Poland-Wroclaw: Medical furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003035344707510
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382513-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Medical furniture

2017/S 187-382513

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Medyczny im Piastow ?l?skich we Wroclawiu
PL8960005779
Wybrze?e L. Pasteura 1
Wroclaw
50-367
Poland
Contact person: Monika Komorowska
Telephone: +48 717841174
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Fax: +48 717840045
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.umed.wroc.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mebli medycznych do Centrum Symulacji Medycznej.

Reference number: UMW / AZ / PE - PN - 38 / 17
II.1.2) Main CPV code
33192000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest: Dostawa mebli medycznych do Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. ?Rozwoj dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wroclawiu. Projekt wspolfinansowany

przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj. Przedmiot zamowienia podzielono na 6 (sze??) cz??ci osobno ocenianych:

Cz??? A ? Meble do zabudowy i armatura sanitarna, Cz??? B ? Meble mobilne 1, Cz??? C ? Meble mobilne 2, Cz??? D ? Kontenery, Cz??? E ? Meble mobilne 3, Cz??? F ? Myjnia chirurgiczna.

2. Przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w Zal. 2 (A-F) do SIWZ ? ?Wymagania technologiczne.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 650 313.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? A ? Meble do zabudowy i armatura sanitarna

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
44411000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia cz??ci A jest dostawa, monta? i podl?czenie do istniej?cych instalacji mebli medycznych do zabudowy, we wskazanych pomieszczeniach jednostek Centrum Symulacji Medycznej przy

ul. Marcinkowskiego we Wroclawiu. Zamowienie obejmuje zaprojektowanie mebli, wykonanie, dostarczenie do miejsca u?ytkowania, monta? polegaj?cy na ustawieniu i wypoziomowaniu, oraz podl?czenie do instalacji

wodno ? kanalizacyjnej (je?eli dotyczy). Wykonawca montuje rownie? wszystkie elementy skladowe wyposa?enia mebli, takich, jak np. baterie umywalkowe / zlewozmywakowe, umywalki/zlewy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0002/15-00.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? B ? Meble mobilne 1

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192100
33192210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia cz??ci B jest dostawa: 1. Kozetek lekarskich ? 10 szt., 2. Stolikow zabiegowych -- 35 szt., 3. Wozkow anestezjologicznych ? 6 szt., 4. Wozkow reanimacyjnych ? 9 szt., 5. Foteli do iniekcji ? 2 szt.,

6. Szafek przylo?kowych ? 6 szt., 7. Wozkow opatrunkowych wielofunkcyjnych -12 szt., 8. Lo?ek noworodka ? 3 szt., 9. Stolikow do piel?gnacji noworodka ? 5 szt., 10. Szaf mobilnych na sprz?t medyczny ? 2 szt., 11.

Parawanow mobilnych z pleksi ? 18 szt., 12. Stojakow medycznych ? 20 szt., 13. Podestow operacyjnych ? 15 szt.

Przedmiotem zamowienia cz??ci B jest dostawa, monta? i podl?czenie do istniej?cych instalacji mebli medycznych, we wskazanych pomieszczeniach jednostek Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego we Wroclawiu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0002/15-00.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? C ? Meble mobilne 2

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192230
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia cz??ci C jest dostawa: 1. Stolu operacyjnego ? 1 szt., 2. Lo?ek intensywnej opieki medycznej ? dzieci?cych ? 2 szt., 3. Lo?ek pacjenta OIOM ? 5 szt., 4. Wozkow transportowych ? 6 szt., 5.

Lo?ek porodowych ? 2 szt., 6. Fotela ginekologicznego ? 1 szt., 7. Lo?ek ortopedycznych ? 2 szt., 8. Lo?ka dla niemowl?t ? OIOM ? 1 szt.

Przedmiotem zamowienia cz??ci C jest dostawa, monta? i podl?czenie do istniej?cych instalacji mebli medycznych, we wskazanych pomieszczeniach jednostek Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego we Wroclawiu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0002/15-00.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? D ? Kontenery

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia cz??ci D jest dostawa: 1. Kontenera mobilnego wysokiego ? 1 szt., 2. Kontenerow mobilnych niskich ? 2 szt.

Przedmiotem zamowienia cz??ci D jest dostawa, monta? i podl?czenie do istniej?cych instalacji mebli medycznych, we wskazanych pomieszczeniach jednostek Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego we Wroclawiu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0002/15-00.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? E ? Meble medyczne 3

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia cz??ci E jest dostawa: 1. Krzesel porodowych ? 2 szt., 2. Drabinki gimnastycznej ? 1 szt., 3. Mat antybakteryjnych ? 6 szt., 4. Podno?nika pacjenta ? 1 szt.

Przedmiotem zamowienia cz??ci E jest dostawa, monta? i podl?czenie do istniej?cych instalacji mebli medycznych, we wskazanych pomieszczeniach jednostek Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego we Wroclawiu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0002/15-00.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? F ? Myjnia chirurgiczna

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia cz??ci F jest dostawa Myjni chirurgicznej ? 1 szt.

Przedmiotem zamowienia cz??ci F jest dostawa, monta? i podl?czenie do istniej?cych instalacji mebli medycznych, we wskazanych pomieszczeniach jednostek Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego we Wroclawiu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0002/15-00.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 099-195585
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 1
Title:

Cz??? A ? Meble do zabudowy i armatura sanitarna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Alvo Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. k.
6981824501
ul. Poludniowa 21A
?migiel
64-030
Poland
Telephone: +48 655189849
E-mail: office@alvo.pl
Fax: +48 655189856
NUTS code: PL41

Internet address: www.alvo.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 238 850.84 PLN
Total value of the contract/lot: 169 814.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 2
Title:

Cz??? B ? Meble mobilne 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Techniki Medycznej ?Tech-Med sp. z o. o.
9532286409
ul. Pi?kna 13
Bydgoszcz
85-303
Poland
Telephone: +48 523605850
E-mail: mikowska@techmed.com.pl
Fax: +48 523605880
NUTS code: PL613

Internet address: www.techmed.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 240 395.00 PLN
Total value of the contract/lot: 185 025.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 3
Title:

Cz??? C ? Meble mobilne 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Famed ?ywiec sp. z o. o.
5272685925
ul. Fabryczna 1
?ywiec
34-300
Poland
Telephone: +48 338666200
E-mail: market.famed@famed.com.pl
Fax: +48 334755890
NUTS code: PL22

Internet address: www.famed.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 271 206.00 PLN
Total value of the contract/lot: 254 319.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 4
Title:

Cz??? D ? Kontenery

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 5
Title:

Cz??? E ? Meble medyczne 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Konkret Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz sp. j.
8751524191
ul. Dworcowa 15A
Chelmno
86-200
Poland
Telephone: +48 566020220
E-mail: konkret@konkret.net.pl
Fax: +48 566920210
NUTS code: PL61

Internet address: www.konkret.net.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 460.00 PLN
Total value of the contract/lot: 36 313.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 6
Title:

Cz??? F ? Myjnia chirurgiczna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Alvo Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. k.
6981824501
Ul. Poludniowa 21A
?migiel
64-030
Poland
Telephone: +48 655189849
E-mail: office@alvo.pl
Fax: +48 655189856
NUTS code: PL41

Internet address: www.alvo.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 978.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 842.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez

Zamawiaj?cego przepisow Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Siwz przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

4. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

2) wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ ? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ppkt 1 i 2 ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej ? odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej (KIO) stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

7. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.

8. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

9. Szczegolowe zasady korzystania ze ?rodkow ochrony prawnej okre?la Dzial VI Pzp ? ?rodki ochrony prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Medical furniture

2017/S 187-382513

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Medyczny im Piastow ?l?skich we Wroclawiu
PL8960005779
Wybrze?e L. Pasteura 1
Wroclaw
50-367
Poland
Contact person: Monika Komorowska
Telephone: +48 717841174
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Fax: +48 717840045
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.umed.wroc.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mebli medycznych do Centrum Symulacji Medycznej.

Reference number: UMW / AZ / PE - PN - 38 / 17
II.1.2) Main CPV code
33192000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 650 313.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? A ? Meble do zabudowy i armatura sanitarna

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
44411000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? B ? Meble mobilne 1

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192100
33192210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? C ? Meble mobilne 2

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192230
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? D ? Kontenery

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? E ? Meble medyczne 3

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192600
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? F ? Myjnia chirurgiczna

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 099-195585

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 1
Title:

Cz??? A ? Meble do zabudowy i armatura sanitarna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Alvo Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. k.
6981824501
ul. Poludniowa 21A
?migiel
64-030
Poland
Telephone: +48 655189849
E-mail: office@alvo.pl
Fax: +48 655189856
NUTS code: PL41

Internet address: www.alvo.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 238 850.84 PLN
Total value of the contract/lot: 169 814.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 2
Title:

Cz??? B ? Meble mobilne 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Techniki Medycznej ?Tech-Med sp. z o. o.
9532286409
ul. Pi?kna 13
Bydgoszcz
85-303
Poland
Telephone: +48 523605850
E-mail: mikowska@techmed.com.pl
Fax: +48 523605880
NUTS code: PL613

Internet address: www.techmed.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 240 395.00 PLN
Total value of the contract/lot: 185 025.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 3
Title:

Cz??? C ? Meble mobilne 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Famed ?ywiec sp. z o. o.
5272685925
ul. Fabryczna 1
?ywiec
34-300
Poland
Telephone: +48 338666200
E-mail: market.famed@famed.com.pl
Fax: +48 334755890
NUTS code: PL22

Internet address: www.famed.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 271 206.00 PLN
Total value of the contract/lot: 254 319.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 4
Title:

Cz??? D ? Kontenery

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 5
Title:

Cz??? E ? Meble medyczne 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konkret Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz sp. j.
8751524191
ul. Dworcowa 15A
Chelmno
86-200
Poland
Telephone: +48 566020220
E-mail: konkret@konkret.net.pl
Fax: +48 566920210
NUTS code: PL61

Internet address: www.konkret.net.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 460.00 PLN
Total value of the contract/lot: 36 313.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: UMW/AZ/PE-PN-38/17
Lot No: 6
Title:

Cz??? F ? Myjnia chirurgiczna

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Alvo Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. k.
6981824501
Ul. Poludniowa 21A
?migiel
64-030
Poland
Telephone: +48 655189849
E-mail: office@alvo.pl
Fax: +48 655189856
NUTS code: PL41

Internet address: www.alvo.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 978.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 842.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Medical furniture
ND Document number 382513-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WROCLAW
AU Authority name Uniwersytet Medyczny im Piastow ?l?skich we Wroclawiu (PL8960005779)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33192000 - Medical furniture
33192100 - Beds for medical use
33192210 - Examination tables
33192230 - Operating tables
33192600 - Lifting equipment for health care sector
44411000 - Sanitary ware
OC Original CPV code 33192000 - Medical furniture
33192100 - Beds for medical use
33192210 - Examination tables
33192230 - Operating tables
33192600 - Lifting equipment for health care sector
44411000 - Sanitary ware
RC NUTS code PL514
IA Internet address (URL) www.umed.wroc.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >