego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

Proteza trzonow odcinka szyjnego kr?goslupa

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

Proteza trzonow odcinka piersiowego i l?d?wiowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 15
Title:

Endoprotezy stawow ?rodr?czno-paliczkowych, mi?dzypaliczkowych i ?rodstopnopaliczkowego pierwszego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

?rodszpikowe gwo?dzie ryglowane

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

?rodszpikowe gwo?dzie ryglowane

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

Grotowkr?ty Shanza, ?ruby kostkowe, stabilizacja wi?zozrostu piszczelowo ? strzalkowego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

Cement kostny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
146804308
Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 200 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 168 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

Stabilizator dynamiczny (Instrumentarium)

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

Tytanowe klamry kostne

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 22
Title:

Material ko?ciozast?pczy plynny z podajnikiem

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

System do leczenia zlama? okoloprotezowych

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 24
Title:

Stabilizator zewn?trzny typu Illizarow

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 25
Title:

Stabilizator zewn?trzny typu Orthofix

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 26
Title:

Plytki kostne k?towe

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 27
Title:

Endoprotezy poresekcyjne (1)

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 28
Title:

Endoprotezy poresekcyjne (2)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
146804308
Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 349 500.00 EUR
Total value of the contract/lot: 340 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 29
Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 30
Title:

System do szycia l?kotek

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 31
Title:

Drut Kirschnera, Gwo?dzie Rusha

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Kamienna Gora: Orthopaedic implants
ND Document number 382588-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KAMIENNA GORA
AU Authority name Dolno?l?skie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. (630002936)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33183100 - Orthopaedic implants
OC Original CPV code 33183100 - Orthopaedic implants
RC NUTS code PL515
IA Internet address (URL) http://www.dcr.org.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >