Romania-Bucuresti: Network routers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003039454259610
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381743-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Network routers

2017/S 186-381743

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Modrogan nr. 14, sector 1
For the attention of: Daniel Gosea
011826 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212304647
E-mail: daniel.gosea@mae.ro
Fax: +40 212314842

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mae.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

32413100 , 48781000 , 72000000

Description
Network routers.
System management software package.
IT services: consulting, software development, Internet and support.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 911 000 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: V 813
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Telekom Romania Communications SA
Piata Presei Libere nr. 3-5, cladirea City Gate, etajele 7-18 din Turnul de Nord, sector 1
013721 Bucuresti
Romania
E-mail: bid@telekom.ro
Telephone: +40 214005147
Internet address: www.telekom.ro
Fax: +40 214006790

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 915 175,39 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 911 000 RON
Excluding VAT
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Network routers

2017/S 186-381743

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Modrogan nr. 14, sector 1
For the attention of: Daniel Gosea
011826 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212304647
E-mail: daniel.gosea@mae.ro
Fax: +40 212314842

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mae.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Achizitionarea unei solutii de Gateway unic de expunere a serviciilor Sistemului National de Informatii privind Vizele ? SNIV catre institutiile nationale cu atributii in domeniu.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Bucuresti, Romania.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Prin realizarea acestui sistem se urmareste asigurararea unui mediu securizat si controlat de transfer al informatiilor prin infrastructura nationala a sistemului SNIV. Acest sistem va trebui sa se integreze in arhitectura de comunicatii existenta a infrastructurii de comunicatii si procesare a SNIV, astfel incat sa sigure integrarea securizata si controlata a diversilor actori din SNIV (institutii nationale cu atributiii), precum si verificarea si auditarea fluxurilor de comunicatii in conformitate cu cerintele operationale si de securitate ale sistemului central European VIS.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

32413100 , 48781000 , 72000000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 911 000 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: yes
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
V / 254 / 31.3.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 088-173139 of 6.5.2017

Section V: Award of contract

Contract No: V 813 Lot title: Achizitionarea unei solutii de Gateway unic de expunere a serviciilor Sistemului National de Informatii privind Vizele
V.1) Date of contract award decision:
19.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Telekom Romania Communications SA
Piata Presei Libere nr. 3-5, cladirea City Gate, etajele 7-18 din Turnul de Nord, sector 1
013721 Bucuresti
Romania
E-mail: bid@telekom.ro
Telephone: +40 214005147
Internet address: www.telekom.ro
Fax: +40 214006790

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 915 175,39 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 911 000 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Program / Proiect: ROFSIB2016OS1A01P01 ?Actualizarea echipamentelor si solutiilor IT&C existente, in vederea imbunatatirii parametrilor de functionare ai Sistemului National de Informatii privind Vizele ? SNIV.
Tipul de finantare: Fondul pentru Securitate interna ? frontiere si vize.
VI.2) Additional information:

1. Operatorii economici interesati sa depuna oferta in cadrul procedurii pot completa formularul DUAE prin accesarea urmatorului link: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/DUAE-editabil-1.docx

2. In cazul in care 2 sau mai multe oferte se situeaza pe primul loc cu acelasi pret, ofertantilor li se va solicita o noua propunere financiara prin SEAP. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. La incheierea contractului, ofertantului castigator i se va solicita contractul incheiat cu asociatii/subcontractantii (dupa caz). Orice operator economic care incearca sa stabileasca intalniri individuale cu autoritatea contractanta (AC)/beneficiarul in legatura cu acest proiect pe perioada procedurii de atribuire poate fi exclus din procedura.
Operatorul economic declarat castigator este obligat, conform normelor legale in vigoare, sa detina/sa-si deschida cont la Trezoreria Bucuresti, in vederea efectuarii platilor aferente serviciilor prestate in cadrul contractului. AC are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in conditiile prevazute de lege. AC isi rezerva dreptul de a incheia contractul de furnizare cu operatorii economici castigatori in limitele fondurilor disponibile. In cazul in care procedura se anuleaza, oferatntii vor fi notificati de catre AC. In niciun caz AC nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de natura, legate de anularea procedurii, chiar daca AC a fost notificata in prealabil.
AC va folosi pentru contractare formularul de contract prezent in documentatie de atribuire, cu toate anexele specificate.
AC va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterea comunicarii privind rez aplicarii procedurii.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Ministerul Afacerilor Externe ? Directia Logistica si Protocol
Str. Ermil Pangratti nr. 20, sector 1
011884 Bucuresti
Romania
E-mail: ds@mae.ro
Telephone: +40 212304647
Internet address: www.mae.ro
Fax: +40 212314842

VI.4) Date of dispatch of this notice:
25.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Network routers
ND Document number 381743-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Ministerul Afacerilor Externe
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 32413100 - Network routers
48781000 - System management software package
72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
OC Original CPV code 32413100 - Network routers
48781000 - System management software package
72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.mae.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >