Denmark-Glostrup: Washing machines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • H - Quality Control, Testing, and Inspection Services
Opps ID: NBD00003037509911167
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 380535-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Restricted procedure

Denmark-Glostrup: Washing machines

2017/S 186-380535

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening
24214311
Stationsparken 24, 2. th.
Glostrup
2600
Denmark
Contact person: Per Dige
Telephone: +45 20340838
E-mail: pdi@fa09.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: http://www.gaa.dk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://portal.iprojekt.dk/link/Kildevaenget
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://portal.iprojekt.dk/link/Kildevaenget
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Alment Boligselskab
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kildevnget ? Udskiftning af vaskemaskiner og trretumblere.

II.1.2) Main CPV code
42716120
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Udskiftning af vaskemaskiner og trretumblere i form af levering om montering i flles vaskerierne, samt betalings- og reservationssystem for Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (Boligafdeling Kildevnget).

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
42716120
45330000
45311000
45311100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
NUTS code: DK012
Main site or place of performance:

Solnavej blok 1-16, 2860 Sborg.

II.2.4) Description of the procurement:

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (Boligafdeling Kildevnget) nsker at udskifte vaskemaskiner og trretumblere i 21 fllesvaskerier. Opgaven omhandler saledes levering og montering af vaskemaskiner (44 stk.) og trretumblere (21 stk.) til eksisterende forgreningsdaser/sikkerhedsafbryder for vaskemaskiner, samt levering og montering af rustfrie sokler. Enkelte steder vil det vre ndvendigt at supplere installationen af stm.

Eksisterende gruppeafledere til trretumblere er 3 fasede med 25A sikringer. Hvis det leverede skal have en mindre sikringsstrrelse skal disse sikringer skiftes.

Der skal tillige leveres og monteres et betalingssystem og reservationssystem til hvert fllesvaskeri med mulighed for at foretage reservationer af vaskemaskinerne og trretumblerne ved brug af dette system. I 3 af blokkene er vaskerierne placeret lige ved siden af hinanden, hvilket medfrer at der skal leveres og monteres 18 stk. betalingspaneler.

Pa de 21 dre ind til vaskerum skal der leveres og monteres adgangskontrol.

Fllesvaskerierne er beliggende pa Solnavej blok 1-16, 2860 Sborg.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Begrnsningen af ansgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansgere der har dokumenteret de bedste og mest relevante leverancer, jf. pkt. III.1.3) af de ydelser som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansger skal indgive det flles europiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af flgende oplysninger:

? Ansgers arlige omstning skal i hvert regnskabsar vre mindst 4 000 000 DKK

? Ansgers arlige omstning inden for det udbudte omrade skal i hvert regnskabsar vre mindst 2 000 000 DKK.

I tilflde af sammenslutninger (konsortier joint ventures etc.) skal der indlevers selvstndige ESPDer for hver af de deltagende virksomheder. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlgge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Nar ordregiver forlanger det, skal der fremlgges dokumention for ovenstaende konomiske og finansielle kapacitet.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansger skal vedlgge mindst 3 sammenlignelige referencer og maksimalt 5 sammenlignelige referencer. Hver referencerne skal indeholde en kort beskrivelse af den udfrte leverance. Endvidere skal referencen indeholde den konomiske vrdig af leverancen (vrdi), dato for leverancen, samt navn pa kunden (modtager).

De sammenlignelige referencer skal hver have en vrdi pa minimum 500 000 DKK.

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansger angive datoen for leverancens pabegyndelse og afslutning.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansger er en enkelt virksomhed, om ansger baserer sig pa andre enheders tekniske formaen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Safremt der angives mere en 5 referencer, vil der alene blive lagt vgt pa de frste 5 referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 20/11/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Ansger skal som sin ansgning indgive et ESPD, som et forelbigt bevis for de i udbudsloven 148, stk. 1, nr. 1-3, nvnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et srskilt ESPD for hver af de deltagende konomiske aktrer. Safremt ansgeren baserer sig pa andre enhedes formaen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som den baserer sig pa. Ansgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansgeren er omfattet af de i udbudslovens 135 og 136 nvnte udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anfrt i udbudsloven 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansger har fremlagt tilstrkkelig dokumentation for, at denne er palidelig i overensstemmelse med udbudslovens 138. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlgge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens 151-15, jf. 153-155.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Der henvises til lov om Klagenvnet for udbud m.v. pa www.retsinformation.dk

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Restricted procedure

Denmark-Glostrup: Washing machines

2017/S 186-380535

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening
24214311
Stationsparken 24, 2. th.
Glostrup
2600
Denmark
Contact person: Per Dige
Telephone: +45 20340838
E-mail: pdi@fa09.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: http://www.gaa.dk

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kildevnget ? Udskiftning af vaskemaskiner og trretumblere.

II.1.2) Main CPV code
42716120
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
42716120
45330000
45311000
45311100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
NUTS code: DK012
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 20/11/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Denmark-Glostrup: Washing machines
ND Document number 380535-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place GLOSTRUP
AU Authority name Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (24214311)
OL Original language DA
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Restricted procedure
CY Country DK
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 42716120 - Washing machines
45311000 - Electrical wiring and fitting work
45311100 - Electrical wiring work
45330000 - Plumbing and sanitary works
OC Original CPV code 42716120 - Washing machines
45311000 - Electrical wiring and fitting work
45311100 - Electrical wiring work
45330000 - Plumbing and sanitary works
RC NUTS code DK
DK012
IA Internet address (URL) http://www.gaa.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >