Poland-Rzeszow: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003037027171566
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384011-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Computer equipment and supplies

2017/S 187-384011

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Pigonia 6, Dzial Zamowie? Publicznych
Contact point(s): Dzial Zamowie? Publicznych, pok. nr 3
For the attention of: Joanna Toczek
35-310 Rzeszow
Poland
Telephone: +48 178721468
E-mail: jtoczek@ur.edu.p
Fax: +48 178721262

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.ur.edu.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 , 30213100 , 48000000 , 30232000 , 30213300 , 30232110

Description
Computer equipment and supplies.
Portable computers.
Software package and information systems.
Peripheral equipment.
Desktop computer.
Laser printers.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Computer equipment and supplies

2017/S 187-384011

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Pigonia 6, Dzial Zamowie? Publicznych
Contact point(s): Dzial Zamowie? Publicznych, pok. nr 3
For the attention of: Joanna Toczek
35-310 Rzeszow
Poland
Telephone: +48 178721468
E-mail: jtoczek@ur.edu.p
Fax: +48 178721262

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.ur.edu.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: uczelnia publiczna
I.3) Main activity
Education
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa fabrycznie nowego, nie u?ywanego sprz?tu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Uniwersytet Rzeszowski.

NUTS code PL823

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest: dostawa fabrycznie nowego, nie u?ywanego sprz?tu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zamowienie zostalo podzielone na 8 cz??ci (8 zada?):
Zadanie nr 1: Dostawa komputerow przeno?nych wraz z akcesoriami dla Dwuj?zycznego Liceum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 2: Dostawa, monta? i konfiguracja dysku serwerowego do posiadanego serwera dla Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 3: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Audytor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 4: Dostawa komputera przeno?nego dla Katedry Metod Ilo?ciowych i Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 5: Dostawa stacjonarnych zestawow komputerowych i urz?dzenia wielofunkcyjnego dla Zakladu Teorii Komunikacji J?zykowej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 6: Dostawa mikrokomputerow (mikrokontrolerow) z obudowami, zasilaczami, kartami pami?ci, kartami sieciow? i przewodami UTP dla Laboratorium Sterowania Ukladow Mechanicznych i Elektrycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 7: Dostawa jednostek centralnych komputerow i drukarek dla Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 8: Dostawa urz?dzenia wielofunkcyjnego dla Pozawydzialowego Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 , 30213100 , 48000000 , 30232000 , 30213300 , 30232110

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Przedmiotem zamowienia jest: dostawa fabrycznie nowego, nie u?ywanego sprz?tu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zamowienie zostalo podzielone na 8 cz??ci (8 zada?):
Zadanie nr 1: Dostawa komputerow przeno?nych wraz z akcesoriami dla Dwuj?zycznego Liceum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 2: Dostawa, monta? i konfiguracja dysku serwerowego do posiadanego serwera dla Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 3: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Audytor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 4: Dostawa komputera przeno?nego dla Katedry Metod Ilo?ciowych i Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 5: Dostawa stacjonarnych zestawow komputerowych i urz?dzenia wielofunkcyjnego dla Zakladu Teorii Komunikacji J?zykowej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 6: Dostawa mikrokomputerow (mikrokontrolerow) z obudowami, zasilaczami, kartami pami?ci, kartami sieciow? i przewodami UTP dla Laboratorium Sterowania Ukladow Mechanicznych i Elektrycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 7: Dostawa jednostek centralnych komputerow i drukarek dla Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zadanie nr 8: Dostawa urz?dzenia wielofunkcyjnego dla Pozawydzialowego Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 056,10 and 46 748,88 PLN
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 30 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Zadanie nr 1: Dostawa komputerow przeno?nych wraz z akcesoriami dla Dwuj?zycznego Liceum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego
1) Short description
Dostawa komputerow przeno?nych wraz z akcesoriami dla Dwuj?zycznego Liceum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 , 30213100 , 48000000 , 30232000 , 30213300 , 30232110

3) Quantity or scope
Dostawa komputerow przeno?nych wraz z akcesoriami dla Dwuj?zycznego Liceum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Zadanie nr 2: Dostawa, monta? i konfiguracja dysku serwerowego do posiadanego serwera dla Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
1) Short description
Dostawa, monta? i konfiguracja dysku serwerowego do posiadanego serwera dla Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 , 30213100 , 48000000 , 30232000 , 30213300 , 30232110

3) Quantity or scope
Dostawa, monta? i konfiguracja dysku serwerowego do posiadanego serwera dla Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Zadanie nr 3: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Audytor Uniwersytetu Rzeszowskiego
1) Short description
Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Audytor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 , 30213100 , 48000000 , 30232000 , 30213300 , 30232110

3) Quantity or scope
Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Audytor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Zadanie nr 4: Dostawa komputera przeno?nego dla Katedry Metod Ilo?ciowych i Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego
1) Short description
Dostawa komputera przeno?nego dla Katedry Metod Ilo?ciowych i Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 , 30213100 , 48000000 , 30232000 , 30213300 , 30232110

3) Quantity or scope
Dostawa komputera przeno?nego dla Katedry Metod Ilo?ciowych i Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: Zadanie nr 5: Dostawa stacjonarnych zestawow komputerowych i urz?dzenia wielofunkcyjnego dla Zakladu Teorii Komunikacji J?zykowej Uniwersytetu Rzeszowskiego
1) Short description
Dostawa stacjonarnych zestawow komputerowych i urz?dzenia wielofunkcyjnego dla Zakladu Teorii Komunikacji J?zykowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 , 30213100 , 48000000 , 30232000 , 30213300 , 30232110

3) Quantity or scope
Dostawa stacjonarnych zestawow komputerowych i urz?dzenia wielofunkcyjnego dla Zakladu Teorii Komunikacji J?zykowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 6 Lot title: Zadanie nr 6: Dostawa mikrokomputerow (mikrokontrolerow) z obudowami, zasilaczami, kartami pami?ci, kartami sieciow? i przewodami UTP dla Laboratorium Sterowania Ukladow Mechanicznych i Elektrycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
1) Short description
Dostawa mikrokomputerow (mikrokontrolerow) z obudowami, zasilaczami, kartami pami?ci, kartami sieciow? i przewodami UTP dla Laboratorium Sterowania Ukladow Mechanicznych i Elektrycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 , 30213100 , 48000000 , 30232000 , 30213300 , 30232110

3) Quantity or scope
Dostawa mikrokomputerow (mikrokontrolerow) z obudowami, zasilaczami, kartami pami?ci, kartami sieciow? i przewodami UTP dla Laboratorium Sterowania Ukladow Mechanicznych i Elektrycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 7 Lot title: Zadanie nr 7: Dostawa jednostek centralnych komputerow i drukarek dla Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
1) Short description
Dostawa jednostek centralnych komputerow i drukarek dla Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 , 30213100 , 48000000 , 30232000 , 30213300 , 30232110

3) Quantity or scope
Dostawa jednostek centralnych komputerow i drukarek dla Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots
Lot No: 8 Lot title: Zadanie nr 8: Dostawa urz?dzenia wielofunkcyjnego dla Pozawydzialowego Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
1) Short description
Dostawa urz?dzenia wielofunkcyjnego dla Pozawydzialowego Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

30200000 , 30213100 , 48000000 , 30232000 , 30213300 , 30232110

3) Quantity or scope
Dostawa urz?dzenia wielofunkcyjnego dla Pozawydzialowego Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wymagania dotycz?ce wadium ? Dowod wniesienia wadium
? Wykonawca, najpo?niej w dniu skladania ofert, a przed uplywem terminu skladania ofert, winien wnie?? wadium okre?lone w walucie ? PLN w wysoko?ci:
Zadanie nr 1: 50 PLN (slownie: pi??dziesi?t zlotych)
Zadanie nr 2: 150 PLN (slownie: sto pi??dziesi?t zlotych)
Zadanie nr 3: 30 PLN (slownie: trzydzie?ci zlotych)
Zadanie nr 4: 30 PLN (slownie: trzydzie?ci zlotych)
Zadanie nr 5: 70 PLN (slownie: siedemdziesi?t zlotych)
Zadanie nr 6: 10 PLN (slownie: dziesi?? zlotych)
Zadanie nr 7: 60 PLN (slownie: sze??dziesi?t zlotych)
Zadanie nr 8: 10 PLN (slownie: dziesi?? zlotych)
? wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
i. pieni?dzu;
ii. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo- kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
iii. gwarancjach bankowych;
iv. gwarancjach ubezpieczeniowych;
v. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci
? w przypadku wnoszenia wadium w pieni?dzu, ustalon? kwot? nale?y wplaci? przelewem na rachunek bankowy zamawiaj?cego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr konta bankowego: 80 1030 1508 0000 0008 1775 8002 z adnotacj?: wplata wadium znak post?powania ZP/UR/122/2017 i numer zadania/-?. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej uznaje si? dat? uznania ?rodkow na koncie zamawiaj?cego (dzie?, godzina).
? w przypadku zlo?enia wadium w formie pieni??nej, kopia przelewu potwierdzona za zgodno?? z oryginalem przez wykonawc? winna zosta? dol?czona do oferty, a w przypadku zlo?enia wadium w innej formie ni? pieni??na, oryginal dowodu wniesienia wadium musi zosta? zlo?ony wraz z ofert?, przy czym oryginal mo?e by? zlo?ony w oddzielnej kopercie, je?eli wykonawca b?dzie ??dal jego zwrotu po zako?czeniu post?powania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodno?? z oryginalem musi by? zl?czona z ofert?.
? Zamawiaj?cy zwraca wadium na zasadach okre?lonych w art. 46 ust. 1-4 u. Pzp
? Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium na zasadach okre?lonych w art. 46 ust. 4a-5 u. Pzp
? Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium, je?eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, a wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego
? wszystkie dokumenty, potwierdzaj?ce wniesienie wadium musz? zawiera? znak i nazw? post?powania oraz prawidlow? nazw? zamawiaj?cego
2. Wykonawca zobowi?zany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot zamowienia nie krotszej ni?:
dla zadania nr 1 ? 24 miesi?ce gwarancji dla ka?dego urz?dzenia
dla zadania nr 2 ? 36 miesi?cy gwarancji dla ka?dego urz?dzenia
dla zadania nr 3 ? 24 miesi?ce gwarancji
dla zadania nr 4 ? 24 miesi?ce gwarancji
dla zadania nr 5 ? 24 miesi?ce gwarancji dla stacjonarnych zestawow komputerowych i 12 miesi?cy gwarancji dla urz?dzenia wielofunkcyjnego
dla zadania nr 6 ? 24 miesi?ce gwarancji dla ka?dego urz?dzenia oraz 120 miesi?cy dla kart pami?ci
dla zadania nr 8 ? 24 miesi?ce gwarancji dla ka?dego urz?dzenia
liczonej, dla danego zadania, od dnia podpisania przez obie strony protokolu odbioru (bez zastrze?e?) przedmiotu zamowienia.
b) Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji, dla danego zadania, wynosi max. 48 godziny w dni robocze w godzinach pracy Zamawiaj?cego (przez czas reakcji rozumiany jest przyjazd serwisanta do siedziby U?ytkownika i podj?cie czynno?ci zmierzaj?cych do naprawy sprz?tu po uprzednim zgloszeniu usterki za pomoc? faksu, e-maila lub telefonicznie).
c) Czas usuni?cia wady, dla danego zadania, wynosi do 7 dni roboczych licz?c od daty zgloszenia (zgloszenie za pomoc? faksu, e-mail, lub telefonicznie).
d) Je?eli zajdzie konieczno?? dostarczenia urz?dze? zast?pczych, urz?dzenia te zostan? dostarczone Zamawiaj?cemu w terminie nie dlu?szym ni? 7 dni od daty zgloszenia. Wykonawca dostarczy Zamawiaj?cemu urz?dzenia zast?pcze o takich samych lub wy?szych parametrach technicznych na koszt Wykonawcy. Koszty transportu wadliwego przedmiotu umowy obci??aj? Wykonawc? ? w tym wypadku, okres gwarancji zostanie automatycznie wydlu?ony o czas trwania naprawy.
e) Je?eli w wyniku 3 napraw zgloszonych wad przedmiot umowy nadal b?dzie wykazywal wady Wykonawca zobowi?zuje si? do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiaj?cego, ?e przedmiot umowy wykazuje wady. Zawiadomienie winno by? wyslane listem poleconym. Zgloszone wady nie musz? by? wadami jednego rodzaju, kolejno si? powtarzaj?cymi, lecz jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy.
f) Wykonawca jest zobowi?zany do uznania reklamacji wad ukrytych i naprawy przedmiotu umowy lub jego wymiany na wolny od wad na warunkach okre?lonych wy?ej.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Warunki zaplaty za wykonanie przedmiotu zamowienia:
a) Zaplata za zrealizowany przedmiot zamowienia, dla danego zadania, nast?pi po wykonaniu bez zastrze?e? calego przedmiotu zamowienia i podpisaniu protokolu odbioru ko?cowego, dla danego zadania, oraz po dostarczeniu przez Wykonawc? do Zamawiaj?cego prawidlowo sporz?dzonej faktury VAT / rachunku, dla danego zadania.
b) Termin zaplaty ? 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiaj?cego przez Wykonawc? prawidlowo sporz?dzonej faktury VAT/ rachunku, dla danego zadania.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: W prowadzonym post?powaniu maj? zastosowania przepisy art. 24aa ustawy Pzp.
Opis warunkow udzialu w post?powaniu i podstaw wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 u. Pzp
1. W post?powaniu mog? wzi?? udzial wyl?cznie Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w SIWZ oraz nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 u. Pzp.
2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 u. Pzp, dotycz?ce:
a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? Zamawiaj?cy nie precyzuje warunku w tym zakresie,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej ? Zamawiaj?cy nie precyzuje warunku w tym zakresie,
c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? Zamawiaj?cy nie precyzuje warunku w tym zakresie.
3. Podwykonawstwo
a) Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom.
b) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizowa? przedmiot zamowienia z udzialem podwykonawcow, Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom i podania przez Wykonawc? firm tych podwykonawcow (zgodnie z formularzem ofertowym ? zal?cznik nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wska?e w ofercie cz??ci, ktor? zamierza powierzy? podwykonawcom, Zamawiaj?cy przyjmie, ?e Wykonawca zrealizuje zamowienie samodzielnie.
c) Powierzenie wykonania cz??ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno?ci za nale?yte wykonanie tego zamowienia.
4. Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 u. Pzp. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?:
a) w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
5. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 ?20 lub ust. 5, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si?
o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zamawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag? i szczegolne okoliczno?ci czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce przedstawione dowody.
6. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia (konsorcjum), wskazane warunki udzialu w post?powaniu mog? spelnia? l?cznie. ?aden z podmiotow wyst?puj?cych wspolnie ani ?aden wykonawca udost?pniaj?cy potencjal ? nie mog? podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 u. Pzp.
7. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow skladanych na potwierdzenie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 u. Pzp Zamawiaj?cy, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
8. Dokumenty i O?wiadczenia skladane obligatoryjnie:
a) Wypelniony i podpisany Formularz oferty
b) Wypelniony i podpisany Formularz cenowy, ktory stanowi zal?cznik nr 1 do Formularza oferty (Inny dokument stanowi?cy tre?? oferty niezb?dny do przeprowadzenia post?powania)
c) Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), ktore stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ.
? Wykonawca przy wypelnieniu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta? rownie? narz?dzie dost?pne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd,
? Zamawiaj?cy informuje, i? na stronie Urz?du Zamowie? Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf dost?pna jest Instrukcja Wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia.

? W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie na formularzu jednolitego dokumentu sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? brak podstaw wykluczenia w zakresie okre?lonym
w niniejszej SIWZ. Wykonawca, ka?dy uczestnik Konsorcjum ? skladaj? wlasne Jednolite Europejskie Dokumenty Zamowienia jako zal?czniki do formularza oferty.
? Jednolity Europejski Dokument Zamowienia skladany jest w formie pisemnej ? z oryginalnym podpisem podmiotu skladaj?cego
d) Dokument pelnomocnictwa (je?eli zachodzi potrzeba zal?czenia pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym post?powaniu). Pelnomocnictwo powinno zawiera? upowa?nienie do podpisywania oferty oraz wszelkich dokumentow skladanych wraz z ofert? (o?wiadczenia itp.). Pelnomocnictwo (pelnomocnictwa) nale?y zlo?y? w formie oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii, je?li oferta b?dzie podpisana przez pelnomocnika, przy czym dotyczy to rownie? przypadkow skladania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspolnie, tj.:
? Wykonawcow dzialaj?cych w formie Spolki Cywilnej, je?eli z dokumentow dol?czonych do oferty np. umowy spolki (czy jej kopii po?wiadczonej odpowiednio za zgodno?? z oryginalem) nie wynika odpowiedni sposob reprezentacji dla podpisania oferty, b?d? wynika inny sposob reprezentacji,
? Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie, czyli uczestnikow konsorcjum.
9. O?wiadczenie skladane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawcow w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiaj?cego wykazu zlo?onych ofert
a) O?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktore mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp skladane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca sklada niniejsze O?wiadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert) w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego wykaz ofert zlo?onych w danym post?powaniu. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania jego z innymi wykonawcami bior?cymi udzial w niniejszym post?powaniu nie prowadz? do zakloce? konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
10. Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, nast?puj?cych dokumentow lub o?wiadcze?:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 u. Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
b) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u. Pzp
c) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne;
d) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.
e) zgodnie z art. 26 ust. 6 u. Pzp Wykonawca nie jest obowi?zany do zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, je?eli Zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego Wykonawcy lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)
11. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentow,
a) o ktorych mowa w pkt. 10a Wykonawca sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u. Pzp, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
b) o ktorych mowa w pkt. 10b, Wykonawca sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
12. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 11 SIWZ, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotycz?ce terminow wystawienia dokumentow stosuje si? odpowiednio.
13. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt. 10a sklada dokument, o ktorym mowa w pkt. 11a w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 u. Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotycz?ce terminow wystawienia dokumentow stosuje si? odpowiednio.
14. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
15. Zamawiaj?cy nie za??da od Wykonawcy przedstawienia dokumentow wymienionych w pkt. 10 SIWZ, dotycz?cych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a u. Pzp.
16. Je?eli oka?e si? to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego mo?e wezwa? Wykonawcow do przedlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu lub spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.
17. Dokumenty skladane w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy (uslugi) odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego w opisie przedmiotu zamowienia.
a) Podpisany opis techniczny oferowanego dla danego zadania przedmiotu zamowienia wraz ze wskazaniem wszystkich parametrow technicznych, spelniaj?cych wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Uwaga. Wymogu tego dokumentu nie spelnia podpisany zal?cznik nr 4 do SIWZ?szczegolowy opis przedmiotu zamowienia. Zamawiaj?cy wymaga podania faktycznych parametrow technicznych oferowanego asortymentu w taki sposob, aby Zamawiaj?cy byl w stanie stwierdzi? czy zaoferowany asortyment spelnia wymagania okre?lone w SIWZ. Wykonawca zobowi?zany jest do jednoznacznego okre?lenia zaoferowanych produktow, charakteryzuj?c je poprzez wskazanie na konkretny wyrob (np. producent, typ, model, numer katalogowy).
18. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie maj? przepisy Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
19. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu ? sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.
20. O?wiadczenia, o ktorych mowa w niniejszej Specyfikacji, dotycz?ce Wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a u. Pzp skladane s? w oryginale.
21. Dokumenty, o ktorych mowa w niniejszej Specyfikacji, inne ni? o?wiadczenia, skladane s? w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem.
22. Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej ? Zamawiaj?cy nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Minimum level(s) of standards possibly required: Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), ktore stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? Zamawiaj?cy nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), ktore stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pierwsze kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zada? ? Cena. Weighting 60

2. Drugie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zada? ? Gwarancja. Weighting 20

3. Trzecie kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zada? ? Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji. Weighting 20

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
ZP/UR/122/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 7.11.2017 - 10:15

Place:

Miejsce otwarcia ofert ? Uniwersytet Rzeszowski Dzial Zamowie? Publicznych, 35-310 Rzeszow, ul. S. Pigonia 6, budynek A4, pokoj 3

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych ? ofert? mo?na zlo?y? w odniesieniu do 1 lub wi?cej cz??ci (zada?). Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, na ktore Wykonawca mo?e zlo?y? ofert?. Zamawiaj?cy nie ogranicza liczby cz??ci, na ktore mo?e zosta? udzielone zamowienie jednemu Wykonawcy.
2. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. (zamowienia dodatkowe).
3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, o ktorej mowa w art. 91a ? 91e ustawy Pzp.
4. Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
5. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych.
a) Zaproponowane urz?dzenia musz? by? nowe, nieu?ywane, wolne od wad, a ich parametry techniczno-funkcjonalne nie ni?sze ni? przedstawione w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik nr 4 do SIWZ.
b) Zaproponowane oprogramowanie musi by? wolne od wad, a jego parametry techniczno-funkcjonalne nie ni?sze ni? przedstawione w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik nr 4 do SIWZ. W przypadku dostarczenie oprogramowania zapisanego na no?nikach, ka?dy z takich no?nikow musi by? fizycznie nowy, posiada? kod aktywacyjny wraz z instrukcja aktywacyjn? (oryginalnie zapakowany, zabezpieczony ta?m?, nieposiadaj?cy ?ladow otwierania i u?ytkowania).
c) W przypadku u?ycia przez Zamawiaj?cego w niniejszej SIWZ sformulowa? wskazuj?cych na producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp., nale?y rozumie?, i? wskazaniu takiemu towarzysz? wyrazy ?lub rownowa?ny. Intencj? Zamawiaj?cego bylo przedstawienie ?typu towaru spelniaj?cego wymagania Zamawiaj?cego. W zwi?zku z tym, w przypadku u?ycia przez Zamawiaj?cego nazw wlasnych w szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia dopuszcza si? zastosowanie elementow rownowa?nych o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych ni? te, ktore posiadaj? elementy wyszczegolnione w tym opisie
6. Informacje dodatkowe:
a) Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
b) Zamawiaj?cy nie przewiduje rozlicze? w walutach obcych.
c) Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu.
7. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia przez wybranego wykonawc? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?: 1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 Pzp
2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
a) Przepisy rozdz. 2 art. 180 ? art.198 u. Pzp ? reguluj? sprawy zwi?zane z odwolaniem.
b) Przepisy rozdz. 3 art. 198a ? art.198g u. Pzp ? reguluj? sprawy zwi?zane ze skarg? do s?du.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowien Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: http://uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Poland-Rzeszow: Computer equipment and supplies
ND Document number 384011-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place RZESZOW
AU Authority name Uniwersytet Rzeszowski
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30213100 - Portable computers
30213300 - Desktop computer
30232000 - Peripheral equipment
30232110 - Laser printers
48000000 - Software package and information systems
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30213100 - Portable computers
30213300 - Desktop computer
30232000 - Peripheral equipment
30232110 - Laser printers
48000000 - Software package and information systems
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) www.ur.edu.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >