Poland-Olsztyn: Urological reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003034074656489
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382522-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Urological reagents

2017/S 187-382522

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieci?cy im. prof. dr Stanislawa Popowskiego w Olsztynie
ul. ?olnierska 18a
Olsztyn
10-561
Poland
Contact person: Piotr Wichowski
Telephone: +49 895393472 / +49 602816546
E-mail: przetargi@wssd.olsztyn.pl
Fax: +49 895337701
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.wssd.olsztyn.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ro?ne odczynniki laboratoryjne ogolno diagnostyczne i mikrobiologiczne wraz z dzier?aw? analizatorow.

Reference number: SZP-332-12PNU-2017
II.1.2) Main CPV code
33696700
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiaj?cego ro?nych odczynnikow laboratoryjnych do wykonywania bada? i oznacze? w Zakladzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz Zakladzie Mikrobiologii ? wraz z dostaw? analizatorow i innych urz?dze? w celu ich dzier?awy, u?yczenia na czas trwania zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 347 222.20 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622
Main site or place of performance:

10-561 Olsztyn, ul. ?olnierska 18a.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 3 ? odczynniki do bada? serologicznych do posiadanego kompletu aparaturowego ?DiaMed.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Ocena techniczno-u?ytkowa / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-136660
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Diahem AG Diagnostic Products, ul. Schlosserstrasse 4
Bulach
CH-8180
Switzerland
E-mail: info@diachem.com
NUTS code: CH

Internet address: www.diachem.com

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 347 222.20 PLN
Total value of the contract/lot: 347 191.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamowienie zostalo udzielone wykonawcy po wyczerpaniu ?rodkow ochrony prawnej (wniesione 2 odwolania do KIO).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy na zasadach okre?lonych w art. 180 ust. 3-5 ustawy w terminie 10 dni.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Urological reagents

2017/S 187-382522

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieci?cy im. prof. dr Stanislawa Popowskiego w Olsztynie
ul. ?olnierska 18a
Olsztyn
10-561
Poland
Contact person: Piotr Wichowski
Telephone: +49 895393472 / +49 602816546
E-mail: przetargi@wssd.olsztyn.pl
Fax: +49 895337701
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.wssd.olsztyn.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ro?ne odczynniki laboratoryjne ogolno diagnostyczne i mikrobiologiczne wraz z dzier?aw? analizatorow.

Reference number: SZP-332-12PNU-2017
II.1.2) Main CPV code
33696700
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 347 222.20 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL622

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 072-136660

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Diahem AG Diagnostic Products, ul. Schlosserstrasse 4
Bulach
CH-8180
Switzerland
E-mail: info@diachem.com
NUTS code: CH

Internet address: www.diachem.com

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 347 222.20 PLN
Total value of the contract/lot: 347 191.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Olsztyn: Urological reagents
ND Document number 382522-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place OLSZTYN
AU Authority name Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieci?cy im. prof. dr Stanislawa Popowskiego w Olsztynie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696700 - Urological reagents
OC Original CPV code 33696700 - Urological reagents
RC NUTS code PL622
IA Internet address (URL) www.wssd.olsztyn.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >