Belgium-Bruges: Various medicinal products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003039237341490
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 380431-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Bruges: Various medicinal products

2017/S 186-380431

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
OCMW Brugge
BE207832792
Ruddershove 4
Brugge
8000
Belgium
Contact person: De heer Tom Lombaert
Telephone: +32 50327315
E-mail: Tom.Lombaert@ocmw-brugge.be
Fax: +32 50327333
NUTS code: BE251

Internet address(es):

Main address: www.ocmw-brugge.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/298/WW/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
OCMW Brugge
BE207832792
Ruddershove 4
Brugge
8000
Belgium
Contact person: De heer Tom Lombaert
Telephone: +32 50327315
E-mail: Tom.Lombaert@ocmw-brugge.be
Fax: +32 50327333
NUTS code: BE251

Internet address(es):

Main address: www.ocmw-brugge.be

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5) Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering geneesmiddelen en farmaceutische producten.

Reference number: S/TL/medicatie
II.1.2) Main CPV code
33690000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE251
II.2.4) Description of the procurement:

Levering geneesmiddelen en farmaceutische producten.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Distributiesysteem / Weighting: 60
Quality criterion - Name: ICT-elektronisch zorgdossier / Weighting: 30
Quality criterion - Name: ICT-apotheeksoftware / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Farmaceutische zorg / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Opstart, opleiding en ondersteuning / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Tijdstip van levering / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Materiele voorzieningen / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Korting toegestaan aan bewoner / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Aangeboden vergoeding / Weighting: 20
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste afgelopen kalenderkwartaal voor de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

* Bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's van de apotheek.

* De jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren, gecertificeerd door een erkend accountant of bedrijfsrevisor.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en het aantal bedden dat beleverd werd per referentie. Deze referenties dienen ook beleverd te worden via het robotsysteem met dagelijkse levering van gebruiksklare medicatie per bewoner per toedieningsmoment.

* Omschrijving van de uitrusting (technische uitrusting, aantal robots, wagenpark, ...) en personeel waarover de inschrijver beschikt en de maatregelen die de inschrijver zal nemen om de kwaliteit en de zekerheid van de leveringen te garanderen.

* Opgave van de apotheker die verantwoordelijk zal zijn voor de leveringen aan onze instellingen met vermelding van ervaring bij het begeleiden van dergelijke opdrachten.

* 1 vast aanspreekpunt. Dit hoeft niet de apotheker te zijn die verantwoordelijk is voor de leveringen aan onze instellingen maar bv. ook een apotheekassistent(e).

* Opgave van het erkenningsnummer en overeenkomst tussen apothekers en verzekeringsinstellingen (Riziv-conventie).

Minimum level(s) of standards possibly required:

? Minimum 3 referenties waarvan 1 voor een gezamenlijke belevering van minimum 800 woonzorgkamers of alle referenties samen moeten minstens 800 bedden tellen die beleverd worden door de inschrijver.

? Als minimum dienen er 2 robots in eigen apotheek of in een samenwerkingsverband aanwezig te zijn. Qua personeelsbestand dient men te kunnen aantonen dat men minstens 2 apothekers en 2 ICT-personeelsleden in dienst heeft. De 2 ICT-personeelsleden mogen ook in dienst zijn bij de onderaannemer die zorgt voor de gebruikte software.

Voor zowel de robots als het personeel dient dit te worden bevestigd door een verklaring bij de offerte te voegen.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/07/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

OCMW Brugge, raadzaal, 4de verdieping.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

De offertes kunnen elektronisch ingediend worden.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbanken Brugge
Kazernevest 4
Brugge
8000
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Rechtbanken Brugge
Kazernevest 4
Brugge
8000
Belgium
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Bruges: Various medicinal products

2017/S 186-380431

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
OCMW Brugge
BE207832792
Ruddershove 4
Brugge
8000
Belgium
Contact person: De heer Tom Lombaert
Telephone: +32 50327315
E-mail: Tom.Lombaert@ocmw-brugge.be
Fax: +32 50327333
NUTS code: BE251

Internet address(es):

Main address: www.ocmw-brugge.be

I.5) Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering geneesmiddelen en farmaceutische producten.

Reference number: S/TL/medicatie
II.1.2) Main CPV code
33690000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE251
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Belgium-Bruges: Various medicinal products
ND Document number 380431-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BRUGES
AU Authority name OCMW Brugge (BE207832792)
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33690000 - Various medicinal products
OC Original CPV code 33690000 - Various medicinal products
RC NUTS code BE251
IA Internet address (URL) www.ocmw-brugge.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >