Denmark-Odense: Legal documentation and certification services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • U - Education and Training Services
Opps ID: NBD00003038356761801
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381372-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Odense: Legal documentation and certification services

2017/S 186-381372

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
SamAqua
34216169
Vandvrksvej 7
Odense C
5000
Denmark
Contact person: Nicolaj Rosander
E-mail: nir@samaqua.dk
NUTS code: DK03

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/70500507.aspx

Address of the buyer profile: http://www.samaqua.dk/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Certificering af SamAqua selskaber ? Rammeaftale.

II.1.2) Main CPV code
79130000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Denne rammeaftale omfatter KMS og KLS certificering for flgende SamAqua A/S selskaber:

? Middelfart Spildevand A/S

? Vand & Affald (Svendborg)

? Provas (Haderslev)

? Kerteminde Forsyning A/S

? Blue Kolding A/S

? Vandcenter Syd A/S (Odense).

Derudover omfatter rammeaftalen ISO27001 certificering af SamAqua IT der driver IT for alle de nvnte selskaber.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 420 563.02 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK03
II.2.4) Description of the procurement:

Denne rammeaftale omfatter KMS og KLS certificering for flgende SamAqua A/S selskaber:

? Middelfart Spildevand A/S

? Vand & Affald (Svendborg)

? Provas (Haderslev)

? Kerteminde Forsyning A/S

? Blue Kolding A/S

? Vandcenter Syd A/S (Odense).

Derudover omfatter rammeaftalen ISO27001 certificering af SamAqua IT der driver IT for alle de nvnte selskaber.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Pris / Weighting: 50 %
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 50 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Fremgar af tilbudslisten.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256776
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Certificering af SamAqua selskaber ? Rammeaftale

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Bureau Veritas Certificaton
Oldenborggade 25-31
Fredericia
7000
Denmark
NUTS code: DK03
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 420 563.02 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om handhvelse af udbudsreglerne m.v. glder flgende klagefrister i relation til gennemfrelse af udbud:

Klage over ikke at vre prkvalificeret skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet prkvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegrelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgaelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 maneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Odense: Legal documentation and certification services

2017/S 186-381372

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
SamAqua
34216169
Vandvrksvej 7
Odense C
5000
Denmark
Contact person: Nicolaj Rosander
E-mail: nir@samaqua.dk
NUTS code: DK03

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/70500507.aspx

Address of the buyer profile: http://www.samaqua.dk/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Certificering af SamAqua selskaber ? Rammeaftale.

II.1.2) Main CPV code
79130000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 420 563.02 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK03

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256776

Section V: Award of contract

Title:

Certificering af SamAqua selskaber ? Rammeaftale

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Bureau Veritas Certificaton
Oldenborggade 25-31
Fredericia
7000
Denmark
NUTS code: DK03
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 420 563.02 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Denmark-Odense: Legal documentation and certification services
ND Document number 381372-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place ODENSE
AU Authority name SamAqua (34216169)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79130000 - Legal documentation and certification services
OC Original CPV code 79130000 - Legal documentation and certification services
RC NUTS code DK03
IA Internet address (URL) http://permalink.mercell.com/70500507.aspx
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >