Poland-Pozna?: Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 35 - Service & Trade Equipment
Opps ID: NBD00003034821604037
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 383725-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment

2017/S 187-383725

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spolka z o.o.
ul. Glogowska 131/133
Pozna?
60-244
Poland
Contact person: Pawel ?widzi?ski
Telephone: +48 618396221
E-mail: zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl
Fax: +48 618396009
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.mpk.poznan.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpk.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Cz??ci i podzespoly tramwajowe.

II.1.2) Main CPV code
34630000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych podzespolow tramwajowych wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci do tramwaju Solaris TRAMINO S105p wedlug asortymentu okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa II ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju Solaris TRAMINO S105p wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa III ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju Solaris TRAMINO S105p wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa IV ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju Solaris TRAMINO S105p wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa V ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju Solaris TRAMINO S105p wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa VI ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju Solaris TRAMINO S105p wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa VII ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju Solaris TRAMINO S105p wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa VIII ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju Solaris TRAMINO S105p wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa IX ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju Solaris TRAMINO S105p wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa X ? Cz??ci MODERUS BETA

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju MODERUS BETA wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XI ? Cz??ci MODERUS BETA

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju MODERUS BETA wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XII ? Cz??ci MODERUS BETA

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju MODERUS BETA wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XIII ? Cz??ci MODERUS BETA

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju MODERUS BETA wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XIV ? Cz??ci MODERUS BETA

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju MODERUS BETA wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XV ? Cz??ci 105N i pochodne

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju 105N i pochodne wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XVI ? Cz??ci 105N i pochodne

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju 105N i pochodne wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XVII ? Cz??ci GT

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju GT wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XVIII ? Cz??ci GT; 105N i pochodne

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju GT; 105N i pochodne wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XIX ? Cz??ci GT; 105N i pochodne

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju GT; 105N i pochodne wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XX ? Cz??ci GT; 105N i pochodne

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju GT; 105N i pochodne wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XXI ? Cz??ci GT; 105N i pochodne

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju GT; 105N i pochodne wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XXII ? Cz??ci GT; 105N i pochodne

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju GT; 105N i pochodne wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XXIII ? Cz??ci GT

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do tramwaju GT wedlug asortymentu i wymaga? okre?lonych w Zal?czniku nr 3 do SIWZ oraz w Zal?czniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu przedmiotu zamowienia okre?lonego w Zal?czniku nr 3 do SIWZ, w wysoko?ci do 25 % zamowienia podstawowego, przez okres nie dlu?szy ni? 6 miesi?cy od dnia uplywu terminu obowi?zywania umowy lub je?eli przed uplywem terminu zako?czenia umowy zostanie zrealizowana warto?? graniczna umowy zamowienia podstawowego albo gdy w przypadku nie wyczerpania kwoty granicznej umowy zamowienia podstawowego, przez okres obowi?zywania umowy dla zamowienia podstawowego mo?e ona ulec przedlu?eniu do momentu wyczerpania limitu, jednak nie dlu?ej ni? o 6 miesi?cy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.O udzielenie zamowienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1 Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych (ustawa Pzp).

1.2 Spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego ? Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzialu w post?powaniu w zakresie kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej.

2. O udzielenie zamowienia nie mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego, na podstawach o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, nale?y wraz z ofert? zlo?y? ni?ej wymienione o?wiadczenia i dokumenty:

3.1. Jednolity europejski dokument zamowienia (dalej jako ?JEDZ) aktualny na dzie? skladania ofert stanowi?cy o?wiadczenie na potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie;

3.2.JEDZ dotycz?cy podmiotow trzecich w przypadku, gdy Wykonawca powoluje si? na ich zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu;

3.3.JEDZ dotycz?cy podwykonawcow, ktorym Wykonawca zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu ( art. 25a ust.5 ustawy Pzp).

JEDZ powinien by? sporz?dzony zgodnie z formularzem okre?lonym w Rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia. Wzor o?wiadczenia JEDZ stanowi Zal. nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do grupy kapitalowej na formularzu stanowi?cym Zal. nr 7 do SIWZ. W przypadku

przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

5.Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona jest z obowi?zany zlo?y? na wezwanie Zamawiaj?cego we wskazanym przez niego terminie nie krotszym ni? 10 dni, aktualne na dzie? ich zlo?enia o?wiadczenia i dokumenty potwierdzaj?ce okoliczno?ci wskazane w JEDZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z post?powania, o ktorych mowa w 5 pkt. 1 do 6 oraz pkt 9 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U.2016 poz. 1126), szczegolowo

opisane w SIWZ oraz Sekcji VI.III. niniejszego ogloszenia, z uwzgl?dnieniem 7 oraz 8 ww. Rozporz?dzenia (dotyczy Wykonawcow maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawcow maj?cych siedzibie na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, ktorej dotyczy dokument wskazany w 5 pkt. 1ww. Rozporz?dzenia).

6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy Pzp, a tak?e w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzy? cz??ci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca sklada wskazane wy?ej w pkt. 5 dokumenty i o?wiadczenia rownie? w

odniesieniu do tego podmiotu lub podwykonawcy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu,dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniaj?cej wykonanie zamowienia.

2. Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniaj?cej wykonanie zamowienia.

3. W celu wykazania spelniana przez Wykonawcow powy?ej wymienionych warunkow udzialu w post?powaniu,nale?y wraz z ofert? zlo?y? ni?ej wymienione o?wiadczenia i dokumenty:

3.1. jednolity europejski dokument zamowienia (dalej jako ?JEDZ) aktualny na dzie? skladania ofert stanowi?cy o?wiadczenie na potwierdzenie, ?e Wykonawca spelnia wy?ej wymienione warunki udzialu w post?powaniu.

3.2. JEDZ dotycz?cy podmiotow trzecich w przypadku, gdy Wykonawca powoluje si? na ich zasoby, w celu spelniania wy?ej wymienionych warunkow udzialu w post?powaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby.

3.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp ? dowod na to, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji

niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

3.4. JEDZ powinien by? sporz?dzony zgodnie z formularzem okre?lonym w Rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 roku ustanawiaj?cym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.Wzor o?wiadczenia JEDZ stanowi Zal. nr 1 do SIWZ.

4. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona jest zobowi?zany zlo?y? na wezwanie Zamawiaj?cego we wskazanym przez niego terminie nie krotszym ni? 10dni,aktualne na dzie? ich zlo?enia powy?sze o?wiadczenia i dokumenty potwierdzaj?ce okoliczno?ci wskazane

w zlo?onym/zlo?onych JEDZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienie mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej, zapewniaj?cej wykonanie zamowienia.

2. Warunek ten zostanie spelniony, je?eli Wykonawca:

2.1.wyka?e, ?e w ci?gu ostatnich 3 lat przed dat? uplywu terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie wykonal nale?ycie minimum 1 dostaw? na cz??ci i podzespoly tramwajowe odpowiadaj?ce asortymentowi danej grupy na kwot? minimum:

a. Grupa I ? 900.000,00 zl brutto

b. Grupa II ? 150.000,00 zl brutto

c. Grupa III ? 40.000,00 zl brutto

d. Grupa IV ? 120.000,00 zl brutto

e. Grupa V ? 5.000,00 zl brutto

f. Grupa VI ? 120.000,00 zl brutto

g. Grupa VII ? 300.000,00 zl brutto

h. Grupa VIII ? 120.000,00 zl brutto

i. Grupa IX ? 15.000,00 zl brutto

j. Grupa X ? 50.000,00 zl brutto

k. Grupa XI ? 70.000,00 zl brutto

l. Grupa XII ? 70.000,00 zl brutto

m. Grupa XIII ? 50.000,00 zl brutto

n. Grupa XIV ? 50.000,00 zl brutto

o. Grupa XV ? 30.000,00 zl brutto

p. Grupa XVI ? 70.000,00 zl brutto

q. Grupa XVII ? 15.000,00 zl brutto

r. Grupa XVIII ? 3.000,00 zl brutto

s. Grupa XIX ? 7.000,00 zl brutto

t. Grupa XX ? 20.000,00 zl brutto

u. Grupa XXI ? 15.000,00 zl brutto

v. Grupa XXII ? 5.000,00 zl brutto

w. Grupa XXIII ? 25.000,00 zl brutto

3. W celu wykazania spelniana przez Wykonawcow powy?ej wymienionych warunkow udzialu w post?powaniu,nale?y wraz z ofert? zlo?y? ni?ej wymienione o?wiadczenia i dokumenty:

3.1. Jednolity europejski dokument zamowienia (dalej jako ?JEDZ) aktualny na dzie? skladania ofert stanowi?cy o?wiadczenie na potwierdzenie, ?e Wykonawca spelnia wy?ej wymienione warunki udzialu w post?powaniu.

3.2. JEDZ dotycz?cy podmiotow trzecich w przypadku, gdy Wykonawca powoluje si? na ich zasoby, w celu spelniania wy?ej wymienionych warunkow udzialu w post?powaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powoluje si? na ich zasoby.

3.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp ? dowod na to, ?e realizuj?c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji

niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

3.4. JEDZ powinien by? sporz?dzony zgodnie z formularzem okre?lonym w Rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiaj?cym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia. Wzor o?wiadczenia JEDZ stanowi Zal. nr 1 do SIWZ.

4. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona jest zobowi?zany zlo?y? na wezwanie Zamawiaj?cego we wskazanym przez niego terminie nie krotszym ni? 10 dni, aktualne na dzie? ich zlo?enia ni?ej wymienione o?wiadczenia i dokumenty potwierdzaj?ce okoliczno?ci

wskazane w zlo?onym/zlo?onych JEDZ to jest:

4.1 wykaz wykonanych dostaw, o ktorych mowa powy?ej, zgodny z formularzem stanowi?cym Zal. nr 3 SIWZ oraz dowody okre?laj?ce czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami tymi s?:

a) referencje;

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku

?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane;

c) o?wiadczenie Wykonawcy, je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? ww. dokumentow.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu, przed uplywem terminu skladania ofert jest obowi?zany wnie??

wadium w wysoko?ci:

a) 40.000,00 zl dla Grupy I,

b) 8.000,00 zl dla Grupy II,

c) 2.000,00 zl dla Grupy III,

d) 7.000,00 zl dla Grupy IV,

e) 300,00 zl dla Grupy V,

f) 7.000,00 zl dla Grupy VI,

g) 18.000,00 zl dla Grupy VII,

h) 7.000,00 zl dla Grupy VIII,

i) 1.000,00 zl dla Grupy IX,

j) 3.000,00 zl dla Grupy X,

k) 4.000,00 zl dla Grupy XI,

l) 4.000,00 zl dla Grupy XII,

m) 3.000,00 zl dla Grupy XIII,

n) 3.000,00 zl dla Grupy XIV,

o) 2.000,00 zl dla Grupy XV,

p) 4.000,00 zl dla Grupy XVI,

q) 900,00 zl dla Grupy XVII,

r) 200,00 zl dla Grupy XVIII,

s) 400,00 zl dla Grupy XIX,

t) 1.000,00 zl dla Grupy XX,

u) 900,00 zl dla Grupy XXI,

v) 300,00 zl dla Grupy XXII,

w) 1.000,00 zl dla Grupy XXIII.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Rozliczenia zwi?zane z wykonaniem umowy b?d? realizowane w zlotych polskich, zgodnie z warunkami zaplaty okre?lonymi w umowie.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia. W takim przypadku ?aden z Wykonawcow nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamowienia (np. konsorcjum, s.c.) powinni spelnia? wspolnie warunki

udzialu w post?powaniu oraz zlo?y? dokumenty potwierdzaj?ce spelnianie tych warunkow, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym ogloszeniu. Ponadto, tacy Wykonawcy, zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiaj? Pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania

ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Dokument ustanawiaj?cy Pelnomocnika (pelnomocnictwo) winien by? zal?czony do oferty. Pelnomocnictwo powinno jednoznacznie okre?la? post?powanie, do ktorego si? odnosi i precyzowa? zakres umocowania oraz wymienia? wszystkich Wykonawcow, ktorzy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone w SIWZ (zal?cznik nr 6 ? Wzor Umowy).

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartych w umowie w stosunku do tre?ci oferty, na warunkach okre?lonych w SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 225487700

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 225487701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 225487700

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment

2017/S 187-383725

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spolka z o.o.
ul. Glogowska 131/133
Pozna?
60-244
Poland
Contact person: Pawel ?widzi?ski
Telephone: +48 618396221
E-mail: zamowienia_publiczne@mpk.poznan.pl
Fax: +48 618396009
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.mpk.poznan.pl

I.6) Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Cz??ci i podzespoly tramwajowe.

II.1.2) Main CPV code
34630000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa II ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa III ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa IV ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa V ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa VI ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa VII ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa VIII ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa IX ? Cz??ci Solaris TRAMINO S105p

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa X ? Cz??ci MODERUS BETA

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XI ? Cz??ci MODERUS BETA

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XII ? Cz??ci MODERUS BETA

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XIII ? Cz??ci MODERUS BETA

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XIV ? Cz??ci MODERUS BETA

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XV ? Cz??ci 105N i pochodne

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XVI ? Cz??ci 105N i pochodne

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XVII ? Cz??ci GT

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XVIII ? Cz??ci GT; 105N i pochodne

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XIX ? Cz??ci GT; 105N i pochodne

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XX ? Cz??ci GT; 105N i pochodne

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XXI ? Cz??ci GT; 105N i pochodne

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XXII ? Cz??ci GT; 105N i pochodne

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grupa XXIII ? Cz??ci GT

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
34630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
ND Document number 383725-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place POZNA?
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spolka z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34630000 - Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
OC Original CPV code 34630000 - Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment
RC NUTS code PL415
IA Internet address (URL) www.mpk.poznan.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >