Poland-Szczecin: Repair and maintenance services of ships

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003033866431986
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383356-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Repair and maintenance services of ships

2017/S 187-383356

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 1-2
Szczecin
70-500
Poland
Telephone: +48 914809491
E-mail: bzp@am.szczecin.pl
Fax: +48 914809575
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.am.szczecin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: publiczna uczelnia wyzsza
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga przeprowadzenia remontu klasowego dokowego statku Nawigator XXI.

Reference number: BZP-MS/272-2/17
II.1.2) Main CPV code
50241000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na wykonaniu przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego prac remontowych (w tym dokowych) dla czwartego odnowienia klasy statku Nawigator XXI na kolejny pi?cioletni okres (aktualna 5. letnia klasa statku: KM Special Purpose Ship I (L3) pod nadzorem i zgodnie z przepisami oraz odbiorami (tam, gdzie wymagane) Towarzystwa Klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statkow (PRS). Przedmiot zamowienia zostal podzielony i opisany w poni?szych siedmiu rodzajach prac: Prace dokowe Prace pokladowe Prace maszynowe Prace elektryczne Prace hotelowe Prace przy silnikach pomocniczych Pozostale prace 2) Dokladny opis przedmiotu zamowienia okre?la zal?cznik nr 1a do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 000 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50246100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na wykonaniu przez Wykonawc? na rzecz Zamawiaj?cego prac remontowych (w tym dokowych) dla czwartego odnowienia klasy statku Nawigator XXI na kolejny pi?cioletni okres (aktualna 5. letnia klasa statku: KM Special Purpose Ship I (L3) pod nadzorem i zgodnie z przepisami oraz odbiorami (tam, gdzie wymagane) Towarzystwa Klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statkow (PRS). Przedmiot zamowienia zostal podzielony i opisany w poni?szych siedmiu rodzajach prac: Prace dokowe Prace pokladowe Prace maszynowe Prace elektryczne Prace hotelowe Prace przy silnikach pomocniczych Pozostale prace 2) Dokladny opis przedmiotu zamowienia okre?la zal?cznik nr 1a do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Wydlu?enie okresu gwarancji / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Kara umowna / Weighting: 20
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-223445
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Net Marine Marine Power Service Sp. z o.o.
9552131182
ul. Kotwiczna 13
Szczecin
70-673
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 531 920.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Repair and maintenance services of ships

2017/S 187-383356

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 1-2
Szczecin
70-500
Poland
Telephone: +48 914809491
E-mail: bzp@am.szczecin.pl
Fax: +48 914809575
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.am.szczecin.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga przeprowadzenia remontu klasowego dokowego statku Nawigator XXI.

Reference number: BZP-MS/272-2/17
II.1.2) Main CPV code
50241000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 000 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50246100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 111-223445

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Net Marine Marine Power Service Sp. z o.o.
9552131182
ul. Kotwiczna 13
Szczecin
70-673
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 531 920.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Szczecin: Repair and maintenance services of ships
ND Document number 383356-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Akademia Morska w Szczecinie (9552131182)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50241000 - Repair and maintenance services of ships
50246100 - Dry-docking services
OC Original CPV code 50241000 - Repair and maintenance services of ships
50246100 - Dry-docking services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.am.szczecin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >