Poland-Puszczykowo: Medical consumables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003039146132785
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382719-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Puszczykowo: Medical consumables

2017/S 187-382719

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. D?browskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
Puszczykowo
62-041
Poland
Contact person: Anna Piechnik
Telephone: +48 618984094
E-mail: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Fax: +48 618984056
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: osoba prawna, o ktorej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowie? publicznych.
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa soczewek oraz elementow zu?ywalnych w operacjach za?my wraz z udost?pnieniem sprz?tu do operacji za?my.

Reference number: Szp.12/13/17
II.1.2) Main CPV code
33140000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa soczewek, roztworu do wewn?trzgalkowej irygacji oraz elementow zu?ywalnych w operacjach za?my. Przedmiot zamowienia obejmuje rownie?: udost?pnienie sprz?tu do operacji za?my, udost?pnienie instrumentariow, szkolenia 6 pracownikow Zamawiaj?cego, utworzenie depozytu zamawianego asortymentu na Bloku Operacyjnym Oddzialu Okulistycznego. Szczegolowy opis cech technicznych i jako?ciowych przedmiotu zamowienia oraz zamawiane ilo?ci zawarto w Zal?czniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrow wymaganych.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 761 390.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do operacji za?my wraz ze sprz?tem do operacji za?my

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. D?browskiego S.A.

ul. Kraszewskiego 11

62-040 Puszczykowo.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis cech technicznych i jako?ciowych przedmiotu zamowienia oraz zamawiane ilo?ci zawarto w Zal?czniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrow wymaganych), natomiast w niniejszym ogloszeniu znajduj? si? jedynie ogolne wymagania.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Soczewki oraz roztwor do irygacji wewn?trzgalkowej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. D?browskiego S.A.

ul. Kraszewskiego 11

62-040 Puszczykowo.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis cech technicznych i jako?ciowych przedmiotu zamowienia oraz zamawiane ilo?ci zawarto w Zal?czniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrow wymaganych), natomiast w niniejszym ogloszeniu znajduj? si? jedynie ogolne wymagania.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy depozytu / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Soczewki wewn?trzgalkowe

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. D?browskiego S.A.

ul. Kraszewskiego 11

62-040 Puszczykowo.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis cech technicznych i jako?ciowych przedmiotu zamowienia oraz zamawiane ilo?ci zawarto w Zal?czniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrow wymaganych), natomiast w niniejszym ogloszeniu znajduj? si? jedynie ogolne wymagania.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy depozytu / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-244631
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 86/ZP/17
Lot No: 1
Title:

Zestawy do operacji za?my wraz ze sprz?tem do operacji za?my

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Alcon Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 225 350.00 PLN
Lowest offer: 1 302 372.00 PLN / Highest offer: 1 302 372.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 86/ZP/17
Lot No: 2
Title:

Soczewki oraz roztwor do irygacji wewn?trzgalkowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Alcon Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 068 040.00 PLN
Lowest offer: 1 117 983.60 PLN / Highest offer: 1 117 983.60 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 87/ZP/17
Lot No: 3
Title:

Soczewki wewn?trzgalkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Valeant Pharma Poland Sp. z o.o.
Rzeszow
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 468 000.00 PLN
Lowest offer: 497 664.00 PLN / Highest offer: 499 521.60 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Puszczykowo: Medical consumables

2017/S 187-382719

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. D?browskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
Puszczykowo
62-041
Poland
Contact person: Anna Piechnik
Telephone: +48 618984094
E-mail: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Fax: +48 618984056
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa soczewek oraz elementow zu?ywalnych w operacjach za?my wraz z udost?pnieniem sprz?tu do operacji za?my.

Reference number: Szp.12/13/17
II.1.2) Main CPV code
33140000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 761 390.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do operacji za?my wraz ze sprz?tem do operacji za?my

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2) Description
II.2.1) Title:

Soczewki oraz roztwor do irygacji wewn?trzgalkowej

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2) Description
II.2.1) Title:

Soczewki wewn?trzgalkowe

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33731110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-244631

Section V: Award of contract

Contract No: 86/ZP/17
Lot No: 1
Title:

Zestawy do operacji za?my wraz ze sprz?tem do operacji za?my

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Alcon Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 225 350.00 PLN
Lowest offer: 1 302 372.00 PLN / Highest offer: 1 302 372.00 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 86/ZP/17
Lot No: 2
Title:

Soczewki oraz roztwor do irygacji wewn?trzgalkowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Alcon Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 068 040.00 PLN
Lowest offer: 1 117 983.60 PLN / Highest offer: 1 117 983.60 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 87/ZP/17
Lot No: 3
Title:

Soczewki wewn?trzgalkowe

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Valeant Pharma Poland Sp. z o.o.
Rzeszow
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 468 000.00 PLN
Lowest offer: 497 664.00 PLN / Highest offer: 499 521.60 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Puszczykowo: Medical consumables
ND Document number 382719-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place PUSZCZYKOWO
AU Authority name Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. D?browskiego S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33140000 - Medical consumables
33731110 - Intraocular lenses
OC Original CPV code 33140000 - Medical consumables
33731110 - Intraocular lenses
RC NUTS code PL418
IA Internet address (URL) www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >