Poland-Celestynow: Defibrillator

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003035199737467
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380679-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Celestynow: Defibrillator

2017/S 186-380679

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojskowy O?rodek Farmacji i Techniki Medycznej ? Celestynow
Wojska Polskiego 57
Celestynow
05-430
Poland
E-mail: wofitm.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261894091
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://wofitm.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Jednostka bud?etowa/Jednostka Wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa defibrylatorow AED oraz fantomow do nauki resuscytacji kr??eniowo ?oddechowej. ? sprawa nr WOFiTM/7/2017/PN.

Reference number: WOFiTM/7/2017/PN
II.1.2) Main CPV code
33182100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa defibrylatorow AED oraz fantomow do nauki resuscytacji kr??eniowo ? oddechowej.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 051 849.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Defibrylator AED kpl. Gwarant. 100 Opcja 100

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Defibrylator AED kpl. Gwarant. 100 Opcja 100.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji. Przedmiot umowy, obj?ty zamowieniem opcjonalnym nale?y dostarczy? do Zamawiaj?cego w terminie wynikaj?cym z najkorzystniejszej oferty nie dlu?szym jednak ni? 30 dni licz?c od dnia przedstawienia przez Zamawiaj?cego ilo?ci, z ktorych skorzysta w ramach prawa opcji, jednak?e nie po?niej ni? do 30.11.2017 r. (w zale?no?ci od tego, ktory z w/w terminow uplynie wcze?niej).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fantom do nauki resuscytacji kr??eniowo ? oddechowej kpl. Gwarant. 36 Opcja 36

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Fantom do nauki resuscytacji kr??eniowo ? oddechowej kpl. Gwarant. 36 Opcja 36.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji. Przedmiot umowy, obj?ty zamowieniem opcjonalnym nale?y dostarczy? do Zamawiaj?cego w terminie wynikaj?cym z najkorzystniejszej oferty nie dlu?szym jednak ni? 30 dni licz?c od dnia przedstawienia przez Zamawiaj?cego ilo?ci, z ktorych skorzysta w ramach prawa opcji, jednak?e nie po?niej ni? do 30.11.2017 r. (w zale?no?ci od tego, ktory z w/w terminow uplynie wcze?niej).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 024-041283
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Defibrylator AED kpl. Gwarant. 100 Opcja 100

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Innowacyjno ? Handlowe Varia Sp. z o. o.
ul. Biecka 10
Pozna?
60-473
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 525 555.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Fantom do nauki resuscytacji kr??eniowo ? oddechowej kpl. Gwarant. 36 Opcja 36

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
23/05/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biameditek Sp. z o. o.
ul. Elewatorska 58
Bialystok
15-620
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 89 496.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Celestynow: Defibrillator

2017/S 186-380679

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojskowy O?rodek Farmacji i Techniki Medycznej ? Celestynow
Wojska Polskiego 57
Celestynow
05-430
Poland
E-mail: wofitm.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261894091
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://wofitm.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa defibrylatorow AED oraz fantomow do nauki resuscytacji kr??eniowo ?oddechowej. ? sprawa nr WOFiTM/7/2017/PN.

Reference number: WOFiTM/7/2017/PN
II.1.2) Main CPV code
33182100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 051 849.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Defibrylator AED kpl. Gwarant. 100 Opcja 100

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fantom do nauki resuscytacji kr??eniowo ? oddechowej kpl. Gwarant. 36 Opcja 36

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34152000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 024-041283

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Defibrylator AED kpl. Gwarant. 100 Opcja 100

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Innowacyjno ? Handlowe Varia Sp. z o. o.
ul. Biecka 10
Pozna?
60-473
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 525 555.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Fantom do nauki resuscytacji kr??eniowo ? oddechowej kpl. Gwarant. 36 Opcja 36

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
23/05/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Biameditek Sp. z o. o.
ul. Elewatorska 58
Bialystok
15-620
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 89 496.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Celestynow: Defibrillator
ND Document number 380679-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place CELESTYNOW
AU Authority name Wojskowy O?rodek Farmacji i Techniki Medycznej ? Celestynow
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33182100 - Defibrillator
34152000 - Training simulators
OC Original CPV code 33182100 - Defibrillator
34152000 - Training simulators
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://wofitm.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >