Poland-Gdansk: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003037449166789
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382141-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Construction work

2017/S 187-382141

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda?ska dzialaj?ca w imieniu Gminy Miasta Gda?ska
000168372
ul. ?aglowa 11
Gda?sk
80-560
Poland
Contact person: Krzysztof Malkowski
Telephone: +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl
Fax: +48 583205105
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.drmg.gdansk.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa ukladow drogowych wraz z kanalizacj? deszczow? oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gda?sku Osowej ? Etap II.

Reference number: I/PNE/056/2017/TK
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa ukladow drogowych wraz z kanalizacj? deszczow? oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gda?sku Osowej ? Etap II.

2. Zamowienie obejmuje realizacj? nast?puj?cych elementow:

1) wykonanie zbiornika retencyjnego Osowa II o pojemo?ci retencyjnej V=15.000 m?;

2) ul. Nowy ?wiat;

3) wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 16 210 614.12 PLN / Highest offer: 25 349 619.05 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233120
45111200
45232460
45232410
45231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Gda?sk.

II.2.4) Description of the procurement:

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

1) Roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich bran?;

2) Zbiornik retencyjny z robotami towarzysz?cymi;

3) Budow? kanalizacji deszczowej;

4) Sie? wodoci?gow?;

5) Sie? kanalizacji sanitarnej;

6) Sie? gazow?;

7) Drog?;

8) Ziele?;

9) Organizacj? ruchu na czas budowy;

10) Docelow? organizacj? ruchu;

11) O?wietlenie, kanal technologiczny;

12) Usuni?cie kolizji z sieciami energetycznymi;

13) Roboty teletechniczne;

14) Mal? architektur?.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Przedlu?enie minimalnego okresu gwarancji jako?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIi? 2014 ? 2020.
II.2.14) Additional information

Planowane wspolfinansowanie z udzialem ?rodkow Unii Europejskiej w ramach POIi? 2014 ? 2020, o? priorytetowa II: ?Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: Systemy gospodarowania wodami na terenach miejskich oraz w zakresie robot finansowanych przez GIWK do realizacji z udzialem ?rodkow Unii Europejskiej w ramach POIi? 2014-2020 dzialanie 2.3.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 097-190981
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Budowa ukladow drogowych wraz z kanalizacj? deszczow? oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gda?sku Osowej ? Etap II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 13
Number of tenders received from SMEs: 13
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skanska S. A.
Gen. J. Zaj?czka 9
Warszawa
01-518
Poland
Telephone: +48 897579600
E-mail: inzynieria.olsztyn@skanska.pl
Fax: +22 5608460
NUTS code: PL

Internet address: www.skanska.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 526 012.00 PLN
Total value of the contract/lot: 16 210 614.12 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Geodezja, sie? gazowa, sygnalizacja ?wietlna.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Construction work

2017/S 187-382141

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda?ska dzialaj?ca w imieniu Gminy Miasta Gda?ska
000168372
ul. ?aglowa 11
Gda?sk
80-560
Poland
Contact person: Krzysztof Malkowski
Telephone: +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl
Fax: +48 583205105
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.drmg.gdansk.pl

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa ukladow drogowych wraz z kanalizacj? deszczow? oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gda?sku Osowej ? Etap II.

Reference number: I/PNE/056/2017/TK
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 16 210 614.12 PLN / Highest offer: 25 349 619.05 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233120
45111200
45232460
45232410
45231300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 097-190981

Section V: Award of contract

Title:

Budowa ukladow drogowych wraz z kanalizacj? deszczow? oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gda?sku Osowej ? Etap II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skanska S. A.
Gen. J. Zaj?czka 9
Warszawa
01-518
Poland
Telephone: +48 897579600
E-mail: inzynieria.olsztyn@skanska.pl
Fax: +22 5608460
NUTS code: PL

Internet address: www.skanska.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 526 012.00 PLN
Total value of the contract/lot: 16 210 614.12 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Construction work
ND Document number 382141-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place GDANSK
AU Authority name Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda?ska dzialaj?ca w imieniu Gminy Miasta Gda?ska (000168372)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45111200 - Site preparation and clearance work
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232410 - Sewerage work
45232460 - Sanitary works
45233120 - Road construction works
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45111200 - Site preparation and clearance work
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232410 - Sewerage work
45232460 - Sanitary works
45233120 - Road construction works
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) www.drmg.gdansk.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >