Denmark-Nyborg: Transport services (excl. Waste transport)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003027898323234
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381326-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Nyborg: Transport services (excl. Waste transport)

2017/S 186-381326

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nyborg Kommune
74094511
Torvet 1
Nyborg
5800
Denmark
Contact person: Cecilie Lindegaard Hansen
Telephone: +45 63337728
E-mail: ceh@nyborg.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/70228986.aspx

Address of the buyer profile: http://www.nyborg.dk/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

EU-udbud pa drift af hjlpemiddeldepot.

Reference number: 450-2017-6324
II.1.2) Main CPV code
60000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Nyborg Kommune udbyder opgaven med drift af kommunensgenbrugshjlpemiddeldepot, samt handtering af kommunens ndkald og nglebokse.

Udbudsforretningen gennemfres som et offentligt EU-udbud i henhold til Udbudslovens afsnit 2.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Der kan bydes pa 1 eller begge delaftaler.

Delaftale 1: Drift af genbrugshjlpemiddeldepot.

Delaftale 2: Drift af kommunens ndkald og nglebokse.

Nrvrende udbud omfatter drift af hjlpemiddeldepotet, herunder opbevaring af hjlpemidler, levering og afhentning af hjlpemidler til borgere, monteringog/eller indstilling af hjlpemidler sa de umiddelbart kan tages i brug, samt andre opgaver som naturligt hrer til den udbudte opgave, sasom vask/rengring og reparation af hjlpemidler, samt handtering af ndkald og nglebokse.

Kontrakten indgas for en periode pa 2 ar med option pa forlngelse 2 gange i op til 12 mdr. Kontrakten forventes at starte pr. 1.11.2017.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 723 160.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 1 ? Drift af hjlpemiddeldepot

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK031
II.2.4) Description of the procurement:

Delaftale 1 omfatter fire overordnede opgaver:

Opgave 1: Modtagelse, sortering, klargring, opbevaring og registrering af hjlpemidler.

Opgaverne er opdelt i handtering af;

1.1) Nye hjlpemidler

1.2) Brugte hjlpemidler.

Opgave 2: Krsel.

Opgaverne er fordelt pa:

Opgave 3: Reparation af hjlpemidler.

Opgaverne er opdelt i:

3.1) Planlagte reparationer af brugte hjlpemidler

3.2) Haste reparationer af brugte hjlpemidler

3.2) Akutte reparationer af brugte hjlpemidler

Opgave 4: Administrative opgaver.

2.1) Normal krsel, senest 3 arbejdsdage efter bestilling

2.2) Haste krsel senest dagen efter bestilling

2.3) Akut krsel senest 3 timer efter bestilling.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Fleksibilitet / Service / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Organisation og bemanding / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Samarbejde / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 2 ? Drift af kommunens ndkald og nglebokse

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK031
II.2.4) Description of the procurement:

Nyborg Kommune har ca. 335 borgere, som er bevilget ndkaldeanlg. Ndkaldeanlggene er af mrkerne: Caresse Alert, Caresse Anna, Caretech Care, Careline Anna og CARE IP Mobile GSM, og er tilsluttet en bemandet vagtcentral via abonnementsordning. Ca. 650 borgere er visiteret til ngleboks.

I Nyborg kommune bevilliges ndkald og nglebokse til en borger af Hjlpemiddelomradet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Hjlpemiddelomradet sender efterflgende en bestilling pa opstning/nedtagning til tilbudsgiver via KMD Care Hjlpemidler.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Fleksibilitet/service / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Organisation og bemanding / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Samarbejde / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 114-229678
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Delaftale 1 ? Drift af hjlpemiddeldepot

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zealand Care A/S
Selandia Park 1
Ringsted
4100
Denmark
Telephone: +45 59441485
E-mail: salg@zealandcare.dk
Fax: +45 59451645
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 489 360.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Delaftale 2 ? Drift af kommunens ndkald og nglebokse

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FLT Alarmer ApS
Fjordparken 36
Nyborg
5800
Denmark
Telephone: +45 65310651
E-mail: fl@flt.dk
Fax: +45 65310851
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 233 800.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om handhvelse af udbudsreglerne m.v. glder flgende klagefrister i relation til gennemfrelse af udbud:

Klage over ikke at vre prkvalificeret skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet prkvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegrelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgaelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 maneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Nyborg: Transport services (excl. Waste transport)

2017/S 186-381326

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nyborg Kommune
74094511
Torvet 1
Nyborg
5800
Denmark
Contact person: Cecilie Lindegaard Hansen
Telephone: +45 63337728
E-mail: ceh@nyborg.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/70228986.aspx

Address of the buyer profile: http://www.nyborg.dk/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

EU-udbud pa drift af hjlpemiddeldepot.

Reference number: 450-2017-6324
II.1.2) Main CPV code
60000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 723 160.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 1 ? Drift af hjlpemiddeldepot

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK031
II.2) Description
II.2.1) Title:

Delaftale 2 ? Drift af kommunens ndkald og nglebokse

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
60000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK031

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 114-229678

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Delaftale 1 ? Drift af hjlpemiddeldepot

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zealand Care A/S
Selandia Park 1
Ringsted
4100
Denmark
Telephone: +45 59441485
E-mail: salg@zealandcare.dk
Fax: +45 59451645
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 489 360.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Delaftale 2 ? Drift af kommunens ndkald og nglebokse

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
FLT Alarmer ApS
Fjordparken 36
Nyborg
5800
Denmark
Telephone: +45 65310651
E-mail: fl@flt.dk
Fax: +45 65310851
NUTS code: DK031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 233 800.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Denmark-Nyborg: Transport services (excl. Waste transport)
ND Document number 381326-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place NYBORG
AU Authority name Nyborg Kommune (74094511)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
OC Original CPV code 60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
RC NUTS code DK031
IA Internet address (URL) http://permalink.mercell.com/70228986.aspx
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >