Poland-Kolobrzeg: Various meats

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003039949574406
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 380401-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Kolobrzeg: Various meats

2017/S 186-380401

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Rehabilitacji Rolnikow Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego NIWA
ul. C.K. Norwida 3
Kolobrzeg
78-100
Poland
Contact person: Malgorzata Kozlowska ? Pioro
Telephone: +48 509896094
E-mail: przetargi@niwa.info.pl
Fax: +48 943552011
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: http://www.niwa.info.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.niwa.info.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Centrum Rehabilitacji Rolnikow Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego NIWA ? Sekretariat
ul. C. K. Norwida 3
Kolobrzeg
78-100
Poland
Contact person: Sekretariat
E-mail: przetargi@niwa.info.pl
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: http://www.niwa.info.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy drobiu i podrob. drobiowych,mi?sa wieprzowego,wolowego,podrob. wolowych i wieprzowych,dziczyzny,w?dlin drobiowych,wyrob. garma?eryjnych drobiowych,w?dlin i wyrobow podrob. wieprzowych i wolow.

Reference number: O.271.1.7.2017
II.1.2) Main CPV code
15119000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawy drobiu i podrobow drobiowych, mi?sa wieprzowego, wolowego, podrobow wolowych i wieprzowych, dziczyzny, w?dlin drobiowych, wyrobow garma?eryjnych drobiowych, w?dlin i wyrobow podrobowych wieprzowych i wolowych dla CRR KRUS NIWA w okresie obowi?zywania umowy z podzialem na cztery Zadania, tj.:1. Zadanie nr 1 obejmuje dostawy drobiu i podrobow drobiowych, 2. Zadanie nr 2 obejmuje dostawy mi?sa wieprzowego, wolowego, podrobow wolowych i wieprzowych, dziczyzny, 3. Zadanie nr 3 obejmuje dostawy w?dlin drobiowych, wyrobow garma?eryjnych drobiowych, 4. Zadanie nr 4 obejmuje dostawy w?dlin i wyrobow podrobowych wieprzowych i wolowych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania jak i obowi?zki Wykonawcy zwi?zane z jego realizacj? zawarte zostaly w tre?ci SIWZ oraz w tre?ci zal?cznikow do SIWZ w tym w zal?cznikach pn.: Asortyment zamowienia ? Arkusz kalkulacyjny okre?laj?cy cen? oferty dotycz?cych poszczegolnych zada?, w Formularzu Ofertowym oraz we wzorze umowy.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy drobiu i podrobow drobiowych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15112000
15114000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

CRR KRUS Niwa, ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kolobrzeg.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy drobiu i podrobow drobiowych okre?lone w Zal?czniku nr 1A.1. do SIWZ ? Asortyment zamowienia ? Arkusz kalkulacyjny okre?laj?cy cen? oferty oraz w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? Formularz Ofertowy, obejmuj?ce nast?puj?cy asortyment: 1. filet z indyka caly ? 150 kg, 2. pier? z kurczaka ?wie?a ? 2750 kg, 3. pier? z kaczki cala- 50 kg, 4. porcje rosolowe mro?one ? 3000 kg, 5. indyk caly ? 50 kg, 6. uda z kurczaka ? 2500 kg, 7. kurczak w?dzony ?wiartka ? 1100 kg, 8. ?wiartka z kurczaka ?wie?a ? 3700 kg, 9. skrzydelka z kurczaka ?wie?e ? 2350 kg, 10. serca z indyka ?wie?e ? 50 kg, 11. w?trobka drobiowa ?wie?a ? 1500 kg, 12. ?ol?dki z indyka ?wie?e- 700 kg, 13. mi?so gulaszowe z indyka ? 1150 kg, 14. mi?so mielone z kurcz?t ? 50 kg, 15. golonka z indyka ?wie?a- 900 kg. Szczegolowe wymagania jak i obowi?zki Wykonawcy zwi?zane z realizacj? przedmiotu zamowienia zawarte zostaly w tre?ci SIWZ oraz w tre?ci wzoru umowy stanowi?cym jej integraln? cz???.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy mi?sa wieprzowego, wolowego, podrobow wolowych i wieprzowych, dziczyzny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15111100
15113000
15119300
15114000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

CRR KRUS Niwa, ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kolobrzeg.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy mi?sa wieprzowego, wolowego, podrobow wolowych i wieprzowych, dziczyzny okre?lone w Zal?czniku nr 1A.2. do SIWZ ? Asortyment zamowienia ? Arkusz kalkulacyjny okre?laj?cy cen? oferty oraz w Zal?czniku nr 1 do SIWZ ? Formularz Ofertowy, obejmuj?ce nast?puj?cy asortyment: 1. prosiak pieczony z nadzieniem mi?snym ? 100 kg, 2. flaki wolowe ci?te parzone ? 300 kg, 3. golonka b/k peklowana w siatce- 950 kg, 4. karkowka b/k ? 850 kg, 5. lopatka b/k ? 6000 kg, 6. schab b/k ? 1700 kg, 7. szynka b/k ? 1200 kg, 8. wolowina gulaszowa ? 250 kg, 9. wolowina b/k ? 200 kg, 10. ?eberka w paskach ? 2100 kg, 11. boczek ?wie?y ? 50 kg, 12. pol?dwica wolowa ?wie?a ? 10 kg, 13. serca wieprzowe ? 500 kg, 14. w?troba wieprzowa ? 500 kg, 15. ozorki wieprzowe ? 50 kg, 16. slonina ? 450 kg, 17. schab z dzika ? 10 kg, 18. comber kroliczy ? 10 kg, 19. nogi wieprzowe ? 50 kg, 20. ko?ci wieprzowe od schabu ? 450 kg, 21. smalec w batonach- 10 kg. Szczegolowe wymagania jak i obowi?zki Wykonawcy zwi?zane z realizacj? przedmiotu zamowienia zawarte zostaly w tre?ci SIWZ oraz w tre?ci wzoru umowy stanowi?cym jej integraln? cz???.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy w?dlin drobiowych, wyrobow garma?eryjnych drobiowych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15131130
15131500
15131135
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

CRR KRUS Niwa, ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kolobrzeg.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy w?dlin drobiarskich i wyrobow garma?eryjnych drobiowych okre?lone w zal?czniku nr 1A.3. do SIWZ ? Asortyment zamowienia ? Arkusz kalkulacyjny okre?laj?cy cen? oferty oraz w zal?czniku nr 1 do SIWZ ? Formularz Ofertowy, obejmuj?ce nast?puj?cy asortyment: 1. baton pol?dwica drobiowa ? 300 kg, 2. indyk w?dzony ? 1500 kg, 3. kielbasa szynkowa z indyka ? 200 kg, 4. kielbasa zwykla drobiowa ? 200 kg, 5. kielbasa drobiowa biala ? 450 kg, 6. kielbasa bosto?ska drobiowa lub produkt rownowa?ny ? 100 kg, 7. parowki drobiowe ? 120 kg, 8. pasztet drobiowy ? 50 kg, 9. pol?dwica drobiowa ? 200 kg, 10. salceson drobiowy ? 50 kg, 11. szynka z piersi kurcz?t ? 50 kg. Szczegolowe wymagania jak i obowi?zki Wykonawcy zwi?zane z realizacj? przedmiotu zamowienia zawarte zostaly w tre?ci SIWZ oraz w tre?ci wzoru umowy stanowi?cym jej integraln? cz???.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy w?dlin i wyrobow podrobowych wieprzowych i wolowych

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15131130
15131120
15131310
15131134
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
Main site or place of performance:

CRR KRUS Niwa, ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kolobrzeg.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawy w?dlin i wyrobow podrobowych wieprzowych i wolowych okre?lone w zal?czniku nr 1A.4. do SIWZ ? Asortyment zamowienia ? Arkusz kalkulacyjny okre?laj?cy cen? oferty oraz w zal?czniku nr 1 do SIWZ ? Formularz Ofertowy, obejmuj?ce nast?puj?cy asortyment: 1. baleron domowy ? 900 kg, 2. lopatka pieczona z przyprawami ? 900 kg, 3. pol?dwica babuni ? 700 kg, 4. pol?dwica z li?ciem laurowym ? 200 kg, 5. kindziuk ? 100 kg, 6. szynka z beczki ? 300 kg, 7. w?dzonka krotoszy?ska ? 900 kg, 8. w?dzonka wieprzowa ? 700 kg, 9. szynka gotowana ? 1100 kg, 10. szynka kasztela?ska lub produkt rownowa?ny ? 500 kg, 11. szynka Piotra i Pawla lub produkt rownowa?ny ? 400 kg, 12. szynka plaster miodu ? 1100 kg, 13. schab z koperkiem lub majerankiem ? 500 kg, 14. schab z li?ciem laurowym ? 200 kg, 15. kielbasa z czosnkiem nied?wiedzim ? 500 kg, 16. kabanosy wieprzowe ? 150 kg, 17. kielbasa krakowska sucha ? 700 kg, 18. kielbasa ?ywiecka ? 500 kg, 19. kielbasa krakowska parzona ? 500 kg, 20. salami parzone ? 600 kg, 21. kielbasa polska pieczona ? 100 kg, 22. kielbasa polska surowa ? 200 kg, 23. kielbasa jarmarczna ? 1100 kg, 24. kielbasa szynkowa wieprzowa ? 1300 kg, 25. kielbasa biwakowa ? 1100 kg, 26. kielbaski smakoszki ? 1000 kg, 27. parowka gruba ? 4000 kg, 28. parowki cienkie wieprzowe ? 400 kg, 29. parowki cienkie w naturalnym flaku ? 400 kg, 30. kielbasa mortadela ? 300 kg, 31. kielbaski biale cienkie parzone ? 100 kg, 32. kielbasa biala wieprzowa ? 950 kg, 33. szynka wieprzowa biala ? 1200 kg, 34. mi?so w galarecie ? 100 kg, 35. salceson golonkowy ? 450 kg, 36. salceson ozorkowy ? 60 kg, 37. pasztet zapiekany ? 400 kg, 38. pasztetowa w?dzona ? 250 kg, 39. kaszanka ? 1300 kg, 40. kaszanka biala ? 50 kg, 41. kiszka ziemniaczana ? 150 kg, 42. metka lososiowa ? 50 kg, 43. paluszki ?niadaniowe ? 500 kg, 44. metka cebulowa ? 180 kg, 45. boczek w?dzony ? 400 kg, 46. rolada z boczkiem ? 200 kg, 47. boczek w?dzony parzony ? 150 kg. Szczegolowe wymagania jak i obowi?zki Wykonawcy zwi?zane z realizacj? przedmiotu zamowienia zawarte zostaly w tre?ci SIWZ oraz w tre?ci wzoru umowy stanowi?cym jej integraln? cz???.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Niniejszy warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e zaklad Wykonawcy nieobj?ty urz?dow? kontrol? organow Inspekcji Weterynaryjnej, z ktorego dokonywana b?dzie dostawa przedmiotu zamowienia zostal zatwierdzony do wprowadzania do obrotu produktow pochodzenia zwierz?cego i/lub zostal wpisany do rejestru zakladow podlegaj?cych urz?dowej kontroli organow Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 25.8.2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami) lub zaklad Wykonawcy z ktorego dokonywana b?dzie dostawa przedmiotu zamowienia zostal zatwierdzony lub zostal wpisany do rejestru zakladow obj?tych urz?dow? kontrol? organow Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U. 2017.242 j.t. ze zmianami). Na potwierdzenie spelniania ww. warunku Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia: wa?nej decyzji wla?ciwego pa?stwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub pa?stwowego granicznego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakladu do wprowadzania do obrotu produktow pochodzenia zwierz?cego, nieobj?tego urz?dow? kontrol? organow Inspekcji Weterynaryjnej lub za?wiadczenia o wpisie do rejestru zakladow podlegaj?cych urz?dowej kontroli organow Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, wystawionych przez wla?ciwego pa?stwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub pa?stwowego granicznego inspektora sanitarnego w sprawie rejestracji i/lub zatwierdzenia zakladu na podstawie ustawy z 25.8.2006 o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami) lub wa?nej decyzji wla?ciwego organu Inspekcji Weterynaryjnej, wydanej na podstawie ustawy z 16.12.2005 o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U. 2017.242 j.t. ze zmianami) o zatwierdzeniu zakladu lub za?wiadczenia tego organu o wpisie do rejestru zakladow obj?tych urz?dow? kontrol? organow Inspekcji Weterynaryjnej.

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa powy?ej, sklada dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e posiada uprawnienia do wykonywania dzialalno?ci lub czynno?ci zwi?zanych z przedmiotem zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Niniejszy warunek zostanie uznany za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:1. w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal nale?ycie: ? Dla Zadania nr 1 min. jedn? dostaw? drobiu o warto?ci min. 25 000 PLN brutto; ? Dla Zadania nr 2 min. jedn? dostaw? mi?sa wieprzowego i/lub wolowego o warto?ci min. 30 000 PLN brutto; ? Dla Zadania nr 3 min. jedn? dostaw? w?dlin drobiowych o warto?ci min. 10 000 PLN brutto; ? Dla Zadania nr 4 min. jedn? dostaw? w?dlin wieprzowych i/lub wolowych o warto?ci min. 70 000 PLN brutto,UwagA: Za ?dostaw? Zamawiaj?cy rozumie wykonanie/wykonywanie dostaw/y na podstawie jednej umowy. W przypadku, gdy wykonane przez Wykonawc? dostawy drobiu, mi?sa wieprzowego i/lub wolowego, w?dlin drobiowych, w?dlin wieprzowych i/lub wolowych stanowi? cz??? dostaw o szerszym zakresie (np. l?cznie dostaw mi?sa wolowego, wieprzowego, drobiu i w?dlin), Wykonawca zobowi?zany jest wyodr?bni? rodzajowo i kwotowo dostawy, ktore s? wymagane w celu spelnienia warunku stawianego przez Zamawiaj?cego dla poszczegolnych Zada?; 2. dysponuje co najmniej jednym pojazdem/ ?rodkiem transportu, ktorym b?dzie dostarczal przedmiot zamowienia odpowiadaj?cym wymaganiom sanitarnym, okre?lonym ustaw? z 25.8.2006 o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami) w zwi?zku z rozporz?dzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 29.4.2004 (ogolne wymogi higieny dla wszystkich przedsi?biorstw sektora spo?ywczego ? zal?cznik nr 2 do rozporz?dzenia). Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedno Zadanie, Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje co najmniej jednym pojazdem/ ?rodkiem transportu, ktorym b?dzie dostarczal przedmiot zamowienia, zgodnym z wymaganiami Zamawiaj?cego opisanymi powy?ej. Na potwierdzenie spelniania ww. warunku Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przedlo?enia odpowiednio:ad. 1 ? wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, w zakresie wymaganym przez Zamawiaj?cego wskazanym powy?ej w pkt. 1 oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert (wzor dokumentu stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ); ad. 2 ? wykazu narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami, w zakresie wymaganym powy?ej w pkt. 2 (wzor dokumentu stanowi Zal?cznik nr 4 do SIWZ). W przypadku gdy jakakolwiek warto?? dotycz?ca warunkow udzialu w post?powaniu wyra?ona b?dzie w innych walutach ni? PLN, Zamawiaj?cy przeliczy t? warto?? po ?rednim kursie walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej (DUUE). Je?eli w tym dniu NBP nie publikuje kursow walut, Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs z najbli?szego dnia, w ktorym NBP publikuje kursy walut, przed publikacj? ogloszenia w DUUE.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego Centrum Rehabilitacji Rolnikow Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego NIWA, ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kolobrzeg ? w Sali narad.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Sierpie? 2018 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Zamawiaj?cy informuje, i? o udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy niepodlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia okre?lone zostaly szczegolowo w rozdziale V i V.A. SIWZ. 2.Zamawiaj?cy informuje, i? wykaz o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia okre?lone zostaly szczegolowo w rozdziale VI SIWZ. 3.W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany b?dzie przedlo?y?: za?wiadczenie wla?ciwego organu Pa?stwowej Insp. Sanit. lub Insp. Weter. o wdro?eniu przez Wykonawc? systemu HACCP w zakladzie/hurtowni z ktorego/ej dokonywana b?dzie dostawa przedmiotu zamowienia (podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z 25.8.2006 o bezp. ?ywno?ci i ?ywienia Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami), lub protokol z urz?dowej kontroli ?ywno?ci, przeprowadzonej przez organy Pa?stwowej Insp. Sanit. lub Insp. Weteryn. zgodnie z art. 4 Rozp.Parlamentu Europ.i Rady Unii Europ. nr 882/2004 z 29.4.2004 Dz. U. UE L.04.139.l, w sklad ktorego wchodzi punkt okre?laj?cy prawidlowo?ci stosowania zasad systemu HACCP w zakladzie/hurtowni z ktorego/ej dokonywana b?dzie dostawa przedmiotu zamowienia (podstawa prawna: art. 9 i 10 rozporz?dzenia jak wy?ej oraz art. 59 i 73 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 25.8.2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia Dz.U.2017.149 j.t. ze zmianami), lub aktualny certyfikat HACCP wystawiony przez upowa?nion?, niezale?n? jednostk? certyfikuj?c? ? nie dotyczy producentow na etapie produkcji pierwotnej. 4.Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt. III.1.3) niniejszego ogloszenia, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych ? szczegoly w rozdziale V SIWZ. 5.Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci: na zadanie 1 ? 2 700 PLN; na zadanie 2 ? 3 400 PLN; na zadanie 3 ? 900 PLN; na zadanie 4 ? 7 000 PLN. 6. Zamawiaj?cy ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 7. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? istotnych zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nast?puj?cych przypadkach: 7.1.wyst?pienia zmiany przepisow prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia i konieczno?ci dostosowania do nich zapisow umowy; 7.2.zmiany stawek podatku od towarow i uslug (VAT), skutkuj?cych konieczno?ci? zmiany wynagrodzenia; 7.3.wyst?pienia okoliczno?ci, ktorych nie mo?na bylo przewidzie? na etapie sporz?dzania SIWZ i podpisywania umowy, a ktore s? niezb?dne dla prawidlowej realizacji zamowienia; 7.4.innych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, 7.5.z uwagi na m.in. przedl. si? niniejszej procedury przetarg. lub konieczno?? wcze?n. realiz. przed. zamowien Zamaw. zastrzega mo?liwo?? zmiany terminu realizacji zamowienia; 7.5.Zamaw. dopuszcza zmian? asort. wymienionego w Zal?cznikach do SIWZ Asort. zam. Arkusz kalkulacyjny okre?laj?cy cen? oferty wyl?cznie pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawc? produktow spelniaj?cych wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego, nie gorszych jako?ciowo od dotychczas dostarczanych produktow przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych cen jednostkowych. Zmiana dostarczanego asort. mo?e nast?pi? w nast?puj?cych przypadkach: -zako?czenia produkcji danej pozycji asortymentowej; -zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu;-zmiany producenta, w przypadku gdy Wykonawca nie jest jednocze?nie producentem dostarczanych produktow, ktora b?dzie spowodowana przez zako?czenie lub zawieszenie prowadzonej przez producenta dzialalno?ci gospodarczej, po akceptacji powy?szego przez Zamawiaj?cego. 8.Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Kolobrzeg: Various meats

2017/S 186-380401

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Rehabilitacji Rolnikow Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego NIWA
ul. C.K. Norwida 3
Kolobrzeg
78-100
Poland
Contact person: Malgorzata Kozlowska ? Pioro
Telephone: +48 509896094
E-mail: przetargi@niwa.info.pl
Fax: +48 943552011
NUTS code: PL426

Internet address(es):

Main address: http://www.niwa.info.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy drobiu i podrob. drobiowych,mi?sa wieprzowego,wolowego,podrob. wolowych i wieprzowych,dziczyzny,w?dlin drobiowych,wyrob. garma?eryjnych drobiowych,w?dlin i wyrobow podrob. wieprzowych i wolow.

Reference number: O.271.1.7.2017
II.1.2) Main CPV code
15119000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy drobiu i podrobow drobiowych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15112000
15114000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy mi?sa wieprzowego, wolowego, podrobow wolowych i wieprzowych, dziczyzny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15111100
15113000
15119300
15114000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy w?dlin drobiowych, wyrobow garma?eryjnych drobiowych

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15131130
15131500
15131135
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawy w?dlin i wyrobow podrobowych wieprzowych i wolowych

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15131130
15131120
15131310
15131134
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL426
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Kolobrzeg: Various meats
ND Document number 380401-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KOLOBRZEG
AU Authority name Centrum Rehabilitacji Rolnikow Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego NIWA
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 15111100 - Beef
15112000 - Poultry
15113000 - Pork
15114000 - Offal
15119000 - Various meats
15119300 - Game
15131120 - Sausage products
15131130 - Sausages
15131134 - Black pudding and other blood sausages
15131135 - Poultry sausages
15131310 - Pate
15131500 - Poultry products
OC Original CPV code 15111100 - Beef
15112000 - Poultry
15113000 - Pork
15114000 - Offal
15119000 - Various meats
15119300 - Game
15131120 - Sausage products
15131130 - Sausages
15131134 - Black pudding and other blood sausages
15131135 - Poultry sausages
15131310 - Pate
15131500 - Poultry products
RC NUTS code PL426
IA Internet address (URL) http://www.niwa.info.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >