Poland-Gdansk: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003039437187485
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 380421-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 186-380421

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gda?ski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Sklodowskiej-Curie 3 A
Gda?sk
80-210
Poland
Contact person: Marzena ?arnowska
Telephone: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Fax: +48 583491224
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.gumed.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gumed.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Gda?ski Uniwersytet Medyczny, Sekcja Zamowie? Publicznych
PL
ul. D?binki 7, bud. 1, III pi?tro, pokoj 307
Gda?sk
80-211
Poland
Contact person: Sekcja Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Fax: +48 583491224
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.gumed.edu.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu laboratoryjnego w 11 pakietach dla potrzeb Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego.

Reference number: ZP/72/2017
II.1.2) Main CPV code
38000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu laboratoryjnego w 11 pakietach dla potrzeb Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Na przedmiot zamowienia skladaj? si? nast?puj?ce pakiety, opisane szczegolowo w zal?czniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1 ? laboratoryjny piec muflowy szt. 1

Pakiet nr 2 ? blok grzejno-chlodz?cy z funkcj? mieszania szt. 1

Pakiet nr 3 ? wytrz?sarki laboratoryjne szt. 2

Pakiet nr 4 ? wytrz?sarka typu vortex szt. 1

Pakiet nr 5 ? wiskozymetr rotacyjny szt. 1

Pakiet nr 6 ? termocykler z gradientem szt. 1

Pakiet nr 7 ? system dokumentacji obrazu ?eli szt. 1

Pakiet nr 8 -spektrofotometr VIS, jednowi?zkowy szt. 1

Pakiet nr 9 ? wirowka laboratoryjna szt. 1

Pakiet nr 10 ? zamra?arka niskotemperaturowa szt. 1, chlodziarko-zamra?arka laboratoryjna szt. 1

Pakiet nr 11 ? vortex-shaker szt. 1.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 ? laboratoryjny piec muflowy szt. 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 1 ? laboratoryjny piec muflowy szt. 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 25
Cost criterion - Name: Parametry / Weighting: 9
Cost criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 6
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu ? Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowych warunkow w tym zakresie.

2. Podstawy wykluczenia

1) Zamawiaj?cy wykluczy wykonawc? z post?powania z przyczyn okre?lonych ustawie Pzp zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.12-23.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 ? blok grzejno-chlodz?cy z funkcj? mieszania szt. 1

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 2 ? blok grzejno-chlodz?cy z funkcj? mieszania szt. 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 12
Cost criterion - Name: Parametry / Weighting: 28
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3 ? wytrz?sarki laboratoryjne szt. 2

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 3 ? wytrz?sarki laboratoryjne szt. 2.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 15
Cost criterion - Name: Parametry / Weighting: 25
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4 ? wytrz?sarka typu vortex szt. 1

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 4 ? wytrz?sarka typu vortex szt. 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Parametry / Weighting: 10
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5 ? wiskozymetr rotacyjny szt. 1

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
38428000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 5 ? wiskozymetr rotacyjny szt. 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 15
Cost criterion - Name: Parametry / Weighting: 25
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6 ? termocykler z gradientem szt. 1

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
38434540
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 6 ? termocykler z gradientem szt. 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 22
Cost criterion - Name: Parametry / Weighting: 18
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7 ? system dokumentacji obrazu ?eli szt. 1

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
38434540
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 7 ? system dokumentacji obrazu ?eli szt. 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Parametry / Weighting: 20
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8 -spektrofotometr VIS, jednowi?zkowy szt. 1

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
38433000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 8 -spektrofotometr VIS, jednowi?zkowy szt. 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Parametry / Weighting: 10
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 ? wirowka laboratoryjna szt. 1

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
42931100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 9 ? wirowka laboratoryjna szt. 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Parametry / Weighting: 10
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10 ? zamra?arka niskotemperaturowa szt. 1, chlodziarko-zamra?arka laboratoryjna szt. 1

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
39711120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 10 ? zamra?arka niskotemperaturowa szt. 1, chlodziarko-zamra?arka laboratoryjna szt. 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Parametry / Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 ? vortex-shaker szt. 1

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
42931100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny.

II.2.4) Description of the procurement:

Pakiet nr 11 ? vortex-shaker szt. 1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowych warunkow w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowych warunkow w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowych warunkow w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz przewidywana mo?liwo?? zmian umowy zostaly okre?lone w zal.nr 4 do SIWZ ? projekt umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Gda?ski Uniwersytet Medyczny, Sekcja Zamowie? Publicznych, budynek nr 1, III pi?tro, pok. 307,

ul. D?binki 7, 80-211 Gda?sk.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. W celu wst?pnego potwierdzenia ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu wraz ofert? nale?y zlo?y?:

1) o?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (dalej jako JEDZ), sporz?dzonego zgodnie ze wzorem zawartym w zal?czniku nr 2 do SIWZ.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow o?wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1) powy?ej sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie te ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak postaw wykluczenia.

3. Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenie o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1) powy?ej.

4. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, w zakresie wykazania spelnienia przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

4) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

1. Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu ??da od Wykonawcow wniesienia wadium.

2. Kwota wadium zostala okre?lona w wysoko?ci:

Pakiet 1 ? 150 PLN (slownie: sto pi??dziesi?t zlotych 00/100)

Pakiet 2 ? 300 PLN (slownie: trzysta zlotych 00/100)

Pakiet 3 ? 60 PLN(slownie: sze??dziesi?t zlotych 00/100)

Pakiet 4 ? 15 PLN (slownie: pi?tna?cie zlotych 00/100)

Pakiet 5 ? 200 PLN (slownie: dwie?cie zlotych 00/100)

Pakiet 6 ? 400 PLN (slownie: czterysta zlotych 00/100)

Pakiet 7 ? 160 PLN (slownie: sto sze??dziesi?t zlotych 00/100)

Pakiet 8 ? 180 PLN (slownie: sto osiemdziesi?t zlotych 00/100)

Pakiet 9 ? 50 PLN (slownie: pi??dziesi?t zlotych 00/100)

Pakiet 10 ? 600 PLN (slownie: sze??set zlotych 00/100)

Pakiet 11 ? 30 PLN (slownie: trzydzie?ci zlotych 00/100)

Form wniesienia wadium zostala okre?lona w rozdz. VII SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes KIO
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes KIO
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587800
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a tak?e innym osobom, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy -Prawo zamowie? publicznych, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej w postaci odwolania i skargi.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ?je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni ?je?eli zostaly przeslane w inny sposob

7. Szczegolowe informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej okre?lone s? w dziale VI ustawy -Prawo zamowie? publicznych ???rodki ochrony prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
PrezeS KIO
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2017/S 186-380421

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gda?ski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Sklodowskiej-Curie 3 A
Gda?sk
80-210
Poland
Contact person: Marzena ?arnowska
Telephone: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Fax: +48 583491224
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.gumed.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu laboratoryjnego w 11 pakietach dla potrzeb Gda?skiego Uniwersytetu Medycznego.

Reference number: ZP/72/2017
II.1.2) Main CPV code
38000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 ? laboratoryjny piec muflowy szt. 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 ? blok grzejno-chlodz?cy z funkcj? mieszania szt. 1

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3 ? wytrz?sarki laboratoryjne szt. 2

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4 ? wytrz?sarka typu vortex szt. 1

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5 ? wiskozymetr rotacyjny szt. 1

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
38428000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6 ? termocykler z gradientem szt. 1

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
38434540
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7 ? system dokumentacji obrazu ?eli szt. 1

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
38434540
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8 -spektrofotometr VIS, jednowi?zkowy szt. 1

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
38433000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 ? wirowka laboratoryjna szt. 1

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
42931100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10 ? zamra?arka niskotemperaturowa szt. 1, chlodziarko-zamra?arka laboratoryjna szt. 1

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
39711120
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 ? vortex-shaker szt. 1

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
42931100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 30/11/2017
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
ND Document number 380421-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place GDANSK
AU Authority name Gda?ski Uniwersytet Medyczny (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38428000 - Rheometers
38433000 - Spectrometers
38434540 - Biomedical equipment
39711120 - Freezers
42300000 - Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens
42931100 - Laboratory centrifuges and accessories
OC Original CPV code 38000000 - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
38428000 - Rheometers
38433000 - Spectrometers
38434540 - Biomedical equipment
39711120 - Freezers
42300000 - Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens
42931100 - Laboratory centrifuges and accessories
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.gumed.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >