Netherlands-Tilburg: Refuse disposal and treatment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003039229503755
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 21, 2017
Solicitation No: 382908-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Tilburg: Refuse disposal and treatment

2017/S 187-382908

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Tilburg University
41095855
Postbus 90153
Tilburg
5000 LE
Netherlands
Contact person: Suzanne van Gompel
E-mail: inkoop@tilburguniversity.edu
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tilburguniversity.edu

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=71692

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=71692
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: privaatrechtelijke instelling
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Afvalinzameling en verwerking Tilburg University.

Reference number: TiU/FS50817
II.1.2) Main CPV code
90510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Het ophalen, vervoeren en verwerken van alle (gescheiden) afvalstoffen van Tilburg University.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Tilburg.

II.2.4) Description of the procurement:

Alle (gescheiden) afvalstoffen dienen (gescheiden) te worden opgehaald, vervoerd en verwerkt. Tilburg University heeft een aantal brongescheiden afvalstromen:

? papier,

? glas,

? hout,

? metalen,

? witgoed,

? overtollige meubilair,

? elektronica,

? klein gevaarlijk afval.

Op dit moment is er op 6 locaties sprake van een aantal containers waarin restafval wordt gedeponeerd met een totale capaciteit van ongeveer 325 000 kilogram op jaarbasis. Deze locaties kunnen uitgebreid worden in de toekomst. Sommige locaties zijn voorzien van een container restafval, papier en glas. De toegepaste containers voor restafval zijn van het type semi-ondergronds. Tevens bezit Tilburg University 2 locaties waar 2 restafvalcontainers van ieder 1 100 kilogram zijn geplaatst.

Voor deze bulk restafval is gekozen voor een nascheiding op plastics en (non-)ferro metalen, alvorens wordt overgegaan tot het verbrandingsproces met energieterugwinning (elektriciteit) voor de resterende niet recyclebare fracties.

Voor de brongescheiden fracties zoals hierboven genoemd, alsmede de nagescheiden fracties gaat Tilburg University uit van hoogwaardige recycling/hergebruik waarbij afvalstoffen kunnen worden verwerkt tot nuttig toepasbare producten, materialen of brandstof dan wel een reststroom opleveren, die met minder milieudruk kunnen worden verwerkt dan wanneer geen bron- of nascheiding had plaatsgevonden.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van vier (4) keer een (1) jaar.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie beschrijvend document paragraaf 5.2.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie beschrijvend document paragraaf 5.2.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie beschrijvend document paragraaf 5.2.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2017
Local time: 12:01
Place:

Online digitaal.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Netherlands
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Tilburg: Refuse disposal and treatment

2017/S 187-382908

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Tilburg University
41095855
Postbus 90153
Tilburg
5000 LE
Netherlands
Contact person: Suzanne van Gompel
E-mail: inkoop@tilburguniversity.edu
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tilburguniversity.edu

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=71692

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Afvalinzameling en verwerking Tilburg University.

Reference number: TiU/FS50817
II.1.2) Main CPV code
90510000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van vier (4) keer een (1) jaar.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Netherlands-Tilburg: Refuse disposal and treatment
ND Document number 382908-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place TILBURG
AU Authority name Tilburg University (41095855)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 21/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90510000 - Refuse disposal and treatment
OC Original CPV code 90510000 - Refuse disposal and treatment
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.tilburguniversity.edu
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >