Denmark-Aarhus: Architectural and related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003033851982866
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381405-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Denmark-Aarhus: Architectural and related services

2017/S 186-381405

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Boligforeningen Ringgarden
41905018
Dybedalen 1A
Aarhus
8210
Denmark
Contact person: Holger Lunde Jrgensen
Telephone: +45 88303050
E-mail: hlj@bf-ringgaarden.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: www.bf-ringgaarden.dk

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden.

II.1.2) Main CPV code
71200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Boligforeningen Ringgarden nsker at indga i alt 5 rammeaftaler om teknisk radgivning og bistand vedrrende arkitektradgivning ? herunder landskabsarkitektradgivning.

Rammeaftalerne har en varighed af 4 ar og er ikke-eksklusive, saledes at der altsa kan foretages kb af teknisk radgivning og bistand vedrrende arkitektradgivning ? herunder landskabsarkitektradgivning uden om de indgaede rammeaftaler.

Udbuddet gennemfres som et begrnset udbud efter udbudslovens afsnit II.

Boligforeningen Ringgarden agter af de prkvalificerede virksomheder at indbyde 8 virksomheder til at afgive tilbud pa rammeaftalerne.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK042
Main site or place of performance:

stjylland.

II.2.4) Description of the procurement:

Boligforeningen Ringgarden er en almen boligorganisation, hvis formal det er at opfre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere stttet boligbyggeri. Boligforeningen Ringgarden har bade etagebyggeri og tt/lavt byggeri, og boligerne er bade familieboliger og ungdomsboliger.

Den udbudte rammeaftale omfatter arkitektradgivning i bred forstand, herunder landskabsarkitektradgivning i forbindelse med boligforeningens varetagelse af ovenstaende formal.

Boligforeningen udfrte i 2015 bygge- og anlgsopgaver (herunder strre vedligeholdelsesopgaver) for ca. 63 000 000 DKK og indkbte radgivningsydelser for ca. 4 500 000 DKK. Belbene fordeler sig med 1 500 000 DKK pa ingenirradgivning, 1 000 000 DKK pa bygherreradgivning og 2 000 000 DKK pa arkitektradgivning. I 2014 var de tilsvarende belb hhv. 55 000 000 DKK i bygge- og anlgsopgaver og 4 000 000 DKK i radgivningsydelser. Belbene fordeler sig med 1 000 000 DKK pa ingenirradgivning, 1 000 000 DKK pa byg-herreradgivning og 2 000 000 DKK pa arkitektradgivning.

Vedrrende kendte strre projekter i rammeaftalens lbetid, henvises der til udbudsbekendtgrelsens pkt. II.1.5).

Generelt nskes en sikring af:

? funktionelle, tekniske og arkitektoniske lsninger,

? at projekterne sa vidt muligt udfres pa en sadan made, at fremtidig teknologi kan implementeres i byggeriet,

? at energieffektivitet tnkes med helt fra starten i de frste skitser,

? at de nyeste teknologier og teknikker anvendes med det formal at optimere hensynet til milj og konomi,

? at kvalitetssikring er et ufravigeligt parameter i alle projektfaser.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kompetencer / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Kvalitetsstyring / Weighting: 30 %
Price - Weighting: 40 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 027-047864
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
25128141
Mejlgade 7
Aarhus
8000
Denmark
Telephone: +45 86130633
E-mail: K-R@K-R.dk
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Arkitema K/S
15696230
Frederiksgade 32
Aarhus C
8000
Denmark
Telephone: +45 70117011
E-mail: info-danmark@arkitema.dk
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
C.F. Mller Danmark A/S
29244391
Europaplads 2, 11.
Aarhus C
8000
Denmark
Telephone: +45 87305300
E-mail: cfmoller@cfmoller.com
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LINK arkitektur A/S
30832205
Europaplads 16, 3.
Aarhus C
8000
Denmark
Telephone: +45 70244000
E-mail: aarhus@linkarkitektur.dk
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
P+P arkitekter A/S
26994829
Kystvejen 17, 5.
Aarhus C
8000
Denmark
Telephone: +45 86185000
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

? Ved et udbud med prkvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at vre blevet prkvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prkvalifikation.

? Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal vre indgivet til klagenvnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggrelse af en bekendtgrelse i EU-Tidende om indgaelse af kontrakt.

? Angar klagen overtrdelser af tilbudsloven eller udbudslovens 191 og 192, regnes klagefristen pa 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

? Klager over indgaelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal vre indgivet til klagenvnet inden 6 maneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

? Klager over indgaelse af en kontrakt baseret pa en rammeaftale med genabning af konkurrencen eller et dynamisk indkbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal vre indgivet til klagenvnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

? Klager over en ordregivers beslutning om at viderefre en kontrakt (udbudslovens 185, stk. 2) skal indgives til klagenvnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens 185, stk. 2, 3. pkt.).

? Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenvnet for Udbud 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgaet en kontrakt uden forudgaende offentliggrelse af en udbudsbekendtgrelse vre indgivet til klagenvnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggrelse af en bekendtgrelse i EU-Tidende om indgaelse af kontrakt.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Klagenvnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Denmark-Aarhus: Architectural and related services

2017/S 186-381405

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Boligforeningen Ringgarden
41905018
Dybedalen 1A
Aarhus
8210
Denmark
Contact person: Holger Lunde Jrgensen
Telephone: +45 88303050
E-mail: hlj@bf-ringgaarden.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: www.bf-ringgaarden.dk

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden.

II.1.2) Main CPV code
71200000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK042

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 027-047864

Section V: Award of contract

Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
25128141
Mejlgade 7
Aarhus
8000
Denmark
Telephone: +45 86130633
E-mail: K-R@K-R.dk
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Arkitema K/S
15696230
Frederiksgade 32
Aarhus C
8000
Denmark
Telephone: +45 70117011
E-mail: info-danmark@arkitema.dk
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
C.F. Mller Danmark A/S
29244391
Europaplads 2, 11.
Aarhus C
8000
Denmark
Telephone: +45 87305300
E-mail: cfmoller@cfmoller.com
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LINK arkitektur A/S
30832205
Europaplads 16, 3.
Aarhus C
8000
Denmark
Telephone: +45 70244000
E-mail: aarhus@linkarkitektur.dk
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Title:

Begrnset udbud af rammeaftale om arkitektradgivning for Boligforeningen Ringgarden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
P+P arkitekter A/S
26994829
Kystvejen 17, 5.
Aarhus C
8000
Denmark
Telephone: +45 86185000
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Denmark-Aarhus: Architectural and related services
ND Document number 381405-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place AARHUS
AU Authority name Boligforeningen Ringgarden (41905018)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country DK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71200000 - Architectural and related services
71400000 - Urban planning and landscape architectural services
OC Original CPV code 71200000 - Architectural and related services
71400000 - Urban planning and landscape architectural services
RC NUTS code DK042
IA Internet address (URL) www.bf-ringgaarden.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >