Netherlands-Amsterdam: Refuse recycling services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003038329185201
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383214-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation

Netherlands-Amsterdam: Refuse recycling services

2017/S 187-383214

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
AEB Amsterdam
36343288
Australiehavenweg 21
Amsterdam
1045 BA
Netherlands
Contact person: Tom Dekker
Telephone: +31 204076005
E-mail: info@aebamsterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.aebamsterdam.nl

Address of the buyer profile: http://www.aebamsterdam.nl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: warmte- en elektriciteitslevering

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Afvoeren-, be-/verwerken- en vermarkten van grondstoffen uit AEC-bodemas.

Reference number: AEB-2016/16316
II.1.2) Main CPV code
90514000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

AEB heeft de ambitie om de komende jaren installaties in gebruik te nemen om grondstoffen uit afval terug te winnen. Deze ambitie geldt ook voor AEC-bodemassen, waarvoor AEB de eisen uit de Green Deal Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas (hierna: Green Deal bodemas) heeft onderschreven. Op dit moment is AEB nog niet zover om deze ambitie waar te maken.

Om de periode dat AEB nog niet over alle benodigde installaties kan beschikken te overbruggen, wil AEB voor minimaal de komende 2 jaar de AEC-bodemassen extern laten be-/verwerken. Hierbij geldt nadrukkelijk dat opdrachtnemer(s) de AEC-bodemas zodanig dienen te be-/verwerken dat wordt voldaan aan de eisen uit de Green Deal bodemas.

Afhankelijk van het tempo en de aard van door AEB op eigen terrein te bouwen installaties, kan de opdracht gedurende de looptijd qua scope en volume worden aangepast. Gegadigden dienen bereid en in staat te zijn om deze flexibiliteit te accommoderen. In dat kader kan de initiele opdrachtdu...

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 69 835 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

AEC-bodemas vrijkomend bij de bedrijfsvoering ? 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90513400
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.4) Description of the procurement:

Minimaal 30 000 ton, maximaal 350 000 ton.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kwaliteit / Weighting: 0
Cost criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kosten / Weighting: 0
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Afvoeren, be-/verwerken en vermarkten van grondstoffen uit circa 250 000 ton voorbewerkte bodemas uit depot (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

2) Het onder voorwaarden ter beschikking stellen van ruimte door AEB aan opdrachtnemer om opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden (eerste) be/-verwerkingsstappen op AEB terrein uit te voeren (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

AEC-bodemas vrijkomend bij de bedrijfsvoering ? 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90512000
90513400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.4) Description of the procurement:

Minimaal 30 000 ton, maximaal 350 000 ton.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kwaliteit / Weighting: 0
Cost criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kosten / Weighting: 0
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Afvoeren, be-/verwerken en vermarkten van grondstoffen uit circa 250 000 ton voorbewerkte bodemas uit depot (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

2) Het onder voorwaarden ter beschikking stellen van ruimte door AEB aan opdrachtnemer om opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden (eerste) be/-verwerkingsstappen op AEB terrein uit te voeren (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

AEC-bodemas vrijkomend bij de bedrijfsvoering ? 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90513400
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.4) Description of the procurement:

Minimaal 30 000 ton, maximaal 350 000 ton.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kwaliteit / Weighting: 0
Cost criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kosten / Weighting: 0
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Afvoeren, be-/verwerken en vermarkten van grondstoffen uit circa 250 000 ton voorbewerkte bodemas uit depot (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

2) Het onder voorwaarden ter beschikking stellen van ruimte door AEB aan opdrachtnemer om opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden (eerste) be/-verwerkingsstappen op AEB terrein uit te voeren (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

AEC-bodemas vrijkomend bij de bedrijfsvoering ? 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90513400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.4) Description of the procurement:

Maximaal 350 000 ton.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kwaliteit / Weighting: 0
Cost criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kosten / Weighting: 0
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Afvoeren, be-/verwerken en vermarkten van grondstoffen uit circa 250 000 ton voorbewerkte bodemas uit depot (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

2) Het onder voorwaarden ter beschikking stellen van ruimte door AEB aan opdrachtnemer om opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden (eerste) be/-verwerkingsstappen op AEB terrein uit te voeren (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Voorbewerkte bodemas uit depot (voorraad) ? 1

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90513400
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.4) Description of the procurement:

Minimaal 10 000 ton, maximaal 250 000 ton.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kwaliteit / Weighting: 0
Cost criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kosten / Weighting: 0
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Afvoeren, be-/verwerken en vermarkten van grondstoffen uit circa 250 000 ton voorbewerkte bodemas uit depot (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

2) Het onder voorwaarden ter beschikking stellen van ruimte door AEB aan opdrachtnemer om opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden (eerste) be/-verwerkingsstappen op AEB terrein uit te voeren (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Voorbewerkte bodemas uit depot (voorraad) ? 2

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90512000
90513400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.4) Description of the procurement:

De opdracht omvat circa 300 000 ton AEC-bodemas op jaarbasis en eenmalig / optioneel circa 250 000 ton bodemas uit depot.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kwaliteit / Weighting: 0
Cost criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kosten / Weighting: 0
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Afvoeren, be-/verwerken en vermarkten van grondstoffen uit circa 250 000 ton voorbewerkte bodemas uit depot (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

2) Het onder voorwaarden ter beschikking stellen van ruimte door AEB aan opdrachtnemer om opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden (eerste) be/-verwerkingsstappen op AEB terrein uit te voeren (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Voorbewerkte bodemas uit depot (voorraad) ? 3

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90513400
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.4) Description of the procurement:

Minimaal 10 000 ton, maximaal 250 000 ton.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kwaliteit / Weighting: 0
Cost criterion - Name: Beste prijs-kwaliteitsverhouding _ kosten / Weighting: 0
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1) Afvoeren, be-/verwerken en vermarkten van grondstoffen uit circa 250 000 ton voorbewerkte bodemas uit depot (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

2) Het onder voorwaarden ter beschikking stellen van ruimte door AEB aan opdrachtnemer om opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden (eerste) be/-verwerkingsstappen op AEB terrein uit te voeren (zie paragraaf 2.2 selectieleidraad).

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 252-464388
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

AEC bodemas vrijkomend bij de bedrijfsvoering

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
VOF Rock Solid/Afvalzorg
63443848
Keesomstraat 10 G
Alkmaar
1821 BS
Netherlands
Telephone: +31 725409222
E-mail: info@rocksolidbv.nl
NUTS code: NL

Internet address: http://www.rocksolidbv.nl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 56 565 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 5
Title:

Voorbewerkte bodemas uit depot

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
VOF Rock Solid/Afvalzorg
63443848
Keesomstraat 10 G
Alkmaar
1821 BS
Netherlands
Telephone: +31 725409222
E-mail: info@rocksolidbv.nl
NUTS code: NL

Internet address: http://www.rocksolidbv.nl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 270 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 7
Title:

Perceel 2, 3, 4, 6 en 7 zijn niet meer van toepassing. Perceel 2, 3 en 4 zijn opgegaan in perceel 1, perceel 6 en 7 zijn opgegaan in perceel 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 2
Title:

Perceel 2, 3, 4, 6 en 7 zijn niet meer van toepassing. Perceel 2, 3 en 4 zijn opgegaan in perceel 1, perceel 6 en 7 zijn opgegaan in perceel 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Perceel 2, 3, 4, 6 en 7 zijn niet meer van toepassing. Perceel 2, 3 en 4 zijn opgegaan in perceel 1, perceel 6 en 7 zijn opgegaan in perceel 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 4
Title:

Perceel 2, 3, 4, 6 en 7 zijn niet meer van toepassing. Perceel 2, 3 en 4 zijn opgegaan in perceel 1, perceel 6 en 7 zijn opgegaan in perceel 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 6
Title:

Perceel 2, 3, 4, 6 en 7 zijn niet meer van toepassing. Perceel 2, 3 en 4 zijn opgegaan in perceel 1, perceel 6 en 7 zijn opgegaan in perceel 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220 220
Amsterdam
1076 AV
Netherlands
E-mail: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl

Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation

Netherlands-Amsterdam: Refuse recycling services

2017/S 187-383214

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
AEB Amsterdam
36343288
Australiehavenweg 21
Amsterdam
1045 BA
Netherlands
Contact person: Tom Dekker
Telephone: +31 204076005
E-mail: info@aebamsterdam.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.aebamsterdam.nl

Address of the buyer profile: http://www.aebamsterdam.nl

I.5) Main activity
Other activity: warmte- en elektriciteitslevering

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Afvoeren-, be-/verwerken- en vermarkten van grondstoffen uit AEC-bodemas.

Reference number: AEB-2016/16316
II.1.2) Main CPV code
90514000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 69 835 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

AEC-bodemas vrijkomend bij de bedrijfsvoering ? 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90513400
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2) Description
II.2.1) Title:

AEC-bodemas vrijkomend bij de bedrijfsvoering ? 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90512000
90513400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2) Description
II.2.1) Title:

AEC-bodemas vrijkomend bij de bedrijfsvoering ? 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90513400
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2) Description
II.2.1) Title:

AEC-bodemas vrijkomend bij de bedrijfsvoering ? 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90513400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Voorbewerkte bodemas uit depot (voorraad) ? 1

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90513400
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Voorbewerkte bodemas uit depot (voorraad) ? 2

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90512000
90513400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Voorbewerkte bodemas uit depot (voorraad) ? 3

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90514000
90513400
90512000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 252-464388

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

AEC bodemas vrijkomend bij de bedrijfsvoering

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
VOF Rock Solid/Afvalzorg
63443848
Keesomstraat 10 G
Alkmaar
1821 BS
Netherlands
Telephone: +31 725409222
E-mail: info@rocksolidbv.nl
NUTS code: NL

Internet address: http://www.rocksolidbv.nl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 56 565 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 5
Title:

Voorbewerkte bodemas uit depot

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
VOF Rock Solid/Afvalzorg
63443848
Keesomstraat 10 G
Alkmaar
1821 BS
Netherlands
Telephone: +31 725409222
E-mail: info@rocksolidbv.nl
NUTS code: NL

Internet address: http://www.rocksolidbv.nl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 270 000.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 7
Title:

Perceel 2, 3, 4, 6 en 7 zijn niet meer van toepassing. Perceel 2, 3 en 4 zijn opgegaan in perceel 1, perceel 6 en 7 zijn opgegaan in perceel 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 2
Title:

Perceel 2, 3, 4, 6 en 7 zijn niet meer van toepassing. Perceel 2, 3 en 4 zijn opgegaan in perceel 1, perceel 6 en 7 zijn opgegaan in perceel 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Perceel 2, 3, 4, 6 en 7 zijn niet meer van toepassing. Perceel 2, 3 en 4 zijn opgegaan in perceel 1, perceel 6 en 7 zijn opgegaan in perceel 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 4
Title:

Perceel 2, 3, 4, 6 en 7 zijn niet meer van toepassing. Perceel 2, 3 en 4 zijn opgegaan in perceel 1, perceel 6 en 7 zijn opgegaan in perceel 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 6
Title:

Perceel 2, 3, 4, 6 en 7 zijn niet meer van toepassing. Perceel 2, 3 en 4 zijn opgegaan in perceel 1, perceel 6 en 7 zijn opgegaan in perceel 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 0.01 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Netherlands-Amsterdam: Refuse recycling services
ND Document number 383214-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place AMSTERDAM
AU Authority name AEB Amsterdam (36343288)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation
CY Country NL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure B - Competitive procedure with negotiation
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90512000 - Refuse transport services
90513400 - Ash disposal services
90514000 - Refuse recycling services
OC Original CPV code 90512000 - Refuse transport services
90513400 - Ash disposal services
90514000 - Refuse recycling services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.aebamsterdam.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >