Romania-Ia?i: Engineering-design services for traffic installations

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003032254598160
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381882-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Romania-Ia?i: Engineering-design services for traffic installations

2017/S 186-381882

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi
B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 13
For the attention of: Daniel Ioan Achitei
700064 Iasi
Romania
Telephone: +40 232255961
E-mail: contact@djadp.ro
Fax: +40 232255960

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

71322500

Description
Engineering-design services for traffic installations.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 78 600 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 6921-LOT 3
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

RIA Design Consulting SRL
Str. Ion Creanga nr. 33
077090 Voluntari
Romania
E-mail: office@riadc.ro
Telephone: +40 732671257
Internet address: www.riadc.ro
Fax: +40 372875105

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 262 117 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 78 600 RON
Excluding VAT
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Romania-Ia?i: Engineering-design services for traffic installations

2017/S 186-381882

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi
B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 13
For the attention of: Daniel Ioan Achitei
700064 Iasi
Romania
Telephone: +40 232255961
E-mail: contact@djadp.ro
Fax: +40 232255960

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
Housing and community amenities
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Servicii de proiectare privind obiectivele din Loturile 1-8.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: In judetul lasi, traseele mentionate in documentatia de atribuire.

NUTS code RO213

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de proiectare privind obiectivele din Loturile 1-8, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire.
Servicii de proiectare constau in elaborare:
? proiect tehnic + detalii de executie;
? caiete de sarcini si liste de cantitati de lucrari elaborate pe baza articolelor de deviz din normativele tehnice (cu preturi si fara preturi)
? documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor;
? asistenta tehnica din partea proiectantului pe intreaga durata de executie a lucrarilor.
Valoarea estimata nu contine c/val serviciilor privind verificarea tehnica a proiectarii.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

71322500

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 78 600 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Pretul ofertei. Weighting 65
2. Termenul de prestare a serviciilor. Weighting 15
3. Calificarea si experienta inginerului CFDP. Weighting 20
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
2053/7.4.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 088-173381 of 3.5.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 6921-LOT 3 Lot title: Servicii de proiectare privind obiectivele din Loturile 1-8 ? Lotul 3
V.1) Date of contract award decision:
21.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

RIA Design Consulting SRL
Str. Ion Creanga nr. 33
077090 Voluntari
Romania
E-mail: office@riadc.ro
Telephone: +40 732671257
Internet address: www.riadc.ro
Fax: +40 372875105

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 262 117 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 78 600 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ?Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.
Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor:
? comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea ?Intrebari).
? operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea unor elemente din documentele depuse in oferta nu si completarea cu documente care lipsesc din oferta.
Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite, obligatoriu de traducerea acestora efectuata de un traducator autorizat.
In cazul in care se constata ca 2 sau mai multe oferte depuse pentru 1 sau mai multe loturi se claseaza pe locul I cu acelasi punctaj, oferta declarata castigatoare va fi oferta cu cel mai mic pret.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

DJADP Iasi ? Compartiment Achizitii Publice
B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 13
700064 Iasi
Romania
E-mail: contact@djadp.ro
Telephone: +40 232-255961
Fax: +40 232-255960

VI.4) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Romania-Ia?i: Engineering-design services for traffic installations
ND Document number 381882-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place IA?I
AU Authority name Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 71322500 - Engineering-design services for traffic installations
OC Original CPV code 71322500 - Engineering-design services for traffic installations
RC NUTS code RO213
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >