Belgium-Dilsen-Stokkem: Road transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003034229861824
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 379264-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Dilsen-Stokkem: Road transport services

2017/S 185-379264

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Dilsen-Stokkem
Gebouw
Europalaan 25
Dilsen-Stokkem
3650
Belgium
Contact person: Mevrouw Anita Vermeulen
Telephone: +32 89790817
E-mail: anita.vermeulen@dilsen-stokkem.be
Fax: +32 89790831
NUTS code: BE222

Internet address(es):

Main address: www.dilsen-stokkem.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2015/1F/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Bustransporten.

Reference number: 2017089
II.1.2) Main CPV code
60100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van bijzondere vormen van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen (percelen 1 en 2) en voor transporten op afroep voor scolaire en extra-scolaire activiteiten van onderwijsinstellingen gevestigd op het grondgebied van de stad Dilsen-Stokkem en ten behoeve van de stedelijke diensten.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

? perceel nr. 1: ophaaldienst voor de stedelijke basisschool De Horizon,

? perceel nr. 2: ophaaldienst voor de stedelijke basisscholen SBS 1+2,

? perceel nr. 3: extra busritten.

De opdracht zal alleszins aan 1 enkele firma worden gegund.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

1, 2, 3.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
60100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE222
Main site or place of performance:

Diverse plaatsen grondgebied Dilsen-Stokkem, 3650 Dilsen-Stokkem.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Niet gespecificeerd / Weighting: Niet gespecificeerd
Price - Weighting: 100
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
60100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE222
Main site or place of performance:

Diverse plaatsen grondgebied Dilsen-Stokkem, 3650 Dilsen-Stokkem.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Niet gespecificeerd / Weighting: Niet gespecificeerd
Price - Weighting: 100
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
60100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE222
Main site or place of performance:

Diverse plaatsen grondgebied Dilsen-Stokkem, 3650 Dilsen-Stokkem.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Niet gespecificeerd / Weighting: Niet gespecificeerd
Price - Weighting: 100
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste 3 boekjaren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie bestek.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Bewijs van vakbekwaamheid.

Een lijst van het rijdend personeel dat wordt ingezet voor deze opdracht.

Lijst van de reservevoertuigen.

Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie bestek.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 11:00
Place:

Financiele Dienst.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Dilsen-Stokkem: Road transport services

2017/S 185-379264

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Dilsen-Stokkem
Gebouw
Europalaan 25
Dilsen-Stokkem
3650
Belgium
Contact person: Mevrouw Anita Vermeulen
Telephone: +32 89790817
E-mail: anita.vermeulen@dilsen-stokkem.be
Fax: +32 89790831
NUTS code: BE222

Internet address(es):

Main address: www.dilsen-stokkem.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Bustransporten.

Reference number: 2017089
II.1.2) Main CPV code
60100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
60100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE222
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
60100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE222
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
60100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE222
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Belgium-Dilsen-Stokkem: Road transport services
ND Document number 379264-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place DILSEN-STOKKEM
AU Authority name Stad Dilsen-Stokkem (Gebouw)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 60100000 - Road transport services
OC Original CPV code 60100000 - Road transport services
RC NUTS code BE222
IA Internet address (URL) www.dilsen-stokkem.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >