Poland-Krakow: Construction supervision services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003028386177360
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381159-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Construction supervision services

2017/S 186-381159

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 22
Krakow
31-109
Poland
Telephone: +48 126284106
E-mail: jkorzycki@krakow.rzgw.gov.pl
Fax: +48 124232153
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.krakow.rzgw.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja rz?dowa niezespolona
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zarz?dzanie projektem oraz nadzory: inwestorski, autorski, przyrodniczy, informacja i promocja projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjo.

Reference number: 626/IR/2017/TK
II.1.2) Main CPV code
71520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zamowienia ?Zarz?dzanie projektem oraz nadzory: inwestorski, autorski, przyrodniczy, informacja i promocja projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej skladaj?cego si? z trzech cz??ci: I cz??? ? Zarz?dzanie projektem, dzialania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z wytycznymi POIi? 2014-2020, nadzor przyrodniczy nad realizacj? oraz ocena porealizacyjna efektywno?ci funkcjonowania urz?dze? wykonanych w ramach zada? inwestycyjnych projektu obejmuj?cych udro?nienie 15 barier migracyjnych na rzece Bialej Tarnowskiej w gminach Bobowa, Grybow, U?cie Gorlickie (zadanie 2) i przedsi?wzi?? stymuluj?cych funkcjonowanie, II cze?? ? Nadzor inwestorski nad realizacj? 11 przedsi?wzi??, III cz??? ? Nadzor autorski nad realizacj? zadania 2 projektu udro?nienie 15 barier migracyjnych na rzece Bialej Tarnowskiej ? realizacja w latach 2017-2020.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 786 519.30 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zarz?dzanie projektem, nadzor przyrodniczy, informacja i promocja projektu Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bi

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71541000
71247000
71248000
79421000
71311000
71313450
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Wojewodztwo malopolskie.

II.2.4) Description of the procurement:

Zarz?dzanie projektem, dzialania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z wytycznymi POIi? 2014-2020, nadzor przyrodniczy nad realizacj? oraz ocena porealizacyjna efektywno?ci funkcjonowania urz?dze? wykonanych w ramach zada? inwestycyjnych projektu obejmuj?cych udro?nienie 15 barier migracyjnych na rzece Bialej Tarnowskiej w gminach Bobowa, Grybow, U?cie Gorlickie (zadanie 2) i przedsi?wzi?? stymuluj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej w gminach Ci??kowice i Grybow (zadanie 3 projektu) ? realizacja w latach 2017-2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kluczowych specjalistow / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0001/17-00 Projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnow.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nadzor inwestorski w ramach projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71541000
71247000
71248000
79421000
71311000
71313450
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Wojewodztwo malopolskie.

II.2.4) Description of the procurement:

Nadzor inwestorski nad realizacj? 11 przedsi?wzi?? wchodz?cych w sklad zadania 2 projektu obejmuj?cego udro?nienie 15 barier migracyjnych na rzece Bialej Tarnowskiej i 2 przedsi?wzi?? wchodz?cych w sklad zadania 3 projektu dotycz?cego dziala? stymuluj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej ? realizacja w latach 2017-2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kluczowych specjalistow / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0001/17-00 Projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnows.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nadzor autorski w ramach projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71541000
71247000
71248000
79421000
71311000
71313450
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Wojewodztwo malopolskie.

II.2.4) Description of the procurement:

Nadzor autorski nad realizacj? zadania 2 projektu obejmuj?cego udro?nienie 15 barier migracyjnych na rzece Bialej Tarnowskiej ? realizacja w latach 2017-2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kluczowych specjalistow / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0001/17-00 Projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnows.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256876
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 626/IR/2017/TK
Lot No: 1
Title:

Zarz?dzanie projektem, nadzor przyrodniczy, informacja i promocja projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Bada? Ekologicznych Roman ?urek
ul. Rogatka 9/9
Krakow
31-425
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 314 834.08 PLN
Total value of the contract/lot: 1 211 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 626/IR/2017/TK
Lot No: 2
Title:

Nadzor inwestorski w ramach projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biuro Obslugi Budownictwa ?Bie?"
ul. Pilsudskiego 60
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 255 761.31 PLN
Total value of the contract/lot: 176 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 626/IR/2017/TK
Lot No: 3
Title:

Nadzor autorski w ramach projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
O?rodek Uslug In?ynierskich ?Staand Sp. z o.o.
ul. Jana Kasprowicza 22
Krakow
31-523
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 215 923.92 PLN
Total value of the contract/lot: 215 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587780

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawczqa
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587780

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Construction supervision services

2017/S 186-381159

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 22
Krakow
31-109
Poland
Telephone: +48 126284106
E-mail: jkorzycki@krakow.rzgw.gov.pl
Fax: +48 124232153
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.krakow.rzgw.gov.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zarz?dzanie projektem oraz nadzory: inwestorski, autorski, przyrodniczy, informacja i promocja projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjo.

Reference number: 626/IR/2017/TK
II.1.2) Main CPV code
71520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 786 519.30 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zarz?dzanie projektem, nadzor przyrodniczy, informacja i promocja projektu Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bi

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71541000
71247000
71248000
79421000
71311000
71313450
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nadzor inwestorski w ramach projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71541000
71247000
71248000
79421000
71311000
71313450
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nadzor autorski w ramach projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71541000
71247000
71248000
79421000
71311000
71313450
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256876

Section V: Award of contract

Contract No: 626/IR/2017/TK
Lot No: 1
Title:

Zarz?dzanie projektem, nadzor przyrodniczy, informacja i promocja projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Bada? Ekologicznych Roman ?urek
ul. Rogatka 9/9
Krakow
31-425
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 314 834.08 PLN
Total value of the contract/lot: 1 211 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 626/IR/2017/TK
Lot No: 2
Title:

Nadzor inwestorski w ramach projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Biuro Obslugi Budownictwa ?Bie?"
ul. Pilsudskiego 60
Wieliczka
32-020
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 255 761.31 PLN
Total value of the contract/lot: 176 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 626/IR/2017/TK
Lot No: 3
Title:

Nadzor autorski w ramach projektu ?Przywrocenie ci?glo?ci ekologicznej i realizacja dziala? poprawiaj?cych funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Bialej Tarnowskiej.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
O?rodek Uslug In?ynierskich ?Staand Sp. z o.o.
ul. Jana Kasprowicza 22
Krakow
31-523
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 215 923.92 PLN
Total value of the contract/lot: 215 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Construction supervision services
ND Document number 381159-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KRAKOW
AU Authority name Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71311000 - Civil engineering consultancy services
71313450 - Environmental monitoring for construction
71520000 - Construction supervision services
71541000 - Construction project management services
79421000 - Project-management services other than for construction work
OC Original CPV code 71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71311000 - Civil engineering consultancy services
71313450 - Environmental monitoring for construction
71520000 - Construction supervision services
71541000 - Construction project management services
79421000 - Project-management services other than for construction work
RC NUTS code PL21
IA Internet address (URL) www.krakow.rzgw.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >