Poland-Warsaw: Life insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • G - Social Services
Opps ID: NBD00003035487545095
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381288-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Life insurance services

2017/S 186-381288

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Poland
Contact person: Monika Szwarczewska
Telephone: +48 225709474
E-mail: monika.szwarczewska@coi.pl
Fax: +48 225709474
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.coi.waw.pl

Address of the buyer profile: www.coi.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie oraz podleglych Oddzialow.

Reference number: PN ? 101/17/SUPRA
II.1.2) Main CPV code
66511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest grupowe ubezpieczenie na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie oraz podleglych Oddzialow.

2. Zamawiaj?cy nie gwarantuje, ?e wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz czlonkowie rodzin pracownikow Zamawiaj?cego przyst?pi? do grupowego ubezpieczenia na ?ycie.

3. W ci?gu trwania umowy mog? wyst?pi? zmiany w ilo?ci osob ubezpieczonych.

4. Je?eli pracownik lub czlonek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do oplacania za nich skladki ubezpieczeniowej.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 14 927 026.32 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie

ul. Wawelska 15B, 02- 034

wraz z Oddzialami, ktorych wykaz zawarty jest w rozdz. I Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest grupowe ubezpieczenie na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie oraz podleglych Oddzialow.

2. Zamawiaj?cy nie gwarantuje, ?e wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz czlonkowie rodzin pracownikow Zamawiaj?cego przyst?pi? do grupowego ubezpieczenia na ?ycie.

3. W ci?gu trwania umowy mog? wyst?pi? zmiany w ilo?ci osob ubezpieczonych.

4. Je?eli pracownik lub czlonek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do oplacania za nich skladki ubezpieczeniowej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Warunki ubezpieczenia / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji polegaj?ce na automatycznym przedlu?eniu umowy na okres kolejnych 12 m-cy na takich samych warunkach jak w umowie podstawowej. Je?eli Zamawiaj?cy nie zlo?y Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesi?cy przed zako?czeniem umowy podstawowej o?wiadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedlu?eniu na kolejny 12 miesi?czny okres.

2. O?wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiaj?cy zlo?y Ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-231863
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Usluga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie oraz podleglych Oddzialow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Powszechny Zaklad Ubezpiecze? na ?ycie Spolka Akcyjna
al. Jana Pawla II 24
Warszawa
00-133
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 14 927 026.32 PLN / Highest offer: 14 927 026.32 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
nie dotyczy
Warszawa
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Life insurance services

2017/S 186-381288

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Poland
Contact person: Monika Szwarczewska
Telephone: +48 225709474
E-mail: monika.szwarczewska@coi.pl
Fax: +48 225709474
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.coi.waw.pl

Address of the buyer profile: www.coi.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie oraz podleglych Oddzialow.

Reference number: PN ? 101/17/SUPRA
II.1.2) Main CPV code
66511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 14 927 026.32 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66511000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-231863

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Usluga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikow oraz czlonkow rodzin pracownikow Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie oraz podleglych Oddzialow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Powszechny Zaklad Ubezpiecze? na ?ycie Spolka Akcyjna
al. Jana Pawla II 24
Warszawa
00-133
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 14 927 026.32 PLN / Highest offer: 14 927 026.32 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Life insurance services
ND Document number 381288-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place WARSAW
AU Authority name Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66511000 - Life insurance services
OC Original CPV code 66511000 - Life insurance services
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.coi.waw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >