Poland-Krakow: Publishing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003031052389137
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383394-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Publishing services

2017/S 187-383394

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Krakow
31-156
Poland
Contact person: Biuro Prawne i Zamowie? Publicznych, ul. Raclawicka 56, 30-017Krakow
Telephone: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.malopolska.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zapewnienie sukcesywnej publikacji oglosze? prasowych po?wi?conych promocji Funduszy Europejskich w tytulach prasowych w Malopolsce, w okresie roku od dnia zawarcia umowy.

Reference number: ZPO-IX.272.12.2017
II.1.2) Main CPV code
79970000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem zamowienia jest zapewnienie sukcesywnej publikacji oglosze? prasowych po?wi?conych promocji Funduszy Europejskich w tytulach prasowych w Malopolsce,

w okresie roku od dnia zawarcia umowy.

2.Ogloszenia zostaly podzielone na 4 moduly, ka?dy z modulow okre?la m.in.: naklad, cz?stotliwo??, zasi?g geograficzny, grup? docelow? oraz tematyk?, w ktorej Zamawiaj?cy b?dzie publikowa? ogloszenia prasowe

3. Zamowienie obejmuje nast?puj?ce moduly:

a) Modul 1 ? regionalny

b) Modul 2 ? lokalny teren co najmniej jednego z 22 powiatow (w tym miasta na prawach powiatu).

c) Modul 3 ? Krakow

d) Modul 4 ? grupy docelowe: malopolscy przedsi?biorcy i liderzy opinii z Malopolski.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 184 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest zapewnienie sukcesywnej publikacji oglosze? prasowych po?wi?conych promocji Funduszy Europejskich w tytulach prasowych w Malopolsce,

w okresie roku od dnia zawarcia umowy.

2.Ogloszenia zostaly podzielone na 4 moduly, ka?dy z modulow okre?la m.in.: naklad, cz?stotliwo??, zasi?g geograficzny, grup? docelow? oraz tematyk?, w ktorej Zamawiaj?cy b?dzie publikowa? ogloszenia prasowe

3. Zamowienie obejmuje nast?puj?ce moduly:

a) Modul 1 ? regionalny

Publikacja oglosze? w prasie codziennej o zasi?gu regionalnym wojewodztwa malopolskiego, tj.

w tytule prasowym ukazuj?cym si? (samodzielnie b?d? w postaci dodatku regionalnego dol?czonego do wydania ogolnopolskiego) ka?dego dnia od poniedzialku do soboty w ka?dym powiecie wojewodztwa malopolskiego.

b) Modul 2 ? lokalny

Publikacja oglosze? w prasie o zasi?gu lokalnym, tj. w tytule prasowym o zasi?gu lokalnym ukazuj?cym si? na terenie co najmniej jednego z 22 powiatow (w tym miasta na prawach powiatu).

c) Modul 3 ? Krakow

Publikacja oglosze? w prasie, tj. tytulach prasowych o zasi?gu pokrywaj?cym l?cznie teren calego Miasta Krakow.

d) Modul 4 ? grupy docelowe: malopolscy przedsi?biorcy i liderzy opinii z Malopolski (m.in. kadra zarz?dzaj?ca, dziennikarze, kadra naukowa, przedstawiciele ?rodowiska kultury, parlamentarzy?ci, wladze samorz?dowe)

Publikacja oglosze? w prasie, tj. tytule prasowym o zasi?gu lokalnym lub regionalnym (w tym prasa codzienna o zasi?gu regionalnym wojewodztwa malopolskiego, tj. tytul prasowy ukazuj?cy si? samodzielnie b?d? w postaci dodatku regionalnego dol?czonego do wydania ogolnopolskiego, ka?dego dnia od poniedzialku do soboty w ka?dym powiecie wojewodztwa malopolskiego), o tematyce opiniotworczej, informacyjnej, zwi?zanej z ekonomi?, gospodark?, przedsi?biorczo?ci?, samorz?dno?ci?, sfer? biznesu, czy kultur?.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena brutto wykonania zamowienia / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Dodatkowa liczba tytulow prasowych, z ktorych Zamawiaj?cy b?dzie wybiera? konkretny tytul w celu publikacji ogloszenia w poszczegolnych modulach / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPMP.13.01.00-12-0001/15.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 082-158570
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biuro Reklamy Gazet Lokalnych Sp. z o.o.
?nin
88-400
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 435 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 184 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Publishing services

2017/S 187-383394

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
ul. Basztowa 22
Krakow
31-156
Poland
Contact person: Biuro Prawne i Zamowie? Publicznych, ul. Raclawicka 56, 30-017Krakow
Telephone: +48 126303185
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS code: PL21

Internet address(es):

Main address: http://www.malopolska.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zapewnienie sukcesywnej publikacji oglosze? prasowych po?wi?conych promocji Funduszy Europejskich w tytulach prasowych w Malopolsce, w okresie roku od dnia zawarcia umowy.

Reference number: ZPO-IX.272.12.2017
II.1.2) Main CPV code
79970000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 184 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 082-158570

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Biuro Reklamy Gazet Lokalnych Sp. z o.o.
?nin
88-400
Poland
NUTS code: PL61
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 435 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 184 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Publishing services
ND Document number 383394-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KRAKOW
AU Authority name Wojewodztwo Malopolskie, Urz?d Marszalkowski Wojewodztwa Malopolskiego w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79970000 - Publishing services
OC Original CPV code 79970000 - Publishing services
RC NUTS code PL21
IA Internet address (URL) http://www.malopolska.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >