Netherlands-Utrecht: Social work and related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003035295236116
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 380932-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Utrecht: Social work and related services

2017/S 186-380932

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerie van Defensie
27370985
Herculeslaan 1
Utrecht
3584 AB
Netherlands
Contact person: Vincent Hoekstra
Telephone: +31 623963761
E-mail: V.Hoekstra.01@mindef.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.defensie.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=72658

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=72658
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Re-integratie dienstverlening inclusief 3de spoor.

Reference number: 15809207
II.1.2) Main CPV code
85300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Defensie heeft behoefte aan dienstverlening die het proces ondersteunt om medewerkers in de re-integratieketen zo efficient en effectief mogelijk naar passend en duurzaam werk te begeleiden. De dienstverlening beslaat diensten in de 3 verschillende re-integratiesporen.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Screening, bezwaar, beroep

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
85000000
85100000
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Nederland.

II.2.4) Description of the procurement:

Screening arbeidsdeskundig/medisch mogelijkheden:

Het vaststellen van de belastbaarheid van de medewerker, het vaststellen of er sprake is van een wijziging in de gezondheidssituatie die van invloed is op de huidige WGA uitkering. Verder wordt onderzocht of een (multidisciplinaire) behandeling mogelijk is die de belastbaarheid kan stabiliseren en/of verbeteren. Defensie ontvangt een rapport waarin een advies wordt gegeven over het mogelijke vervolgtraject. Dit advies bevat in ieder geval de uitkomsten van het onderzoek uitgedrukt in mate van arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidspercentage) en een prognose over de kans van schadelastbeperking. Daarnaast wordt in het advies de kansrijkheid van een vraaggestuurde herbeoordeling, een bezwaar of het op een later moment opnieuw naar het dossier kijken, onderbouwd. De artsgemachtigde van Defensie ontvangt de medische bijlage op basis waarvan de opdrachtnemer tot de conclusie van zijn advies is gekomen inclusief alle onderliggende resultaten, onderzoeksmethoden en overwegingen. Daarnaast worden de behandelopties en -doelen ter verbetering van de belastbaarheid worden aan zowel de artsgemachtigde van Defensie als de re-integrant medegedeeld.

Bezwaar arbeidsdeskundig/medisch:

Een advies waarin de opdrachtnemer een inschatting maakt in hoeverre het kansrijk is om in bezwaar te gaan tegen het UWV betreffende een opgelegde loondoorbetalingsverplichting, het vaststellen van een percentage arbeidsongeschiktheid of de uitslag van een herbeoordeling WGA. De opdrachtnemer onderbouwt dit door middel van een rapport waarin een beschrijving wordt gegeven van de kansen en risico's. Dit geeft opdrachtgever de mogelijkheid om een weloverwogen besluit te nemen.

Beroep arbeidsdeskundig/medisch:

Een advies waarin de opdrachtnemer een inschatting maakt in hoeverre het kansrijk is om in beroep te gaan tegen het UWV betreffende een opgelegde loondoorbetalingsverplichting, het vaststellen van een percentage arbeidsongeschiktheid of de uitslag van een herbeoordeling WGA. De opdrachtnemer onderbouwt dit door middel van een rapport waarin een beschrijving wordt gegeven van de kansen en risico's. Dit geeft opdrachtgever de mogelijkheid om een weloverwogen besluit te nemen.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 x 12 maanden.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Verzuimbegeleiding en belastbaarheidsonderzoek

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
85000000
85100000
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.4) Description of the procurement:

Verzuimbegeleiding:

Het onderzoeken of ex-medewerkers die na 2 jaar nog steeds ziek zijn terecht aan het eigenrisicodragerschap van de werkgever wordt toegerekend. Het begeleiden van de (ex-)werknemer tijdens de periode van 10 jaar dat de (ex-) werknemer een WGA-uitkering ontvangt. Het opleveren van rapportages in het kader van verzuim. Het beoordelen van de UWV beschikkingen en medische documenten, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures, het monitoren van het beloop van de re-integratie, de wettelijke verplichtingen en het zo mogelijk aanvragen van herbeoordelingen.

Belastbaarheidsonderzoek:

Betreft zowel fysieke als psychische onderzoeken.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 keer 12 maanden.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Arbeidsgerelateerde problematiek, specialistisch onderzoek

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
85000000
85100000
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Nederland.

II.2.4) Description of the procurement:

Verzuimbegeleiding:

Het onderzoeken of ex-medewerkers die na 2 jaar nog steeds ziek zijn terecht aan het eigenrisicodragerschap van de werkgever wordt toegerekend. Het begeleiden van de (ex-)werknemer tijdens de periode van 10 jaar dat de (ex-) werknemer een WGA-uitkering ontvangt. Het opleveren van rapportages in het kader van verzuim. Het beoordelen van de UWV beschikkingen en medische documenten, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures, het monitoren van het beloop van de re-integratie, de wettelijke verplichtingen en het zo mogelijk aanvragen van herbeoordelingen.

Belastbaarheidsonderzoek:

Betreft zowel fysieke als psychische onderzoeken.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 keer 12 maanden.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 12:05
Place:

Utrecht.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er worden geen personen toegelaten bij de opening.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank
Den Haag
Netherlands
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Utrecht: Social work and related services

2017/S 186-380932

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ministerie van Defensie
27370985
Herculeslaan 1
Utrecht
3584 AB
Netherlands
Contact person: Vincent Hoekstra
Telephone: +31 623963761
E-mail: V.Hoekstra.01@mindef.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.defensie.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=72658

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Re-integratie dienstverlening inclusief 3de spoor.

Reference number: 15809207
II.1.2) Main CPV code
85300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Screening, bezwaar, beroep

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
85000000
85100000
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 x 12 maanden.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Verzuimbegeleiding en belastbaarheidsonderzoek

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
85000000
85100000
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 keer 12 maanden.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Arbeidsgerelateerde problematiek, specialistisch onderzoek

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
85000000
85100000
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 keer 12 maanden.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Netherlands-Utrecht: Social work and related services
ND Document number 380932-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place UTRECHT
AU Authority name Ministerie van Defensie (27370985)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 85000000 - Health and social work services
85100000 - Health services
85300000 - Social work and related services
OC Original CPV code 85000000 - Health and social work services
85100000 - Health services
85300000 - Social work and related services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.defensie.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >