Denmark-Copenhagen: Dental workstations

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003036512926084
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 30, 2017
Solicitation No: 380580-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Dental workstations

2017/S 186-380580

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kbenhavns Kommune, Brne- og Ungeforvaltningen
64942212
Gyldenlvesgade 15
Kbenhavn V
1502
Denmark
Contact person: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: zh7y@buf.kk.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/74181785.aspx

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/74181785.aspx
Additional information can be obtained from another address:
Mercell Danmark A/S
stre Stationsvej 33, Vestfljen
Odense C
5000
Denmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/74181785.aspx

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/74181785.aspx
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Genudbud af units til brnetandplejen i Kbenhavns Kommune.

II.1.2) Main CPV code
33192400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Kbenhavns Kommune genudbyder i EU-udbud indkb af tandlgeunits til brnetandplejen. Tidligere udbud aflyst da der kom sprgsmal der viste at der var behov for prcisering af materialet.

Der vil blive indgaet aftale med en leverandr.

Leverandren er ikke er garanteret en fast omstning i kontraktperioden, men leverandren skal kunne lever til samtlige de klinikker, der skal benytte det pagldende udstyr.

Brne- og Ungdomstandplejen (BUT) er en bydkkende enhed under Brne- og Ungdomsforvaltningen i Kbenhavns Kommune.

BUT tilbyder alle brn og unge under 18 ar med bopl i Kommunen (ca. 105 000 brn og unge) vederlagsfri, opsgende, forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til Sundhedsloven af 24.6.2005 med virkning fra 1.1.2007.

BUT's klinikker er decentralt beliggende i alle bydele i Kbenhavns Kommune. I jeblikket er der 28 klinikker, hvoraf de 5 er indrettet til tandregulering. Klinikkerne er beliggende pa 36 adresser.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 600 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK011
Main site or place of performance:

Hovedstaden.

II.2.4) Description of the procurement:

Udbud bestar udbudsmaterialet af flgende bestanddele:

Udbudsbetingelser

Bilag A: Rammekontraktudkast med tilhrende bilag

Bilag 1: Arbejdsklausul

Bilag 2: Kommunens CSR-krav

Bilag 3: Kommunens krav til faktura og statistik

Bilag B1: Kravspecifikation der beskriver ordregiver, ordregivers behov samt krav til leverandren og oplister krav til produktet (bliver bilag 4 til kontrakt)

Bilag B2: Oplistning af krav til produktet

Bilag C: Tilbudsskema (bliver bilag 5 til kontrakt), skal udfyldes og oploades i Mercell.

Bilag D: Flles europisk udbudsdokument, ESPD skal udfyldes i Mercell systemet. Selve dokumentet er ikke vedlagt udbud, men skal udfyldes elektronisk i Mercell systemet. Der gives adgang til dette nar man har meddelt sin interesse i udbud.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 600 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Mulighed for forlngelse i 2 ar.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2017
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om handhvelse af udbudsreglerne m.v. glder flgende klagefrister i relation til gennemfrelse af udbud:

Klage over ikke at vre prkvalificeret skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet prkvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegrelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgaelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 maneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Dental workstations

2017/S 186-380580

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kbenhavns Kommune, Brne- og Ungeforvaltningen
64942212
Gyldenlvesgade 15
Kbenhavn V
1502
Denmark
Contact person: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: zh7y@buf.kk.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/74181785.aspx

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Genudbud af units til brnetandplejen i Kbenhavns Kommune.

II.1.2) Main CPV code
33192400
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 600 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK011
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 600 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Denmark-Copenhagen: Dental workstations
ND Document number 380580-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place COPENHAGEN
AU Authority name Kbenhavns Kommune, Brne- og Ungeforvaltningen (64942212)
OL Original language DA
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 30/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33192400 - Dental workstations
OC Original CPV code 33192400 - Dental workstations
RC NUTS code DK011
IA Internet address (URL) https://permalink.mercell.com/74181785.aspx
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >