Romania-Bucuresti: Measuring and control equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003037284690013
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381790-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Measuring and control equipment

2017/S 186-381790

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Str. Delea Noua nr. 2, sector 3
For the attention of: Catalin Caloiu, Codruta Meran
030925 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 372845579/ +40 372845612
E-mail: catalin.caloiu@ancom.org.ro
Fax: +40 372845402

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.ancom.org.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

38424000 , 38433200

Description
Measuring and control equipment.
Emission measurement equipment.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 106 560 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: SC-DL-24214
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Global Logistic Systems SRL
Str. Fizicienilor nr. 14, bl. 2a, sc. 1, et. 5, ap. 32, sector 3
032064 Bucuresti
Romania
E-mail: mihaela.olaru@gls.ro
Telephone: +40 21/2527681
Internet address: www.gls.ro

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 106 560 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 106 560 RON
Excluding VAT
Contract No: SC-DL-24215
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Romtek Electronics SRL
Str. Somesul Rece nr. 5, sector 1
011131 Bucuresti
Romania
E-mail: florentin.gheorghiu@romtek.ro
Internet address: www.romtek.ro

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 74 180 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 74 180 RON
Excluding VAT
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Measuring and control equipment

2017/S 186-381790

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Str. Delea Noua nr. 2, sector 3
For the attention of: Catalin Caloiu, Codruta Meran
030925 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 372845579/ +40 372845612
E-mail: catalin.caloiu@ancom.org.ro
Fax: +40 372845402

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.ancom.org.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Contracte de furnizare avand ca obiect furnizarea de echipamente si dotari auxiliare necesare pentru upgrade la echipamentele existente in cadrul Laboratorului pentru Incercari de Compatibilitate Electromagnetica si Testare a Echipamentelor Radio al Ancom in vederea extinderii capabilitatii de masurare (coduri CPV: 38424000-3 si 38433200-1).
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Conform specificatiilor din Sectiunea 2: Caietul de sarcini, Cod NUTS RO ? Brasov.

NUTS code RO122

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Contracte de furnizare avand ca obiect furnizarea de echipamente si dotari auxiliare necesare pentru upgrade la echipamentele existente in cadrul Laboratorului pentru Incercari de Compatibilitate Electromagnetica si Testare a Echipamentelor Radio al ANCOM in vederea extinderii capabilitatii de masurare (coduri CPV: 38424000-3 si 38433200-1)
- respectiv 205 (douasutecinci) echipamente auxiliare pentru incercarile de emisii si imunitate realizate in camera semianechoica conform specificatiilor tehnice de la punctul 2. 1 din Sectiunea 2: Caietul de sarcini corespunzatoare Lotului nr. 1,
- 4 (patru) echipamente pentru extinderea capabilitatilor de masurare a SAR conform specificatiilor tehnice de la punctul 2. 2 din Sectiunea 2: Caietul de sarcini corespunzatoare Lotului nr. 2 si
- 4 (patru) echipamente auxiliare pentru incercarile de imunitate la perturbatii conduse conform specificatiilor tehnice de la punctul 2.3 din Sectiunea 2: Caietul de sarcini corespunzatoare Lotului nr. 3, in conformitate cu configuratia si cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Produsele care urmeaza a fi achizitionate sunt impartite in 3 (trei) loturi conform Sectiunii 2: Caietul de sarcini.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

38424000 , 38433200

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 106 560 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: yes
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
CC/02/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 051-094843 of 14.3.2017

Section V: Award of contract

Contract No: SC-DL-24214 Lot title: Furnizarea de echipamente si dotari auxiliare Liceter -l ot 2
V.1) Date of contract award decision:
18.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Global Logistic Systems SRL
Str. Fizicienilor nr. 14, bl. 2a, sc. 1, et. 5, ap. 32, sector 3
032064 Bucuresti
Romania
E-mail: mihaela.olaru@gls.ro
Telephone: +40 21/2527681
Internet address: www.gls.ro

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 106 560 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 106 560 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: SC-DL-24215 Lot title: Furnizarea de echipamente si dotari auxiliare Liceter- lot 3
V.1) Date of contract award decision:
18.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Romtek Electronics SRL
Str. Somesul Rece nr. 5, sector 1
011131 Bucuresti
Romania
E-mail: florentin.gheorghiu@romtek.ro
Internet address: www.romtek.ro

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 74 180 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 74 180 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
A. Ofertele vor fi deschise in SEAP. Reprezentantii ofertantilor nu pot fi prezenti la deschidere.
B. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Oferta operatorului economic care refuza sa prelungeasca perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare va fi considerata inacceptabila.
C. Prin sintagma ?9 zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor, mentionata la pct. I.1 din prezenta Fisa de date a achizitiei, se intelege: 3 (trei) zile lucratoare plus 6 (sase) zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor conform art. 160 alin. (2) si art. 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. IV.2.1.
1. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea crescatoare a preturilor totale ofertate in RON, fara TVA, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu pretul cel mai scazut pentru fiecare lot in parte.
2. In situatia in care, in urma desfasurarii etapei de licitatie electronica pentru un lot, preturile totale ofertate in RON, fara TVA, ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret total depunerea in SEAP a unei noi propuneri financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul total cel mai scazut in RON, fara TVA, pentru lotul respectiv.
E. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
F. In situatia in care un ofertant se claseaza pe primul loc in cazul mai multor loturi dupa aplicarea criteriului de atribuire, documentele justificative solicitate de catre autoritatea contractanta conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi prezentate intr-un singur exemplar pentru loturile pentru care este clasat pe primul loc, cu mentiunea ca din documentele justificative sa rezulte indeplinirea cerintelor solicitate corespunzator fiecarui lot pentru care se solicita prezentarea dcumentelor justificative.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Tribunalul Bucuresti
B-dul Unirii nr. 37, sector 3
030823 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 214083600
Internet address: http://www.tmb.ro
Fax: +40 214083700

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Str. Delea Noua nr. 2, sector 3
030925 Bucuresti
Romania
E-mail: bogdan.margineanu@ancom.org.ro
Telephone: +40 372845339
Internet address: www.ancom.org.ro
Fax: +40 372845402-599

VI.4) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Measuring and control equipment
ND Document number 381790-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 38424000 - Measuring and control equipment
38433200 - Emission measurement equipment
OC Original CPV code 38424000 - Measuring and control equipment
38433200 - Emission measurement equipment
RC NUTS code RO122
IA Internet address (URL) www.ancom.org.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >