Poland-Warsaw: Detection and analysis apparatus

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • B - Special Studies and Analyses - Not R&D
Opps ID: NBD00003030662830873
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 382275-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Detection and analysis apparatus

2017/S 187-382275

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Poland
Contact person: Aneta Nowakowska
Telephone: +48 225543626
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Fax: +48 225543605
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.uw.edu.pl

Address of the buyer profile: http://dzp.uw.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.dzp.uw.edu.pl
Additional information can be obtained from another address:
Uniwersytet Warszawski ? Centrum Nowych Technologii
ul. Banacha 2C
Warszawa
02-097
Poland
Contact person: Aneta Nowakowska
Telephone: +48 225543626
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Fax: +48 225543605
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.uw.edu.pl

Address of the buyer profile: http://dzp.uw.edu.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sprzeda? i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- post?powanie 7.

Reference number: CeNT-361-29/2017
II.1.2) Main CPV code
38430000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW

Cz??? I: aparat do elektrotransferu bialek ? 1 sztuka

Cz??? II: licznik komorek ? 1 sztuka

Cz??? III: inkubator CO 2 z wbudowan? wytrz?sark? ? 1 sztuka

Cz??? IV: elektroniczny miernik pro?ni z glowica pomiarow? ? 1 sztuka

Cz??? V: mieszadlo magnetyczne z plyt? grzejn?- 1 sztuka

Cz??? VI: pompy pro?niowe- 2 sztuki

Cz??? VII autoklawy do syntezy hydrotermalnej

Zadanie 1 autoklawy o pojemno?ci 100 ml ? 3 sztuki

Zadanie 2 autoklaw o pojemno?ci 200 ml ? 1 sztuka

Cz??? VIII suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem ? 1 sztuka

2.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ, dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Aparat do elektrotransferu bialek

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW,

ul. Banacha 2 C

02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie sprz?tu laboratoryjnego dla Centrum NowychTechnologii UW:

Cz??? I: fluorymetr do pomiaru DNA

2.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ.,

dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: HOMING/2016-2/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Licznik komorek

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW,

ul. Banacha 2 C

02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW

Cz??? II: licznik komorek ? 1 sztuka

2.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ,

dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: HOMING/2016-2/15.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Inkubator CO 2 z wbudowan? wytrz?sark?

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW,

ul. Banacha 2 C

02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW

Cz??? III: inkubator CO 2 z wbudowan? wytrz?sark? ? 1 sztuka,

2.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ,

dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektroniczny miernik pro?ni z glowica pomiarow?

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW,

ul. Banacha 2 C

02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW

Cz??? IV: elektroniczny miernik pro?ni z glowica pomiarow? ? 1 sztuka

2.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ,

dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: HOMING/2016-2/13.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mieszadlo magnetyczne z plyt? grzejn?

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
38436400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW,

ul. Banacha 2 C

02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW

Cz??? V:mieszadlo magnetyczne z plyt? grzejn?

2.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ,

dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: HOMING/2016-2/13.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pompy pro?niowe

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
42122450
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW,

ul. Banacha 2 C

02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW

Cz??? VI: pompy pro?niowe- 2 sztuki

2.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ,

dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: HOMING/2016-2/13.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Autoklawy do syntezy hydrotermalnej

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW,

ul. Banacha 2 C

02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW

Cz??? VII: autoklawy do syntezy hydrotermalnej

2.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ,

dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Nowych Technologii UW,

ul. Banacha 2 C

02-097 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW

Cz??? VIII suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem ? 1 sztuka

2.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej Specyfikacj? lub SIWZ,

dost?pny na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://dzp.uw.edu.pl

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy:

1. Zgodnie ze wzorem umowy dost?pnym na stronie internetowej Zamawiaj?cego ? http://dzp.uw.edu.pl,podstaw ? rozlicze? finansowych mi?dzy Wykonawc?

a Zamawiaj?cym b?dzie faktura VAT.

2. Nale?no?? Wykonawcy b?dzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiaj?cego na rachunek Wykonawcy po dor?czeniu prawidlowo wystawionej faktury z zal?czonym protokolem odbioru (bez zastrze?e?)dostarczonych, uruchomionych urz?dze?, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiaj?cego.

3. Zamawiaj?cy zrealizuje faktur? w terminie 30 dni od dnia jej dor?czenia.

4. Za dzie? zaplaty ceny lub jej cz??ci Strony przyjmuj? dat? obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego kwot? platno?ci.

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj?cego nie mo?e przenie?? wierzytelno?ci na osob? trzeci? oraz dokonywa? potr?ce?.

6. Zmiana umowy mo?e nast?pi? wyl?cznie w przypadkach okre?lonych we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Uniwersytet Warszawski ? Centrum Nowych Technologii

ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa

budynek A, IV pi?tro, pokoj 4110.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium na caly okres zwi?zania ofert?. Wysoko?? wadium podano w SIWZ.

2. Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

3. W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia, o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj? w formie pisemnej osobi?cie, faksem, za po?rednictwem posla?ca,za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 ? Prawo pocztowe(Dz.U.2012 poz. 1529 z po?n. zm.) lub skan pisma przekazuj? przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej(e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 o ?wiadczeniu uslug drog? elektroniczn? (Dz.U. 2016 poz. 1030 z po?n.zm.), przy spelnieniu wymogow okre?lonych w SIWZ.

4. Odwolania i wszelk? korespondencj? zwi?zan? z odwolaniem przekazuje si? wyl?cznie w formie pisemnej,osobi?cie, faksem za po?rednictwem posla?ca lub za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 ? Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 z po?n. zm.).

5. Skladanie ofert, przygotowanych zgodnie z wymaganiami SIWZ, odbywa si? osobi?cie, za po?rednictwem posla?ca lub za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 ? Prawopocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 z po?n. zm.).

6. Je?eli Zamawiaj?cy lub Wykonawca przekazuj? o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej (e-mail), ka?da ze Stron na ??danie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. O?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiaj?cego uwa?a si? za zlo?one w terminie, je?eli ich tre?? dotrze do Zamawiaj?cego na adres podany w SIWZ, przed uplywem wymaganego terminu.

8. Zamawiaj?cy pracuje (z wyj?tkiem ?wi?t oraz dni wolnych okre?lonych w Zarz?dzeniu Rektora UW Nr 82 z dnia 7.11.2016 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 roku)

od poniedzialku do pi?tku w godzinach 9:00 ? 17:00. Zarz?dzenie dost?pne na stronie internetowej UW ( http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3903/M.2016.387.Zarz.82.pdf ).

9. Osoba uprawniona do porozumiewania si? z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SIWZ. Kontakt telefoniczny wyl?cznie w sprawach organizacyjnych.

10. Zamawiaj?cy, zgodnie z zasad? ustawy Prawo zamowie? publicznych, nie udziela telefonicznych informacji zwi?zanych z prowadzonym post?powaniem.

11. Post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zwi?zku z art. 39 ustawy.

12. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? dodatkowych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

13. Wykonawca wraz z ofert? zlo?y formularz ? o?wiadczenie dot. spelnienia przez oferowanych urz?dze? wszystkich wymaganych parametrow. W tabeli formularza Wykonawca poda informacje dotycz?ce oferowanych urz?dze?: nazw? firmy producenta urz?dze? oraz oznaczenia identyfikacyjne okre?laj?ce oferowane urz?dzenia w sposob jednoznaczny i nie budz?cy w?tpliwo?ci, w tym mark?, typ, model urz?dze? (je?li wyst?puj?). Wprzypadku niepodania przez Wykonawc? ??danych danych dotycz?cych oferowanych urz?dze?, oferta, jako nieodpowiadaj?ca tre?ci SIWZ, zostanie odrzucona.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z po?n. zm.) przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 2 i ust. 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6. Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Detection and analysis apparatus

2017/S 187-382275

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Poland
Contact person: Aneta Nowakowska
Telephone: +48 225543626
E-mail: zp@cent.uw.edu.pl
Fax: +48 225543605
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.uw.edu.pl

Address of the buyer profile: http://dzp.uw.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sprzeda? i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW- post?powanie 7.

Reference number: CeNT-361-29/2017
II.1.2) Main CPV code
38430000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Aparat do elektrotransferu bialek

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38430000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Licznik komorek

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Inkubator CO 2 z wbudowan? wytrz?sark?

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektroniczny miernik pro?ni z glowica pomiarow?

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mieszadlo magnetyczne z plyt? grzejn?

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
38436400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pompy pro?niowe

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
42122450
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Autoklawy do syntezy hydrotermalnej

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Detection and analysis apparatus
ND Document number 382275-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Uniwersytet Warszawski
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33152000 - Incubators
33191110 - Autoclaves
38430000 - Detection and analysis apparatus
38436400 - Magnetic shakers
38500000 - Checking and testing apparatus
42122450 - Vacuum pumps
OC Original CPV code 33152000 - Incubators
33191110 - Autoclaves
38430000 - Detection and analysis apparatus
38436400 - Magnetic shakers
38500000 - Checking and testing apparatus
42122450 - Vacuum pumps
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.uw.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >