Poland-Kielce: Cooling and ventilation equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 41 - Refrigeration, Air Conditioning and Air Circulating Equip.
Opps ID: NBD00003035099818860
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380601-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kielce: Cooling and ventilation equipment

2017/S 186-380601

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
ul. Artwi?skiego 3
Kielce
25-734
Poland
Contact person: Sekcja zamowie? publicznych
Telephone: +48 413674072
E-mail: annamo@onkol.kielce.pl
Fax: +48 413674481
NUTS code: PL72

Internet address(es):

Main address: http://www.onkol.kielce.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wraz z dostaw? i monta?em agregatu wody lodowej dla ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Reference number: AZP241/93/17
II.1.2) Main CPV code
42500000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostaw? i monta?em agregatu wody lodowej dla ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 949 852.28 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Stacja Wody Lodowej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostaw? i monta?em agregatu wody lodowej dla ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia:

1. Zakup, dostawa i monta? agregatu wody lodowej do posadowienia zewn?trznego.

2. ?ci?gni?cie freonu R-22 i oleju spr??arkowego ze starego agregatu Clivet ME 4.200 i instalacji oraz oddanie ich do utylizacji, potwierdzone stosownymi dokumentami.

3. Demonta? skraplaczy starego agregatu.

4. Ekspertyza istniej?cego fundamentu pod kontem posadowienia nowego agregatu

5. Cz??ciowy demonta? dachu umo?liwiaj?cy wstawienie nowego agregatu do ogrodzonego terenu o wymiarach 13,5 x 6,5 m.

6. Wykonanie wszelkich niezb?dnych prac adaptacyjnych i budowlanych zwi?zanych z monta?em agregatu oraz opracowaniem niezb?dnej dokumentacji budowlanej i instalacyjnej (elektrycznej i sanitarnej).

7. Wykonanie projektu powykonawczego instalacji agregatu wraz z instalacjami elektrycznymi i instalacyjnymi technologicznymi.

8. Zgloszenie urz?dzenia oraz wykonanie badania szczelno?ci potwierdzone stosownym wpisem do Centralnego Rejestru Operatorow (CRO) oraz protokolem w formie papierowej.

9. Przeprowadzenie szkolenia pracownikow Zamawiaj?cego w zakresie obslugi, eksploatacji i podstawowych napraw ( potwierdzone protokolem).

10. Protokolarny ko?cowy odbior zrealizowanego przedmiotu zamowienia.

11. Prowadzenie w okresie trwania gwarancji bada? szczelno?ci zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa.

12. Nieodplatne prowadzenie przegl?dow technicznych w okresie gwarancji zgodnie

z wymogami DTR.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Spelnienie warunku ESEER minimum 5,50 (w warunkach Eurovent) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Wydlu?enie terminu gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Informujemy, ?e zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamowie? publicznych:

1) Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2) Je?eli wykonawca, o ktorym mowa w ust. 1 uchyli si? od zawarcia umowy, zamawiaj?cy mo?e zbada?, czy nie podlega wykluczeniu.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 132-269749
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Trox BSH Technik Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna
Piaseczno
05-500
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 932 424.32 PLN
Lowest offer: 949 852.28 PLN / Highest offer: 1 389 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Kielce: Cooling and ventilation equipment

2017/S 186-380601

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
ul. Artwi?skiego 3
Kielce
25-734
Poland
Contact person: Sekcja zamowie? publicznych
Telephone: +48 413674072
E-mail: annamo@onkol.kielce.pl
Fax: +48 413674481
NUTS code: PL72

Internet address(es):

Main address: http://www.onkol.kielce.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wraz z dostaw? i monta?em agregatu wody lodowej dla ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Reference number: AZP241/93/17
II.1.2) Main CPV code
42500000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 949 852.28 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 132-269749

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Trox BSH Technik Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna
Piaseczno
05-500
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 932 424.32 PLN
Lowest offer: 949 852.28 PLN / Highest offer: 1 389 000.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Kielce: Cooling and ventilation equipment
ND Document number 380601-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KIELCE
AU Authority name ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 42500000 - Cooling and ventilation equipment
OC Original CPV code 42500000 - Cooling and ventilation equipment
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.onkol.kielce.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >