Poland-Tomaszow Mazowiecki: Electricity distribution

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003039294226170
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 382447-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Tomaszow Mazowiecki: Electricity distribution

2017/S 187-382447

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina ? Miasto Tomaszow Mazowiecki
ul. POW 10/16
Tomaszow Mazowiecki
97-200
Poland
Contact person: Adam Kozielek, Andrzej Pawlik
Telephone: +48 447242311
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
Fax: +48 447244359
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.tomaszow-maz.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa Nr 10
ul. T. Ostrowskiego 14
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Waclawa B?k
Telephone: +48 447236783
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://zs4.edu.pl/index.php

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 1
ul. Niemcewicza 50/56
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Kamilla Madzio
Telephone: +48 447242061
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p1tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 2
ul. Wiejska 29/31
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Iwona Sudak
Telephone: +48 447239586
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p2tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 3
ul. Ludwikowska 113/115
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Ligia Twardowska
Telephone: +48 447231220
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
Fax: +48 447244359
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p3tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 4
ul. POW 10/16
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: ul. Leona Witolda Maya 11/14
Telephone: +48 447239659
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p4tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 5
ul. Stolarska 21/27
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Anna Grabek
Telephone: +48 447243008
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p5tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 6
ul. Slowackiego 32/34
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Slawomir ?egota
Telephone: +48 447244804
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p6tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 7
ul. ?w. Antoniego 43/45
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Aneta Jarz?bek
Telephone: +48 447236783
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.tomaszow-maz.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 8
ul. Gminna 5/9
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: El?bieta Wilczy?ska
Telephone: +48 447231563
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.zs8tm.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 9
ul. Jalowcowa 8
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Jolanta Jablo?ska
Telephone: +48 447242311
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
Fax: +48 447244359
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.tomaszow-maz.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 10
ul. Pilsudskiego 42/46
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Miroslawa Tomczyk
Telephone: +48 447244330
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.tomaszow-maz.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Przedszkolny
ul. Warszawska 103 a
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Dorota Karwas
Telephone: +48 447237042
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zptomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Samorz?dowy ?lobek Nr 1
ul. Strzelecka 12
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Wieslawa Kawecka
Telephone: +48 447232426
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.wikom.pl/bip.zlobektomaszow/

I.1) Name and addresses
Miejskie Centrum Kultury
Plac Ko?ciuszki 18
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Anna Zwardo?
Telephone: +48 447122369
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://mck-tm.pl/

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej
ul. Cekanowska 5
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Jolanta Szustorowska
Telephone: +48 447233489
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.mopstm.pl/?kontakt,2

I.1) Name and addresses
O?rodek Rehabilitacji Dzieci Niepelnosprawnych
ul. Jana Pawla II 64/66
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: mARTA nIEMCZYK
Telephone: +48 447241045
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.tomaszow-maz.pl

I.1) Name and addresses
Centrum Uslug Wspolnych
ul. ?w. Antoniego 28
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Malgorzata Kulbas
Telephone: +48 447414150
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.cuwtomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Muzeum
ul. POW 11/15
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Dorota Bill ? Skorupa
Telephone: +48 447244848
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.muzeumtomaszow.pl/

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog i Utrzymania Miasta
ul. Warszawska 119
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Szymon Michalak
Telephone: +48 447105742
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.tomaszow-maz.pl/zdium

I.1) Name and addresses
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mo?cickiego 6
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Ewa Adamska
Telephone: +48 447246739
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://mbptomaszow.pl/

I.1) Name and addresses
Zaklad Gospodarki Cieplowniczej Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 136
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Bla?ej Spychalski
Telephone: +48 447238080
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://zgc.com.pl/

I.1) Name and addresses
Zaklad Gospodarki Wodno ? Kanalizacyjnej Sp. z o.o
ul. K?pa 19
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Maria Chili?ska
Telephone: +48 447242292
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://zgwk.pl/bip/

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacyjny Sp. z o.o.
ul. Warszawska 109/111
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Rafal Balazy
Telephone: +48 447237571
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.mzktomaszow.pl/

I.1) Name and addresses
Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o/Arena Lodowa
ul. Strzelecka 24/26
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Piotr Zwardo?
Telephone: +48 447242311
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.tomaszow-maz.pl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Miasta w Tomaszowie Maz., ul. POW 10/16
ul. POW 10/16
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Andrzej Pawlik
Telephone: +48 447242311
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
Fax: +48 447244359
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.tomaszow-maz.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej i ?wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy ? Miasto Tomaszow Mazowiecki.

Reference number: WI.271.1.10.2017.ZP
II.1.2) Main CPV code
65310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa i ?wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej dla obiektow posiadaj?cych l?cznie 313 punktow poboru energii rozliczanych w 9 grupach taryfowych. Roczne zu?ycie energii elektrycznej w 2016 r. wynioslo 12 845, 763 MWh.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj?:

zal. nr A ? wykaz i charakterystyka punktow poboru energii elektrycznej (w obiektach Gminy ? Miasto Tomaszow Mazowiecki, w obiektach jednostek organizacyjnych b?d?cych w strukturze organizacyjnej Gminy ?Miasto Tomaszow Mazowiecki oraz spolkach miejskich.)

zal. nr B ? szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w poszczegolnych grup taryfowych ustalone na podstawie zu?ytej energii elektrycznej w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2016 r.

zal.nr C ? szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w dla poszczegolnych grup taryfowych w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.

3. Szacunkowe zu?ycie energii wyniesie 38 512,732 MWh.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 11 851 028.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL713
Main site or place of performance:

Gmina Miasto Tomaszow Maz.

W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego zamawiaj?cymi wyst?puj?cymi wspolnie s? podmioty wymienione w rozdziale 1 SIWZ.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa i ?wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej dla obiektow posiadaj?cych l?cznie 313 punktow poboru energii rozliczanych w 9 grupach taryfowych. Roczne zu?ycie energii elektrycznej w 2016 r. wynioslo 12 845, 763 MWh.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj?:

? zal?cznik nr A ? wykaz i charakterystyka punktow poboru energii elektrycznej (w obiektach Gminy ? Miasto Tomaszow Mazowiecki, w obiektach jednostek organizacyjnych b?d?cych w strukturze organizacyjnej Gminy ?Miasto Tomaszow Mazowiecki oraz spolkach miejskich.)

? zal?cznik nr B ? szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w poszczegolnych grup taryfowych ustalone na podstawie zu?ytej energii elektrycznej w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2016 r.

? zal?cznik nr C ? szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w dla poszczegolnych grup taryfowych w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.

3. Szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. wyniesie 38 512,732 MWh

Na zasadzie wyra?onej w art. 16 Pzp, zamawiaj?cy wskazani powy?ej w celu wspolnego przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamowienia, powierzyli na podst. art. 15 ust. 2 i 4 pkt. 3 ? Gmin? Miasto Tomaszow Mazowiecki ? Urz?d Miasta ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszow Mazowiecki do przeprowadzenia post?powania w imieniu i na rzecz zamawiaj?cych.

W zwi?zku z tym, ?e niniejsze zamowienie jest prowadzone w calo?ci w imieniu i na rzecz podmiotow okre?lonych powy?ej, wszyscy zamawiaj?cy ponosz? odpowiedzialno?? za wypelnienie obowi?zkow wynikaj?cych z ustawy Pzp.

W ramach post?powania zawarte zostan? odr?bne umowy dla poszczegolnych podmiotow, o ktorych mowa powy?ej.

Rozliczenie za sprzedan? energi? elektryczn? i uslug? dystrybucji odbywa? si? b?dzie na podstawie faktycznego zu?ycia energii wedlug wskaza? ukladu pomiarowo ? rozliczeniowego. Odczyty b?d? dokonywane co najmniej raz na dwa miesi?ce. Okres rozliczeniowy to przedzial czasowy pomi?dzy dwoma kolejnymi odczytami poboru energii elektrycznej.

Po uplywie okresu rozliczeniowego realizacji przedmiotu zamowienia, wykonawca wystawi faktury za poprzedni okres z tytulu kompleksowej dostawy energii elektrycznej i ?wiadczenia uslug dystrybucji, ktore b?d? zawiera? m.in. wyszczegolnienie wszystkich pozycji kosztowych. Faktury platne b?d? w terminie do 28 dni od dnia prawidlowo wystawionej faktury.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych przewiduj?cych inny sposob realizacji zamowienia ni? okre?lony w niniejszej specyfikacji.

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamowie? uzupelniaj?cych polegaj?cych na powtorzeniu podobnych dostaw.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 11 851 028.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cym jest Gmina Miasto Tomaszow Mazowiecki ? Zarz?d Drog i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszow Mazowiecki.

Pelnomocnikiem zamawiaj?cego prowadz?cym post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego jest Gmina Miasto Tomaszow Mazowiecki Urz?d Miasta w imieniu, ktorej dziala Prezydent Miasta Tomaszowa Maz., NIP 773-16-56-546, REGON 5.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O zamowienie ubiega? si? mo?e wykonawca, ktory wyka?e: posiadanie koncesji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energia elektryczn? oraz posiadanie umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego na ?wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawcow nie b?d?cych wla?cicielem sieci dystrybucyjnej) lub posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcow warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca sklada:

koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydana przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.

? o?wiadczenie wykonawcy, ?e ma zawart? umow? z operatorem systemu dystrybucyjnego na ?wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawcow nie b?d?cych wla?cicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki na obszarze, na ktorym znajduje si? miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawcow b?d?cych wla?cicielem sieci dystrybucyjnej).

Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie niniejszego zamowienia.

Zamawiaj?cy, maj?c na uwadze opini? UZP, zamieszczon? w Informatorze UZP nr 4/2013, nie b?dzie traktowal wspolnikow spolki cywilnej jako konsorcjum. St?d w przypadku spolki cywilnej zaleca si? zal?czenie do oferty umowy/uchwaly wspolnikow reguluj?cej zasady reprezentacji, w przypadku gdy oferty nie skladaj? wszyscy wspolnicy w reprezentacji l?cznej (tj. nie podpisuj? si? wszyscy na ofercie) albo oddzielne ustanowienie pelnomocnika.

Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie w post?powaniu ? w formie konsorcjum, zobowi?zani s?, stosownie do tre?ci art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowi? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo zal?czane do oferty powinno zawiera? okre?lenie post?powania, oznaczenie wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie, okre?lenie pelnomocnika, okre?lenie zakresu umocowania. Pelnomocnictwo powinno by? zlo?one w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

Dokumenty, formularze i o?wiadczenia zal?czane do oferty winny by? podpisane przez ustanowionego pelnomocnika albo w przypadku spolki cywilnej przez umocowanego wspolnika spolki cywilnej lub wszystkie podmioty/osoby fizyczne skladaj?ce wspolnie ofert?.

Korespondencja b?dzie prowadzona z ustanowionym pelnomocnikiem.

Wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln? ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za prawidlow? realizacj? zamowienia. Zamawiaj?cy mo?e w ramach odpowiedzialno?ci solidarnej ??da? wykonania umowy w calo?ci przez partnera kieruj?cego lub od wszystkich partnerow l?cznie lub od ka?dego z osobna.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna, i? wykonawca spelnia warunek, je?eli wyka?e, i?: posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 1 milion zlotych).

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcow warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca sklada:

informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

W przypadku zlo?enia przez wykonawcow dokumentow zawieraj?cych dane i warto?ci w walutach innych ni? polski zloty (PLN), zamawiaj?cy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs ?redni waluty obcej wedlug Narodowego Banku Polskiego ( www.nbp.gov.pl ) z dnia przekazania ogloszenia o zamowieniu do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej. W przypadku braku ogloszenia ?redniego kursu waluty obcej w dniu przekazania ogloszenia o zamowieniu do Dziennika Urz?dowego, zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs ogloszony przez Narodowy Bank Polski w najbli?szym dniu po przekazaniu ogloszenia do Dziennika.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia publicznego ubiega? si? mog? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

zdolno?ci technicznej lub zawodowej.

Zamawiaj?cy uzna, i? wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, i? w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy to w tym okresie wykonal co najmniej 2 ?wiadczenia polegaj?ce na kompleksowej dostawie energii elektrycznej, na co najmniej 5 000 MWh rocznie ka?da.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcow warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca sklada:

wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy.

Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? zal?cznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?23.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarni z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez zamawiaj?cego powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.

Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udost?pniaj?cego nie potwierdzaj? spelnienia przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu, lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego:

? zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

? zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?, o ktorych mowa w art. 22 a ust. 1 Pzp.

Zobowi?zanie (b?d? inne, odpowiednie o?wiadczenie w tym zakresie) winno wyra?a? w sposob wyra?ny i jednoznaczny wol? udzielenia wykonawcy ubiegaj?cemu si? o zamowienie odpowiedniego zasobu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Wykonawca o?wiadcza, ?e posiada zawart? umow? z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na ?wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej/ posiada koncesj? na dystrybucj? energi? elektryczn? na obszarze, na ktorym znajduje si? miejsce dostarczania energii elektrycznej (wybra? wla?ciw? opcj?).

2. Przedmiotem umowy jest ?wiadczenie na rzecz Zamawiaj?cego uslugi kompleksowej, polegaj?cej na sprzeda?y energii elektrycznej oraz zapewnieniu ?wiadczenia uslugi jej dystrybucji.

3. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? przedmiot zamowienia od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2019 r., jednak nie wcze?niej ni? po spelnieniu wszystkich warunkow okre?lonych przez OSD.

4. Termin realizacji umowy od dnia 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r., jednak nie wcze?niej ni? po spelnieniu wszystkich warunkow okre?lonych przez OSD.

POzostale dane zawarte w tre?ci specyfikacji.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Ofert? nale?y zlo?y? w siedzibie pelnomocnika zamawiaj?cego w Tomaszowie Maz., ul. POW 10/16 pok, 12 budynek A (kancelaria).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24 ust. 1 wykluczy Wykonawc?:

? ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w post?powaniu lub nie wykazal braku podstaw wykluczenia;

? b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za przest?pstwo:

a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181?188, art. 189a, art. 218?221, art. 228?230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270?309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. ? Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z po?n. zm.5) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. ? Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

? je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o ktorym mowa w pkt 1 tiret 2;

? wobec ktorego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci;

? ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzil zamawiaj?cego w bl?d przy przedstawieniu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w post?powaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych dokumentow;

? ktory w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawil informacje wprowadzaj?ce w bl?d zamawiaj?cego, mog?ce mie? istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamowienia;

? ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplyn?? na czynno?ci zamawiaj?cego lub pozyska? informacje poufne, mog?ce da? mu przewag? w post?powaniu o udzielenie zamowienia;

? ktory bral udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie zamowienia lub ktorego pracownik, a tak?e osoba wykonuj?ca prac? na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub innej umowy o ?wiadczenie uslug, bral udzial w przygotowaniu takiego post?powania, chyba ?e spowodowane tym zaklocenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny sposob ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w post?powaniu;

? ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie maj?ce na celu zaklocenie konkurencji mi?dzy wykonawcami w post?powaniu o udzielenie zamowienia, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych;

? b?d?cego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego s?d orzekl zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialno?ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

? wobec ktorego orzeczono tytulem ?rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania si? o zamowienia publiczne;

? ktorzy nale??c do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), zlo?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.

3. ?rodkami ochrony prawnej, ktore przysluguj? wykonawcy jest odwolanie do Krajowej Izby Odwolawczej i skarga do S?du Okr?gowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

8. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

9. Szczegolowo uprawnienia i obowi?zki wykonawcow i zamawiaj?cego zwi?zane z wnoszeniem ?rodkow ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet address: http://http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Tomaszow Mazowiecki: Electricity distribution

2017/S 187-382447

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina ? Miasto Tomaszow Mazowiecki
ul. POW 10/16
Tomaszow Mazowiecki
97-200
Poland
Contact person: Adam Kozielek, Andrzej Pawlik
Telephone: +48 447242311
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
Fax: +48 447244359
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.tomaszow-maz.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa Nr 10
ul. T. Ostrowskiego 14
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Waclawa B?k
Telephone: +48 447236783
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://zs4.edu.pl/index.php

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 1
ul. Niemcewicza 50/56
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Kamilla Madzio
Telephone: +48 447242061
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p1tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 2
ul. Wiejska 29/31
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Iwona Sudak
Telephone: +48 447239586
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p2tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 3
ul. Ludwikowska 113/115
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Ligia Twardowska
Telephone: +48 447231220
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
Fax: +48 447244359
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p3tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 4
ul. POW 10/16
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: ul. Leona Witolda Maya 11/14
Telephone: +48 447239659
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p4tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 5
ul. Stolarska 21/27
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Anna Grabek
Telephone: +48 447243008
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p5tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 6
ul. Slowackiego 32/34
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Slawomir ?egota
Telephone: +48 447244804
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zs-p6tomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 7
ul. ?w. Antoniego 43/45
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Aneta Jarz?bek
Telephone: +48 447236783
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.tomaszow-maz.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 8
ul. Gminna 5/9
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: El?bieta Wilczy?ska
Telephone: +48 447231563
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.zs8tm.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 9
ul. Jalowcowa 8
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Jolanta Jablo?ska
Telephone: +48 447242311
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
Fax: +48 447244359
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.tomaszow-maz.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno ? Przedszkolny nr 10
ul. Pilsudskiego 42/46
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Miroslawa Tomczyk
Telephone: +48 447244330
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.tomaszow-maz.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Przedszkolny
ul. Warszawska 103 a
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Dorota Karwas
Telephone: +48 447237042
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.zptomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Samorz?dowy ?lobek Nr 1
ul. Strzelecka 12
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Wieslawa Kawecka
Telephone: +48 447232426
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.wikom.pl/bip.zlobektomaszow/

I.1) Name and addresses
Miejskie Centrum Kultury
Plac Ko?ciuszki 18
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Anna Zwardo?
Telephone: +48 447122369
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://mck-tm.pl/

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej
ul. Cekanowska 5
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Jolanta Szustorowska
Telephone: +48 447233489
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.mopstm.pl/?kontakt,2

I.1) Name and addresses
O?rodek Rehabilitacji Dzieci Niepelnosprawnych
ul. Jana Pawla II 64/66
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: mARTA nIEMCZYK
Telephone: +48 447241045
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.tomaszow-maz.pl

I.1) Name and addresses
Centrum Uslug Wspolnych
ul. ?w. Antoniego 28
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Malgorzata Kulbas
Telephone: +48 447414150
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.cuwtomaszow.wikom.pl/

I.1) Name and addresses
Muzeum
ul. POW 11/15
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Dorota Bill ? Skorupa
Telephone: +48 447244848
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.muzeumtomaszow.pl/

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog i Utrzymania Miasta
ul. Warszawska 119
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Szymon Michalak
Telephone: +48 447105742
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.tomaszow-maz.pl/zdium

I.1) Name and addresses
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mo?cickiego 6
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Ewa Adamska
Telephone: +48 447246739
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://mbptomaszow.pl/

I.1) Name and addresses
Zaklad Gospodarki Cieplowniczej Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 136
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Bla?ej Spychalski
Telephone: +48 447238080
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://zgc.com.pl/

I.1) Name and addresses
Zaklad Gospodarki Wodno ? Kanalizacyjnej Sp. z o.o
ul. K?pa 19
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Maria Chili?ska
Telephone: +48 447242292
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://zgwk.pl/bip/

I.1) Name and addresses
Miejski Zaklad Komunikacyjny Sp. z o.o.
ul. Warszawska 109/111
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Rafal Balazy
Telephone: +48 447237571
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: http://www.mzktomaszow.pl/

I.1) Name and addresses
Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o/Arena Lodowa
ul. Strzelecka 24/26
Tomaszow Maz.
97-200
Poland
Contact person: Piotr Zwardo?
Telephone: +48 447242311
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
NUTS code: PL713

Internet address(es):

Main address: www.tomaszow-maz.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej i ?wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy ? Miasto Tomaszow Mazowiecki.

Reference number: WI.271.1.10.2017.ZP
II.1.2) Main CPV code
65310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 11 851 028.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL713
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 11 851 028.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Tomaszow Mazowiecki: Electricity distribution
ND Document number 382447-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place TOMASZOW MAZOWIECKI
AU Authority name Gmina ? Miasto Tomaszow Mazowiecki
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09310000 - Electricity
65310000 - Electricity distribution
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
65310000 - Electricity distribution
RC NUTS code PL713
IA Internet address (URL) www.tomaszow-maz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >