Poland-Lod?: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003033403104580
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380671-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Lod?: Medical equipments

2017/S 186-380671

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
PL113
Pomorska 251
Lod?
92-213
Poland
Contact person: Ewa Walkowiak-Dziubich
Telephone: +48 426757489
E-mail: e.walkowiak-dziubich@csk.umed.pl
Fax: +48 426757594
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://www.csk.umed.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa urz?dze?, narz?dzi i innego wyposa?enia medycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Reference number: ZP/33/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa urz?dze?, narz?dzi i innego wyposa?enia medycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi przy ul. Pomorskiej 251 szczegolowo opisanych w zal?czniku nr 2 w cz??ci B do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), tj.?Zestawienie asortymentowo-ilo?ciowo-cenowe.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 325 878.45 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 ? Oprzyrz?dowanie zu?ywalne kompatybilne z narz?dziami i trokarami laparoskopowymi firmy Aesculap

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 1 ? Oprzyrz?dowanie zu?ywalne kompatybilne z narz?dziami i trokarami laparoskopowymi firmy Aesculap.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 ? Oprzyrz?dowanie zu?ywalne kompatybilne z narz?dziami i trokarami laparoskopowymi firmy OLYMPUS

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 2 ? Oprzyrz?dowanie zu?ywalne kompatybilne z narz?dziami i trokarami laparoskopowymi firmy OLYMPUS.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3 ? Sprz?t kompatybilny z diatermi? chirurgiczn? EMED

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 3 ? Sprz?t kompatybilny z diatermi? chirurgiczn? EMED.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4 ? Sprz?t kompatybilny z diatermi? chirurgiczn? ERBE

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 4 ? Sprz?t kompatybilny z diatermi? chirurgiczn? ERBE.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5 ? Sprz?t kompatybilny z platform? chirurgiczn? Force Trade

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 5 ? Sprz?t kompatybilny z platform? chirurgiczn? Force Trade.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6 ? Narz?dzia endoskopowe, kompatybilne endoskopami Olympus

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 6 ? Narz?dzia endoskopowe, kompatybilne endoskopami Olympus.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7 ? Klipsy tytanowe do laparoskopii

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 7 ? Klipsy tytanowe do laparoskopii.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 8 ? Staplery

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 8 ? Staplery.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 ? L?czniki i trojniki do l?czenia kaniul i drenow

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 9 ? L?czniki i trojniki do l?czenia kaniul i drenow.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 10 ? Akcesoria endoskopowe I

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 10 ? Akcesoria endoskopowe I.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 11 ? Akcesoria endoskopowe II

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 11 ? Akcesoria endoskopowe II.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 12 ? Akcesoria endoskopowe III

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 12 ? Akcesoria endoskopowe III.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 13 ? Akcesoria endoskopowe IV

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 13 ? Akcesoria endoskopowe IV.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 14 ? Akcesoria endoskopowe V

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 14 ? Akcesoria endoskopowe V.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 15 ? Akcesoria endoskopowe VI

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 15 ? Akcesoria endoskopowe VI.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 16 ? P?tle podwi?zkowe laparoskopowe

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 16 ? P?tle podwi?zkowe laparoskopowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 17 ? Zastawki mechaniczne, dwuplatkowe, przeznaczone do w?skiego pier?cienia aortalnego

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 17 ? Zastawki mechaniczne, dwuplatkowe, przeznaczone do w?skiego pier?cienia aortalnego.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 18 ? Komplet miarek i hegarow do zabiegow plastyki zastawki aortalnej

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 18 ? Komplet miarek i hegarow do zabiegow plastyki zastawki aortalnej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 19 ? Klemy naczyniowe

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 19 ? Klemy naczyniowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 20 ? Sprz?t do ?rodoperacyjnego neuromonitoringu tarczycy

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 20 ? Sprz?t do ?rodoperacyjnego neuromonitoringu tarczycy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 21 ? Kuwety pomiarowe wraz z dzier?aw? aparatow

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 21 ? Kuwety pomiarowe wraz z dzier?aw? aparatow.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 22 ? Czujniki SPO2

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 22 ? Czujniki SPO2.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 23 ? Zastawki do implantacji przezcewnikowych

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 23 ? Zastawki do implantacji przezcewnikowych.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 24 ? Laty chirurgiczne filcowe

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 24 ? Laty chirurgiczne filcowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 25 ? Podkladki filcowe

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 25 ? Podkladki filcowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 26 ? Laty chirurgiczne teflonowe

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 26 ? Laty chirurgiczne teflonowe.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 27 ? Laty chirurgiczne filcowe II

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 27 ? Laty chirurgiczne filcowe II.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 28 ? Zastawki do implantacji przezcewnikowych drog? przeznaczyniow? oraz przekoniuszkow?

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, 92-213 Lod?, ul. Pomorska 251.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet Nr 28 ? Zastawki do implantacji przezcewnikowych drog? przeznaczyniow? oraz przekoniuszkow?.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wdro?enia reklamacji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamowie? / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-222949
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet Nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?,
ul. Tysi?clecia 14, 64-300 Nowy Tomy?l
Nowy Tomy?l
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 23 375.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet Nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
OLYMPUS POLSKA spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Suwak 3, 06-676 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 25 139.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet Nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
EMED Sp. z o.o. SP.K.
ul. Ry?owa 69A 05-816 Opacz Kolonia
Opacz Kolonia
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 40 469.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet Nr 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Erbe Polska Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 02-972 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 31 790.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Pakiet Nr 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 189 070.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Pakiet Nr 6

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Pakiet Nr 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PETERS SURGICAL POLSKA SP Z O O
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 48 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Pakiet Nr 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 499 640.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Pakiet Nr 9

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 38 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Pakiet Nr 10

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
HAMMERmed Medical Polska Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, Sp.k.
ul. Kopci?skiego 69/71 90-032 Lod?
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 40 070.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Pakiet Nr 11

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
OLYMPUS POLSKA spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?,
ul. Suwak 3, 06-676 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 88 776.39 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Pakiet Nr 12

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Pakiet Nr 13

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Pakiet Nr 14

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Meditech Sp. o.o.
ul. Wirowska 6 62-052 Komorniki
Komorniki
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 120.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Pakiet Nr 15

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Erbe Polska Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 02-972 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 694.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Pakiet Nr 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 680.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Pakiet Nr 17

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
COMESA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Woli?ska 4 03-669 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 101 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Pakiet Nr 18

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 19
Title:

Pakiet Nr 19

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PETERS SURGICAL POLSKA SP Z O. O.
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 25 280.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 20
Title:

Pakiet Nr 20

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Inomed Polska Sp. z o. o.
ul Bursztynowa 4/D1 Rokitnica, 83-021 Przejazdowo
Przejazdowo
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 40 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 21
Title:

Pakiet Nr 21

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 64 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 22
Title:

Pakiet Nr 22

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PROMED Spolka Akcyjna
ul. Dzialkowa 56, 02-234 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 850.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 23
Title:

Pakiet Nr 23

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 64 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 24
Title:

Pakiet Nr 24

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BARD POLAND Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 080.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 25
Lot No: 25
Title:

Pakiet Nr 25

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BARD POLAND Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 750.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26
Lot No: 26
Title:

Pakiet Nr 26

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BARD POLAND Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 060.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 27
Lot No: 27
Title:

Pakiet Nr 27

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BARD POLAND Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28
Lot No: 28
Title:

Pakiet Nr 28

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul.Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych:

1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes prawny w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamowie? publicznych albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punktach 7 i 8 wnosi si?, w przypadku zamowie?,ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Restricted procedure

Poland-Lod?: Medical equipments

2017/S 186-380671

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
PL113
Pomorska 251
Lod?
92-213
Poland
Contact person: Ewa Walkowiak-Dziubich
Telephone: +48 426757489
E-mail: e.walkowiak-dziubich@csk.umed.pl
Fax: +48 426757594
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://www.csk.umed.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa urz?dze?, narz?dzi i innego wyposa?enia medycznego na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Reference number: ZP/33/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 325 878.45 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 ? Oprzyrz?dowanie zu?ywalne kompatybilne z narz?dziami i trokarami laparoskopowymi firmy Aesculap

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 ? Oprzyrz?dowanie zu?ywalne kompatybilne z narz?dziami i trokarami laparoskopowymi firmy OLYMPUS

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3 ? Sprz?t kompatybilny z diatermi? chirurgiczn? EMED

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4 ? Sprz?t kompatybilny z diatermi? chirurgiczn? ERBE

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5 ? Sprz?t kompatybilny z platform? chirurgiczn? Force Trade

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6 ? Narz?dzia endoskopowe, kompatybilne endoskopami Olympus

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7 ? Klipsy tytanowe do laparoskopii

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 8 ? Staplery

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 ? L?czniki i trojniki do l?czenia kaniul i drenow

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 10 ? Akcesoria endoskopowe I

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 11 ? Akcesoria endoskopowe II

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 12 ? Akcesoria endoskopowe III

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 13 ? Akcesoria endoskopowe IV

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 14 ? Akcesoria endoskopowe V

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 15 ? Akcesoria endoskopowe VI

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 16 ? P?tle podwi?zkowe laparoskopowe

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 17 ? Zastawki mechaniczne, dwuplatkowe, przeznaczone do w?skiego pier?cienia aortalnego

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 18 ? Komplet miarek i hegarow do zabiegow plastyki zastawki aortalnej

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 19 ? Klemy naczyniowe

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 20 ? Sprz?t do ?rodoperacyjnego neuromonitoringu tarczycy

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 21 ? Kuwety pomiarowe wraz z dzier?aw? aparatow

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 22 ? Czujniki SPO2

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 23 ? Zastawki do implantacji przezcewnikowych

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 24 ? Laty chirurgiczne filcowe

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 25 ? Podkladki filcowe

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 26 ? Laty chirurgiczne teflonowe

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 27 ? Laty chirurgiczne filcowe II

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr 28 ? Zastawki do implantacji przezcewnikowych drog? przeznaczyniow? oraz przekoniuszkow?

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
33161000
33168000
33182220
33182300
33162100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-222949

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet Nr 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?,
ul. Tysi?clecia 14, 64-300 Nowy Tomy?l
Nowy Tomy?l
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 23 375.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet Nr 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
OLYMPUS POLSKA spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. Suwak 3, 06-676 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 25 139.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet Nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
EMED Sp. z o.o. SP.K.
ul. Ry?owa 69A 05-816 Opacz Kolonia
Opacz Kolonia
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 40 469.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet Nr 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Erbe Polska Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 02-972 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 31 790.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Pakiet Nr 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 189 070.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Pakiet Nr 6

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Pakiet Nr 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PETERS SURGICAL POLSKA SP Z O O
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 48 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Pakiet Nr 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 499 640.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Pakiet Nr 9

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 38 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Pakiet Nr 10

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
HAMMERmed Medical Polska Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, Sp.k.
ul. Kopci?skiego 69/71 90-032 Lod?
Lod?
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 40 070.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Pakiet Nr 11

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
OLYMPUS POLSKA spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?,
ul. Suwak 3, 06-676 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 88 776.39 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Pakiet Nr 12

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Pakiet Nr 13

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Pakiet Nr 14

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Meditech Sp. o.o.
ul. Wirowska 6 62-052 Komorniki
Komorniki
Poland
NUTS code: PL418
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 120.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Pakiet Nr 15

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Erbe Polska Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 02-972 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 694.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Pakiet Nr 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 680.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Pakiet Nr 17

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
COMESA POLSKA SP. Z O.O.
ul. Woli?ska 4 03-669 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 101 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Pakiet Nr 18

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 19
Title:

Pakiet Nr 19

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PETERS SURGICAL POLSKA SP Z O. O.
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 25 280.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 20
Title:

Pakiet Nr 20

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Inomed Polska Sp. z o. o.
ul Bursztynowa 4/D1 Rokitnica, 83-021 Przejazdowo
Przejazdowo
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 40 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 21
Title:

Pakiet Nr 21

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 64 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 22
Title:

Pakiet Nr 22

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PROMED Spolka Akcyjna
ul. Dzialkowa 56, 02-234 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 850.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 23
Title:

Pakiet Nr 23

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 64 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 24
Title:

Pakiet Nr 24

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BARD POLAND Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 080.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 25
Lot No: 25
Title:

Pakiet Nr 25

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BARD POLAND Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 750.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26
Lot No: 26
Title:

Pakiet Nr 26

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BARD POLAND Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 060.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 27
Lot No: 27
Title:

Pakiet Nr 27

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BARD POLAND Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 9 02-677 Warszawa
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28
Lot No: 28
Title:

Pakiet Nr 28

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Lod?: Medical equipments
ND Document number 380671-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place LOD?
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Lodzi (PL113)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33161000 - Electrosurgical unit
33162100 - Operating-theatre devices
33168000 - Endoscopy, endosurgery devices
33182220 - Cardiac valve
33182300 - Cardiac surgery devices
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33161000 - Electrosurgical unit
33162100 - Operating-theatre devices
33168000 - Endoscopy, endosurgery devices
33182220 - Cardiac valve
33182300 - Cardiac surgery devices
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) http://www.csk.umed.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >