Poland-Chojnice: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003033118660839
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382173-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Chojnice: Construction work

2017/S 187-382173

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Miejski
Stary Rynek 1
Chojnice
89-600
Poland
Contact person: Jacek Domozych
Telephone: +48 523971800
E-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl
Fax: +48 523972194
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.miastochojnice.pl

Address of the buyer profile: http://www.miastochojnice.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ulicy Dworcowej.

Reference number: BI.271.12.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy

ulicy Dworcowej wraz z budow? szybu windowego z d?wigiem z podzialem na nast?puj?ce cz??ci:

Cz??? I ? Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnicach

Cz??? II ? Budowa szybu windowego wraz z d?wigiem

Zamowienie obejmuje ni?ej wymienione bran?e:

? sanitarna ( instalacje wod. ? kan,; C.O; gaz, kd )

? budowlana

? elektryczna

? teletechniczna

? drogowa.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 392 804.06 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rozbudow? budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnicach

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Chojnice.

II.2.4) Description of the procurement:

Rozbudowa przy budynku sali gimnastycznej

a) kuchnia i stolowka z niezb?dnym zapleczem i wyposa?eniem

b) sale lekcyjne

c) klatka schodowa, hol

d) instalacje wod-kan, co, elektryczna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna, kd

przebudowa niezb?dnych elementow zagospodarowania

e) ci?gi piesze

f) ziele?

g) roboty rozbiorkowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Budowa szybu windowego wraz z d?wigiem

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Chojnice.

II.2.4) Description of the procurement:

1. budowa szybu windowego

2. d?wig windy osobowy dla potrzeb szkoly przystosowany dla osob niepelnosprawnych ? drzwi z kurtyn?

3. instalacja elektryczna

4. roboty rozbiorkowe i przebudowa.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwrancji na oprawy o?wietleniowe ledowe / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-222670
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnicach

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PHU Monika Szynwelska
ul. Przemyslowa 4
Chojnice
89-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 860 936.74 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dzial VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Chojnice: Construction work

2017/S 187-382173

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Urz?d Miejski
Stary Rynek 1
Chojnice
89-600
Poland
Contact person: Jacek Domozych
Telephone: +48 523971800
E-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl
Fax: +48 523972194
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.miastochojnice.pl

Address of the buyer profile: http://www.miastochojnice.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ulicy Dworcowej.

Reference number: BI.271.12.2017
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 392 804.06 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rozbudow? budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnicach

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Budowa szybu windowego wraz z d?wigiem

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
45000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-222670

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnicach

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PHU Monika Szynwelska
ul. Przemyslowa 4
Chojnice
89-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 860 936.74 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Chojnice: Construction work
ND Document number 382173-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place CHOJNICE
AU Authority name Urz?d Miejski
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.miastochojnice.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >