Poland-Krakow: Antineoplastic and immunomodulating agents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003039717750126
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 380409-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Antineoplastic and immunomodulating agents

2017/S 186-380409

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
351564179
Skarbowa 4
Krakow
31-121
Poland
Contact person: Marlena Czy?ycka-Po?dzioch
Telephone: +48 126876372
E-mail: zp@dietl.krakow.pl
Fax: +48 126876373
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.dietl.krakow.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.dietl.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa produktow leczniczych ? biologicznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Reference number: ZP/21/2017
II.1.2) Main CPV code
33652000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa lekow do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w podziale na 5 pakietow, zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ ? formularz cenowy wraz ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 075 127.33 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, Krakow, I pi?tro.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ ? Formularz cenowy wraz ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 620 740.74 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, Krakow, I pi?tro.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ ? Formularz cenowy wraz ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 209 700.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, Krakow, I pi?tro.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ ? Formularz cenowy wraz ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 678 111.30 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, Krakow, I pi?tro.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z Zal?cznikiem NR 2 do SIWZ ? Formularz cenowy wraz ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 311 386.11 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Apteka Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, Krakow, I pi?tro.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ ? Formularz cenowy wraz ze szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 255 185.19 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Posiadaj?:

? koncesj? lub zezwolenie Glownego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, je?eli Wykonawca prowadzi hurtowni? farmaceutyczn?,

? zezwolenie Glownego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktow leczniczych, je?eli Wykonawca jest wytworc?,

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Ogolne i szczegolowe warunki umowy, ktore uwzgl?dnione b?d? w przyszlej umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawc? zamieszczone s? w projekcie umowy ? zawartym w Zal?czniku NR 7 do SIWZ.

2. Przyjmuje si?, ?e zapisy umowy, nie zakwestionowane przed zlo?eniem oferty zostan? przyj?te przez Wykonawc? bez zastrze?e? w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i w?tpliwo?ci dotycz?ce wzoru umowy, b?d? rozpatrywane jak dla calej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy PZP.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ul. Skarbowa 4,

31-121 Krakow, pokoj 325 (Zamowienia publiczne), III pi?tro.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Grudzie? 2017.

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Antineoplastic and immunomodulating agents

2017/S 186-380409

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
351564179
Skarbowa 4
Krakow
31-121
Poland
Contact person: Marlena Czy?ycka-Po?dzioch
Telephone: +48 126876372
E-mail: zp@dietl.krakow.pl
Fax: +48 126876373
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.dietl.krakow.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa produktow leczniczych ? biologicznych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Reference number: ZP/21/2017
II.1.2) Main CPV code
33652000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 075 127.33 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 620 740.74 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 209 700.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 678 111.30 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 311 386.11 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 255 185.19 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Antineoplastic and immunomodulating agents
ND Document number 380409-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KRAKOW
AU Authority name Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie (351564179)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33652000 - Antineoplastic and immunomodulating agents
OC Original CPV code 33652000 - Antineoplastic and immunomodulating agents
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) http://www.dietl.krakow.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >