Poland-Warsaw: Data-transmission equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 25 - Vehicular Equipment Components
Opps ID: NBD00003030923767062
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383400-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Warsaw: Data-transmission equipment

2017/S 187-383400

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Poland
Contact person: Tomasz Czerwi?ski
Telephone: +48 224371343
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Fax: +48 224371390
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://cba.gov.pl

Address of the buyer profile: http://bip.cba.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: slu?ba specjalna
I.5) Main activity
Other activity: zwalczanie korupcji i przest?pstw gospodarczych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup uslug telefonii ruchomej wraz z dostaw? telefonow komorkowych, modemow/routerow i kart SIM.

Reference number: 22/>PU/2017/TCz
II.1.2) Main CPV code
32260000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup uslug telefonii ruchomej wraz z dostaw? telefonow komorkowych, modemow/routerow i kart SIM.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 476 902.57 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32250000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup uslug telefonii ruchomej wraz z dostaw? telefonow komorkowych, modemow/routerow i kart SIM.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4, Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamowienia z wolnej r?ki je?eli w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego nie wplyn?l ?aden wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu i nie zostaly zlo?one ?adne oferty lub wszystkie oferty zostaly odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamowienia, a pierwotne warunki zamowienia nie zostaly w istotny sposob zmienione.

Uzasadnienie faktyczne

W prowadzonym przez Zamawiaj?cego post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup uslug telefonii ruchomej wraz z dostaw? telefonow, modemow/ routerow i kart SIM, sprawa 10/>PU/2017/TCz (ogloszenie o zamowieniu nr: 2017/S 101-201673 ), wplyn?la jedna oferta, ktora zostala odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze wzgl?du na jej niezgodno?? z opisem przedmiotu zamowienia.

W zwi?zku z powy?szym przedmiotowe post?powanie zostalo uniewa?nione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Pierwotne warunki przedmiotowego zamowienia nie zostaly w istotny sposob zmienione przez Zamawiaj?cego.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 22/>PU/2017/TCz
Title:

Zakup uslug telefonii ruchomej wraz z dostaw? telefonow komorkowych, modemow/routerow i kart SIM

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
Warszawa
02-326
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 476 902.57 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Warsaw: Data-transmission equipment

2017/S 187-383400

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Poland
Contact person: Tomasz Czerwi?ski
Telephone: +48 224371343
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Fax: +48 224371390
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://cba.gov.pl

Address of the buyer profile: http://bip.cba.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: zwalczanie korupcji i przest?pstw gospodarczych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup uslug telefonii ruchomej wraz z dostaw? telefonow komorkowych, modemow/routerow i kart SIM.

Reference number: 22/>PU/2017/TCz
II.1.2) Main CPV code
32260000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 476 902.57 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32250000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Contract No: 22/>PU/2017/TCz
Title:

Zakup uslug telefonii ruchomej wraz z dostaw? telefonow komorkowych, modemow/routerow i kart SIM

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
Warszawa
02-326
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 476 902.57 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Data-transmission equipment
ND Document number 383400-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Centralne Biuro Antykorupcyjne (140610454)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 32250000 - Mobile telephones
32260000 - Data-transmission equipment
OC Original CPV code 32250000 - Mobile telephones
32260000 - Data-transmission equipment
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://cba.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >