Poland-Nowy Dwor Mazowiecki: Heating oil

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003039638737677
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382702-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Nowy Dwor Mazowiecki: Heating oil

2017/S 187-382702

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
AMW Sinevia Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
Nowy Dwor Mazowiecki
05-100
Poland
Contact person: Dorota Wi?niewska
Telephone: +48 221012100-128
E-mail: dorota.wisniewska@sinevia.pl
Fax: +48 221012100
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.sinevia.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DSE Jaroslaw: Dostawa oleju opalowego ? Nowa D?ba, Bezwola, Jaroslaw, Warszawa, D?bina, Ksi??enice Musuly, Podeblocie, Rajskie, Ostrow Mazowiecka, Radom, Mi?sk Mazowiecki.

Reference number: SVA/U/4620/162/2017
II.1.2) Main CPV code
09135100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa oleju opalowego lekkiego typu ekoterm plus o:

? warto?ci opalowej min. 42,6 mj/kg,

? maksymalnej zawarto?ci siarki 0,1 %,

? temperaturze referencyjnej 15 0 C, w maksymalnej ilo?ci 1 817,00 m.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 604 928.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Nowa D?ba, Bezwola, Jaroslaw, Warszawa, D?bina, Ksi??enice Musuly, Podeblocie, Rajskie, Ostrow Mazowiecka, Radom, Mi?sk Mazowiecki.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa oleju opalowego lekkiego typu ekoterm plus, w maksymalnej ilo?ci 1 817,00 m, w tym do:

1) w ilo?ci 80,00 m do JW. 3721 Nowa D?ba ul. Anieli Krzywo? 1;

2) w ilo?ci 10,00 m do JW. 4226 Sklad Bezwola 21-310 Wohy?;

3) w ilo?ci 25,00 m do JW. 2031 D?bina 05-152 D?bina;

4) w ilo?ci 25,00 m do JW. 1230 Wesola 05-075 Warszawa ul. Okuniewska 1;

5) w ilo?ci 40,00 m do JW. 2063 Warszawa 05-075 Warszawa ul. Radiowa 2;

6) w ilo?ci 35,00 m do JW. 1037 Ksi??enice Musuly, pow. Grodzisk Mazowiecki;

7) w ilo?ci 85,00 m do JW. 4228 08-455 Podeblocie pow. garwoli?ski;

8) w ilo?ci 40,00 m do ZRB Jaroslaw ul. 3-go Maja 80 D 37-500 Jaroslaw;

9) w ilo?ci 48,00 m do kompleksu wojskowego Warszawa ul. ?wirki i Wigury 103/105;

10) w ilo?ci 8,00 m do kompleksu wojskowego OSG Rajskie 38-610 Rajskie;

11) w ilo?ci 26,00 m do JW. 4226 04-470 Warszawa ul. Marsa 110;

12) w ilo?ci 25,00 m do Warszawa ul. Kozielska;

13) w ilo?ci 430,00 m do JW. ul. Bocia?skiego 1 07-310 Ostrow Mazowiecka Komorowo;

14) w ilo?ci 60,00 m do JW. 4938 Radom, ul. Sadkow 9;

15) w ilo?ci 400,00 m do JW. 1131, 05-300 Mi?sk Mazowiecki (Kolonia Janow);

16) w ilo?ci 200,00 m do JW. 1131, 05-300 Mi?sk Mazowiecki (Janow- Lotnisko);

17) w ilo?ci 200,00 m do JW. 3964 ul. Nie?wieska 54/56 Warszawa;

18) w ilo?ci 80,00 m do JW. 3964 ul. Bystra 1 Warszawa.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamowienie nale?y wykona?: etapowo od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. (dokladne terminy realizacji poszczegolnych miejsc dostawy wymienione zostaly w Sekcji VI.3) oraz w 7 projektu umowy ? zal?cznik nr 4 do SIWZ).

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273998
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Arkadiusz Saczewski ? Przedsi?biorstwo Handlowo Uslugowe ?AR
ul. Sokolowska 159A
Siedlce
08-110
Poland
NUTS code: PL9
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 668 523.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 434 061.44 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Termin wykonania zamowienia: etapowo od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., w tym:

1) JW. 3721 Nowa D?ba ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r.

2) JW. 4226 Sklad Bezwola ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.4.2018 r.

3) JW. 2031 D?bina ? termin realizacji od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.

4) JW. 1230 Warszawa, Wesola ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.4.2018 r.

5) JW. 2063 Warszawa, ul. Radiowa ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r.

6) JW. 1037 Ksi??enice Musuly ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.4.2018 r.

7) JW. 4228 Podeblocie ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.4.2018 r.

8) KZB Jaroslaw ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.4.2018 r.

9) Warszawa ul. ?wirki i Wigury 103/105 ? termin realizacji od 1.1.2018 do 31.12.2018 r.

10) OSG Rajskie ? termin realizacji od 1.1.2018 do 31.12.2018 r.

11) JW. 4226 Warszawa ul. Marsa 110 ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.4.2018 r.

12) Warszawa ul. Kozielska ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.4.2018 r.

13) JW. Komorowo ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.4.2018 r.

14) JW. 4938 Radom ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r.

15) JW. 1131 Mi?sk Mazowiecki (Kolonia Janow) ? termin realizacji od 1.11.2017 do 31.12.2018 r.

16) JW. 1131 Mi?sk Mazowiecki (Janow-Lotnisko) ? termin realizacji od 1.10.2017 do 31.12.2018 r.

17) JW. 3964 Warszawa ul. Nie?wieska 54/56 ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.4.2018 r.

18) JW. 3964 Warszawa, ul. Bystra 1 ? termin realizacji od daty podpisania umowy do 30.4.2018 r.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Art. 182 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Nowy Dwor Mazowiecki: Heating oil

2017/S 187-382702

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
AMW Sinevia Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
Nowy Dwor Mazowiecki
05-100
Poland
Contact person: Dorota Wi?niewska
Telephone: +48 221012100-128
E-mail: dorota.wisniewska@sinevia.pl
Fax: +48 221012100
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.sinevia.pl

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DSE Jaroslaw: Dostawa oleju opalowego ? Nowa D?ba, Bezwola, Jaroslaw, Warszawa, D?bina, Ksi??enice Musuly, Podeblocie, Rajskie, Ostrow Mazowiecka, Radom, Mi?sk Mazowiecki.

Reference number: SVA/U/4620/162/2017
II.1.2) Main CPV code
09135100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 604 928.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-273998

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Arkadiusz Saczewski ? Przedsi?biorstwo Handlowo Uslugowe ?AR
ul. Sokolowska 159A
Siedlce
08-110
Poland
NUTS code: PL9
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 668 523.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 434 061.44 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Nowy Dwor Mazowiecki: Heating oil
ND Document number 382702-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place NOWY DWOR MAZOWIECKI
AU Authority name AMW Sinevia Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09135100 - Heating oil
OC Original CPV code 09135100 - Heating oil
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.sinevia.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >