Denmark-Ringsted: Civil engineering consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003029392814464
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381319-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Denmark-Ringsted: Civil engineering consultancy services

2017/S 186-381319

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Indkbssamarbejdet Sor og Ringsted Kommuner
29189994
Amtstue Alle 71
Ringsted
4100
Denmark
Contact person: Sandra Jakobsen
Telephone: +45 57626559
E-mail: smja@ringsted.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://ringsted.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Radgivningsydelser vedrrende klimatilpasning og forsknnelse af Roskildevej, Ringsted.

II.1.2) Main CPV code
71311000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Ringsted Kommune udbyder i samarbejde med Ringsted Forsyning radgivningsydelsen til klimatilpasning og forsknnelse af Roskildevej i Benlse, Ringsted. Radgivningsydelsen glder hele projektforlbet fra projektforslag til frdig udfrelse.

Roskildevej er omfattet af Ringsted Kommunes Handlingsplan for klimatilpasning hvorfor der skal gennemfres en klimatilpasning af omradet til beskyttelse af tilstdende boliger, erhverv og vrdier. Derudover foreligger Ringsted Kommunes lokalplan 133 der tilsiger en forsknnelse af Roskildevej samt en forbedring af vejen af trafiksikkerhedsmssige arsager. Endelig har kommunen vedtaget spildevandstillg 18 der tilsiger en separatkloakering af Benlse, herunder Roskildevej.

Pa den baggrund skal der udarbejdes et projekt der sammentnker de respektive plangrundlag i en integreret lsning. Der er udarbejdet et dispositionsforslag med udgangspunkt i klimatilpasningen men som samtidig sger at indtnke vejforsknnelse og trafiksikkerhed.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 986 879.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45112730
71247000
71322500
71420000
71521000
90430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK022
Main site or place of performance:

Ringsted Kommune.

II.2.4) Description of the procurement:

Ringsted Kommune udbyder i samarbejde med Ringsted Forsyning radgivningsydelsen til klimatilpasning og forsknnelse af Roskildevej i Benlse, Ringsted. Radgivningsydelsen glder hele projektforlbet fra projektforslag til frdig udfrelse.

Roskildevej er omfattet af Ringsted Kommunes Handlingsplan for klimatilpasning hvorfor der skal gennemfres en klimatilpasning af omradet til beskyttelse af tilstdende boliger, erhverv og vrdier. Derudover foreligger Ringsted Kommunes lokalplan 133 der tilsiger en forsknnelse af Roskildevej samt en forbedring af vejen af trafiksikkerhedsmssige arsager. Endelig har kommunen vedtaget spildevandstillg 18 der tilsiger en separatkloakering af Benlse, herunder Roskildevej.

Pa den baggrund skal der udarbejdes et projekt der sammentnker de respektive plangrundlag i en integreret lsning. Der er udarbejdet et dispositionsforslag med udgangspunkt i klimatilpasningen men som samtidig sger at indtnke vejforsknnelse og trafiksikkerhed.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: CV'er og projektorganisation / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Lsningsbeskrivelse / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Projektstyring / Weighting: 25 %
Price - Weighting: 25 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-137357
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Radgivningsydelser vedrrende klimatilpasning og forsknnelse af Roskildevej, Ringsted

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Orbicon
21265543
Ringstedvej 20
Roskilde
4000
Denmark
E-mail: satr@orbicon.dk
NUTS code: DK0
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 986 879.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klagefrister fremgar af Handhvelseslovens 7:

Har en ordregiver ivrksat et begrnset udbud, et udbud efter forhandling med forudgaende offentliggrelse af en udbudsbekendtgrelse eller et udbud efter proceduren konkurrenceprget dialog, efter udbudsdirektivet, skal en virksomheds klage over ikke at vre blevet prkvalificeret vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet prkvalificeret.

Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet, som ikke er omfattet af ovenstaende, skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret pa en rammeaftale med genabning af konkurrencen eller et dynamisk indkbssystem er indgaet.

3) 6 maneder efter at ordregiveren har indgaet en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere.

Se nrmere om indgivelse af klager pa Klagenvnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: https://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Denmark-Ringsted: Civil engineering consultancy services

2017/S 186-381319

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Indkbssamarbejdet Sor og Ringsted Kommuner
29189994
Amtstue Alle 71
Ringsted
4100
Denmark
Contact person: Sandra Jakobsen
Telephone: +45 57626559
E-mail: smja@ringsted.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://ringsted.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Radgivningsydelser vedrrende klimatilpasning og forsknnelse af Roskildevej, Ringsted.

II.1.2) Main CPV code
71311000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 986 879.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45112730
71247000
71322500
71420000
71521000
90430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK022

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-137357

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Radgivningsydelser vedrrende klimatilpasning og forsknnelse af Roskildevej, Ringsted

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Orbicon
21265543
Ringstedvej 20
Roskilde
4000
Denmark
E-mail: satr@orbicon.dk
NUTS code: DK0
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 986 879.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Denmark-Ringsted: Civil engineering consultancy services
ND Document number 381319-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place RINGSTED
AU Authority name Indkbssamarbejdet Sor og Ringsted Kommuner (29189994)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45112730 - Landscaping work for roads and motorways
71247000 - Supervision of building work
71311000 - Civil engineering consultancy services
71322500 - Engineering-design services for traffic installations
71420000 - Landscape architectural services
71521000 - Construction-site supervision services
90430000 - Sewage disposal services
OC Original CPV code 45112730 - Landscaping work for roads and motorways
71247000 - Supervision of building work
71311000 - Civil engineering consultancy services
71322500 - Engineering-design services for traffic installations
71420000 - Landscape architectural services
71521000 - Construction-site supervision services
90430000 - Sewage disposal services
RC NUTS code DK022
IA Internet address (URL) http://ringsted.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >