Slovakia-Ko?ice: Industrial machinery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003032568247649
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380697-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovakia-Ko?ice: Industrial machinery

2017/S 186-380697

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
DVS Trade, s.r.o.
46438050
Ju?na trieda 82
Ko?ice
040 01
Slovakia
Contact person: Vladimir Jarkovsky
Telephone: +421 918423851
E-mail: vladimirjarkovskyjr@gmail.com
NUTS code: SK042

Internet address(es):

Main address: http://www.dvstrade.sk

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: osoba pod?a 8 ods. 2 zakona ?. 343/2015 o verejnom obsataravani
I.5) Main activity
Other activity: zber, triedenie, zhodnocovanie a spracovanie stavebneho odpadu

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Stredisko na zhodnocovanie stavebnych odpadov ? Brzotin ? dodavka technickeho vybavenia.

Reference number: DVS_TECH_02/2017
II.1.2) Main CPV code
42000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmetom zakazky je dodavka technickeho vybavenia pre novovybudovane Stredisko na zhodnocovanie odpadov Brzotin.

Predmet dodavky je deleny na ?asti, ktore pozostavaju zo suborov technickych zariadeni a mechanizmov.

?as? I. ? Zariadenia na va?enie:

1) mostova vaha s prislu?enstvom 1 ks.

?as? II. ? Manipula?na technika:

1) hydraulicke pasove rypadlo ? 1 ks,

2) prislu?enstvo k pasovemu rypadlu ? buracie kladivo ? 1 ks,

3) ?elny kolesovy naklada? ? 1 ks,

4) rypadlo naklada? ? 1 ks,

5) vysokozdvi?ny vozik ? 1 ks.

?as? III. ? Dopravne prostriedky:

1) nakladne motorove vozidlo 8 x 8 S1 ? 1 ks,

2) nakladne motorove vozidlo ? hakovy na?ahovak 4 x 4 ? 1 ks.

?as? IV. ? Zariadenia na drvenie:

1) drviaca lopata ? 1 ks,

2) prislu?enstvo k drviacej lopate multi adapter plate ? 1 ks,

3) harti preformance skid ? 1 ks,

4) triedi?ka ? 1 ks,

5) dopravnik- 3 ks.

?as? V. ? Vyrobna linka:

1) vyrobne linka pre vyrobu produktov z drveneho betonu,

2) prislu?enstvo k vyrobnej linke ? ovladacia kabina,

3) prislu?enstvo k vyrobnej linke ? formy,

4) prislu?enstvo k vyrobnej linke ? zasobnik a mixovacie zariadenie,

5) prislu?enstvo k vyrobnej linke ? cementove silo.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zariadenia na va?enie.

Lot No: I.
II.2.2) Additional CPV code(s)
42923000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
Main site or place of performance:

Stredisko na zhodnocovanie stavebnych odpadov ? Brzotin, okres Ro??ava, Slovensko.

II.2.4) Description of the procurement:

?as? I. ? Zariadenia na va?enie:

1) mostova vaha s prislu?enstvom 1 ks.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?islo projektu alebo referen?ne ?islo: Opera?ny program kvalita ?ivotnehom prostredia, kod vyzvy OPKZP-PO1SC1112016-16.
II.2.14) Additional information

?al?ie informacie v su?a?nych podkladoch.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Manipula?na technika.

Lot No: II.
II.2.2) Additional CPV code(s)
42400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
Main site or place of performance:

Stredisko na zhodnocovanie stavebnych odpadov ? Brzotin, okres Ro??ava, Slovensko.

II.2.4) Description of the procurement:

?as? II. ? Manipula?na technika:

1) hydraulicke pasove rypadlo ? 1 ks,

2) prislu?enstvo k pasovemu rypadlu ? buracie kladivo ? 1 ks,

3) ?elny kolesovy naklada? ? 1 ks,

4) rypadlo naklada? ? 1 ks,

5) vysokozdvi?ny vozik ? 1 ks.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?islo projektu alebo referen?ne ?islo: Opera?ny program kvalita ?ivotnehom prostredia, kod vyzvy OPKZP-PO1SC1112016-16.
II.2.14) Additional information

?al?ie informacie v su?a?nych podkladoch.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dopravne prostriedky.

Lot No: III.
II.2.2) Additional CPV code(s)
34100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
Main site or place of performance:

Stredisko na zhodnocovanie stavebnych odpadov ? Brzotin, okres Ro??ava, Slovensko.

II.2.4) Description of the procurement:

?as? III. ? Dopravne prostriedky:

1) nakladne motorove vozidlo 8 x 8 S1 ? 1 ks,

2) nakladne motorove vozidlo ? hakovy na?ahovak 4 x 4 ? 1 ks.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?islo projektu alebo referen?ne ?islo: Opera?ny program kvalita ?ivotnehom prostredia, kod vyzvy OPKZP-PO1SC1112016-16.
II.2.14) Additional information

?al?ie informacie v su?a?nych podkladoch.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zariadenia na drvenie.

Lot No: IV.
II.2.2) Additional CPV code(s)
43000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
Main site or place of performance:

Stredisko na zhodnocovanie stavebnych odpadov ? Brzotin, okres Ro??ava, Slovensko.

II.2.4) Description of the procurement:

?as? IV. ? Zariadenia na drvenie:

1) drviaca lopata ? 1 ks,

2) prislu?enstvo k drviacej lopate multi adapter plate ? 1 ks,

3) harti preformance skid ? 1 ks,

4) triedi?ka ? 1 ks,

5) dopravnik ? 3 ks.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?islo projektu alebo referen?ne ?islo: Opera?ny program kvalita ?ivotnehom prostredia, kod vyzvy OPKZP-PO1SC1112016-16.
II.2.14) Additional information

?al?ie informacie v su?a?nych podkladoch.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Vyrobna linka.

Lot No: V.
II.2.2) Additional CPV code(s)
42640000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
Main site or place of performance:

Stredisko na zhodnocovanie stavebnych odpadov ? Brzotin, okres Ro??ava, Slovensko.

II.2.4) Description of the procurement:

?as? V. ? Vyrobna linka:

1) vyrobne linka pre vyrobu produktov z drveneho betonu,

2) prislu?enstvo k vyrobnej linke ? ovladacia kabina,

3) prislu?enstvo k vyrobnej linke ? formy,

4) prislu?enstvo k vyrobnej linke ? zasobnik a mixovacie zariadenie,

5) prislu?enstvo k vyrobnej linke ? cementove silo.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ?islo projektu alebo referen?ne ?islo: Opera?ny program kvalita ?ivotnehom prostredia, kod vyzvy OPKZP-PO1SC1112016-16.
II.2.14) Additional information

?al?ie informacie v su?a?nych podkladoch.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 181-370220
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Postup zadavania zakazky bol zru?eny pod?a ustanovenia 57 ods. 2 zakona ?. 343/2015 o verejnom obstaravani z dovodu vyskytu zmien okolnosti, za ktorych bolo verejne obstaravanie vyhlasene.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?iados? o napravu je mo?ne poda? pod?a 164 zakona ?. 343/2015 o verejnom obstaravani. Namietky je mo?ne poda? pod?a 170 zakona ?. 343/2015 o verejnom obstaravani.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovakia-Ko?ice: Industrial machinery

2017/S 186-380697

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
DVS Trade, s.r.o.
46438050
Ju?na trieda 82
Ko?ice
040 01
Slovakia
Contact person: Vladimir Jarkovsky
Telephone: +421 918423851
E-mail: vladimirjarkovskyjr@gmail.com
NUTS code: SK042

Internet address(es):

Main address: http://www.dvstrade.sk

I.5) Main activity
Other activity: zber, triedenie, zhodnocovanie a spracovanie stavebneho odpadu

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Stredisko na zhodnocovanie stavebnych odpadov ? Brzotin ? dodavka technickeho vybavenia.

Reference number: DVS_TECH_02/2017
II.1.2) Main CPV code
42000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zariadenia na va?enie.

Lot No: I.
II.2.2) Additional CPV code(s)
42923000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Manipula?na technika.

Lot No: II.
II.2.2) Additional CPV code(s)
42400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dopravne prostriedky.

Lot No: III.
II.2.2) Additional CPV code(s)
34100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zariadenia na drvenie.

Lot No: IV.
II.2.2) Additional CPV code(s)
43000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vyrobna linka.

Lot No: V.
II.2.2) Additional CPV code(s)
42640000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK042

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 181-370220

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Slovakia-Ko?ice: Industrial machinery
ND Document number 380697-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KO?ICE
AU Authority name DVS Trade, s.r.o. (46438050)
OL Original language SK
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34100000 - Motor vehicles
42000000 - Industrial machinery
42400000 - Lifting and handling equipment and parts
42640000 - Machine tools for working hard materials except metals
42923000 - Weighing machinery and scales
43000000 - Machinery for mining, quarrying, construction equipment
OC Original CPV code 34100000 - Motor vehicles
42000000 - Industrial machinery
42400000 - Lifting and handling equipment and parts
42640000 - Machine tools for working hard materials except metals
42923000 - Weighing machinery and scales
43000000 - Machinery for mining, quarrying, construction equipment
RC NUTS code SK042
IA Internet address (URL) http://www.dvstrade.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >