Romania-Bucuresti: Renal dialysis consumables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003036051573709
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381744-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Renal dialysis consumables

2017/S 186-381744

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Contact point(s): Serviciul Achizitii
For the attention of: aj. analist progr. Carmen Davidescu
014461 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 0215992283
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Fax: +40 0215992282

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.urgentafloreasca.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

33181520

Description
Renal dialysis consumables.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 2 226 240 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 970,971
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

SC Humanae Veritas SRL
Str. Ion Baiulescu nr. 80-82. sector 5
061072 Bucuresti
Romania
E-mail: ioana@humanae.ro , alina.radu@humanae.ro
Telephone: +40 731078288 / +40 732123232
Fax: +40 372253383

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 86 400 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 85 440 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 48
Contract No: 970,971
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

SC Humanae Veritas SRL
Str. Ion Baiulescu nr. 80-82, sector 5
061072 Bucuresti
Romania
E-mail: ioana@humanae.ro , alina.radu@humanae.ro
Telephone: +40 731078288 / +40 732123232
Fax: +40 372253383

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 102 400 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 2 073 600 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 48
Contract No: 970,971
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

SC Humanae Veritas SRL
Str. Ion Baiulescu nr. 80-82, sector 5
061072 Bucuresti
Romania
E-mail: ioana@humanae.ro , alina.radu@humanae.ro
Telephone: +40 731078288 / +40 732123232
Fax: +40 372253383

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 70 080 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 67 200 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 48
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Renal dialysis consumables

2017/S 186-381744

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Contact point(s): Serviciul Achizitii
For the attention of: aj. analist progr. Carmen Davidescu
014461 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 0215992283
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Fax: +40 0215992282

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.urgentafloreasca.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Other: spital
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Materiale sanitare pentru dializa.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Materiale sanitare pentru dializa.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

33181520

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 2 226 240 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
15897
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 142-193191 of 27.7.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 970,971 Lot title: Materiale sanitare pentru dializa
V.1) Date of contract award decision:
19.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

SC Humanae Veritas SRL
Str. Ion Baiulescu nr. 80-82. sector 5
061072 Bucuresti
Romania
E-mail: ioana@humanae.ro , alina.radu@humanae.ro
Telephone: +40 731078288 / +40 732123232
Fax: +40 372253383

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 86 400 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 85 440 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 48
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 970,971 Lot title: Materiale sanitare pentru dializa
V.1) Date of contract award decision:
19.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

SC Humanae Veritas SRL
Str. Ion Baiulescu nr. 80-82, sector 5
061072 Bucuresti
Romania
E-mail: ioana@humanae.ro , alina.radu@humanae.ro
Telephone: +40 731078288 / +40 732123232
Fax: +40 372253383

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 102 400 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 2 073 600 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 48
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 970,971 Lot title: Materiale sanitare pentru dializa
V.1) Date of contract award decision:
19.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

SC Humanae Veritas SRL
Str. Ion Baiulescu nr. 80-82, sector 5
061072 Bucuresti
Romania
E-mail: ioana@humanae.ro , alina.radu@humanae.ro
Telephone: +40 731078288 / +40 732123232
Fax: +40 372253383

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 70 080 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 67 200 RON
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of months: 48
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:

DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Se va completa Formularul nr. 6 ? Tabel Detalii Producator.
In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 se va realiza prin transmiterea unei solicitari de clarificare din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite noile preturi, dar acestea din urma nu pot fi imbunatatite decat la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, care va fi prezentata prin intermediul SEAP.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri-cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.
Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea ?Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Calea Floreasca nr. 8, sector 1
014461 Bucuresti
Romania
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Telephone: +40 215992283
Internet address: www.urgentafloreasca.ro
Fax: +40 215992282

VI.4) Date of dispatch of this notice:
25.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Renal dialysis consumables
ND Document number 381744-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 33181520 - Renal dialysis consumables
OC Original CPV code 33181520 - Renal dialysis consumables
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.urgentafloreasca.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >