Poland-Walcz: Lifting and handling equipment and parts

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 39 - Materials Handling Equipment
Opps ID: NBD00003028552863818
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382579-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Walcz: Lifting and handling equipment and parts

2017/S 187-382579

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
1 Regionalna Baza Logistyczna w Walczu
ul. Ciasna 7
Walcz
78-601
Poland
Contact person: Jolanta Macias
Telephone: +48 261472517
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261472205
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.1rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka bud?etowa sektora finansow publicznych
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T.

Reference number: 52/2017
II.1.2) Main CPV code
42400000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T zgodnie ze wskazanym przez Zamawiaj?cego normami, asortymentem, ilo?ciami i wymaganiami zawartymi w Rozdziale III SIWZ oraz w zal?czniku nr 1, 4 i 5 do SIWZ, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabelach w SIWZ, w kolumnie ?ilo?? w opcji mog? by? wykorzystane po realizacji ilo?ci podstawowych uj?tych w tabelach, w Rozdziale III SIWZ, w kolumnie ?ilo?? podstawowa.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 538 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42415110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1 Regionalna Baza Logistyczna Walcz ? Sklad Toru? 2, ul. okolna 37, 87-100 Toru?, tel. 261 433 663, tel. kom.: 605 732 821.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T w ilo?ci 20 szt. z czego ilo?? podstawowa w ilo?ci 15 szt. oraz 5 szt. w ramach prawa opcji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamowienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci ?ilo?? podstawowa ? gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci w opcji. Ilo?? podstawowa ? 15 szt. , ilo?? opcjonalna ? 5 szt. Razem ? 20 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42415110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

1 Regionalna Baza Logistyczna Walcz ? Sklad Toru? 2, ul. okolna 37, 87-100 Toru?, tel. 261 433 663, tel. kom.: 605 732 821.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T w ilo?ci 20 szt. z czego ilo?? podstawowa w ilo?ci 15 szt. oraz 5 szt. w ramach prawa opcji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegaj?cego na mo?liwo?ci zwi?kszenia podstawowego zakresu ilo?ciowego przedmiotu zamowienia okre?lonego co do asortymentu i ilo?ci ?ilo?? podstawowa ? gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilo?ci w opcji. Ilo?? podstawowa ? 15 szt. , ilo?? opcjonalna ? 5 szt. Razem ? 20 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-231251
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MTL Asco Sp. z o. o.
ul. Wielowiejska 53
Pyskowice
44-120
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 625 853.60 PLN
Total value of the contract/lot: 1 269 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MTL Asco Sp. z o. o.
ul. Wielowiejska 53
Pyskowice
44-120
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 625 853.60 PLN
Total value of the contract/lot: 1 269 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Walcz: Lifting and handling equipment and parts

2017/S 187-382579

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
1 Regionalna Baza Logistyczna w Walczu
ul. Ciasna 7
Walcz
78-601
Poland
Contact person: Jolanta Macias
Telephone: +48 261472517
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261472205
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.1rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T.

Reference number: 52/2017
II.1.2) Main CPV code
42400000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 538 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42415110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42415110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-231251

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa podno?nikow widlowych akumulatorowych o ud?wigu min. 2T

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MTL Asco Sp. z o. o.
ul. Wielowiejska 53
Pyskowice
44-120
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 625 853.60 PLN
Total value of the contract/lot: 1 269 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MTL Asco Sp. z o. o.
ul. Wielowiejska 53
Pyskowice
44-120
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 625 853.60 PLN
Total value of the contract/lot: 1 269 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Walcz: Lifting and handling equipment and parts
ND Document number 382579-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WALCZ
AU Authority name 1 Regionalna Baza Logistyczna w Walczu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 42400000 - Lifting and handling equipment and parts
42415110 - Forklift trucks
OC Original CPV code 42400000 - Lifting and handling equipment and parts
42415110 - Forklift trucks
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.1rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >