Poland-Szczecin: Endoscopes

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003040221635255
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380746-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Endoscopes

2017/S 186-380746

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Arko?ska 4
Szczecin
71-455
Poland
Contact person: Marta Potiechin ? Nowak
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 918139079
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.spwsz.szczecin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu w ramach zadania pn.: ?Doposa?enie klinik i oddzialow torakochirurgii w sprz?t do leczenia raka pluca na 2017 r. dla SPWSZ w Szczecinie.

Reference number: EP/220/44/2017
II.1.2) Main CPV code
33168100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu w ramach zadania pn.: ?Doposa?enie klinik i oddzialow torakochirurgii w sprz?t do leczenia raka pluca na 2017 r. dla SPWSZ w Szczecinie.

2. Przedmiot zamowienia podzielony jest na 5 zada? (cz??ci):

1) Zadanie nr 1: dostawa Bronchoskopow 2 szt.,

2) Zadanie nr 2: dostawa USG przeno?nego 1 szt.,

3) Zadanie nr 3: dostawa Bronchoskopu z torem TV 1 szt.,

4) Zadanie nr 4: dostawa Videotorakoskop 1 szt.,

5) Zadanie nr 5: dostawa Bronchofiberoskop z przeno?nym ?rodlem ?wiatla 1 szt.,

3. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 4 do SIWZ i szczegolowym opisie przedmiotu zamowienia, stanowi?cym zal?cznik nr 1A.1 ? 1A.5 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 539 838.87 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bronchoskopy ? zestaw

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arko?skiej 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 1A.1 i 1B.1 do SIWZ dla zadania nr 1. Zadanie sklada si? z 1 pozycji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamowienie wspolfinansowane ze ?rodkow pochodz?cych z bud?etu pa?stwa w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2024 ?Narodowy Program Zwalczania Chorob Nowotworowych pn.: ?Doposa?enie klinik i oddzialow torakochirurgii w sprz?t do leczenia raka pluca na 2017 r..

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ultrasonograf przeno?ny (aparat USG mobilny z zestawem sond)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33112200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arko?skiej 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 1A.2 i 1B.2 do SIWZ dla zadania nr 2. Zadanie sklada si? z 1 pozycji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry jako?ci / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamowienie wspolfinansowane ze ?rodkow pochodz?cych z bud?etu pa?stwa w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2024 ?Narodowy Program Zwalczania Chorob Nowotworowych pn.: ?Doposa?enie klinik i oddzialow torakochirurgii w sprz?t do leczenia raka pluca na 2017 r..

II.2) Description
II.2.1) Title:

Bronchofiberoskop z torem wizyjnym

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arko?skiej 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 1A.3 i 1B.3 do SIWZ dla zadania nr 3. Zadanie sklada si? z 1 pozycji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry jako?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamowienie wspolfinansowane ze ?rodkow pochodz?cych z bud?etu pa?stwa w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2024 ?Narodowy Program Zwalczania Chorob Nowotworowych pn.: ?Doposa?enie klinik i oddzialow torakochirurgii w sprz?t do leczenia raka pluca na 2017 r..

II.2) Description
II.2.1) Title:

Videotorakoskop (do zabiegow bez usypiania ? pleuroskop)

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arko?skiej 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 1A.4 i 1B.4 do SIWZ dla zadania nr 4. Zadanie sklada si? z 1 pozycji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry jako?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamowienie wspolfinansowane ze ?rodkow pochodz?cych z bud?etu pa?stwa w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2024 ?Narodowy Program Zwalczania Chorob Nowotworowych pn.: ?Doposa?enie klinik i oddzialow torakochirurgii w sprz?t do leczenia raka pluca na 2017 r..

II.2) Description
II.2.1) Title:

Bronchofiberoskop z przeno?nym ?rodlem ?wiatla ? intubacyjny

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arko?skiej 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal?cznik nr 1A.5 i 1B.5 do SIWZ dla zadania nr 5. Zadanie sklada si? z 1 pozycji.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamowienie wspolfinansowane ze ?rodkow pochodz?cych z bud?etu pa?stwa w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2024 ?Narodowy Program Zwalczania Chorob Nowotworowych pn.: ?Doposa?enie klinik i oddzialow torakochirurgii w sprz?t do leczenia raka pluca na 2017 r..

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 106-211948
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Bronchoskopy ? zestaw

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Ultrasonograf przeno?ny (aparat USG mobilny z zestawem sond)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Viki-Med
ul. Topolowa 7/1
Katowice
40-167
Poland
Telephone: +48 327887821
E-mail: i.szram@vikimed.pl
Fax: +48 327044331
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 134 444.45 PLN
Total value of the contract/lot: 115 739.88 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 3
Title:

Bronchofiberoskop z torem wizyjnym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Varimed Spolka z o.o.
ul. Powsta?cow ?l. 5
Wroclaw
53-332
Poland
Telephone: +48 655293689
E-mail: varimed@varimed.pl
Fax: +48 655209978
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 139 883.71 PLN
Total value of the contract/lot: 138 692.88 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 4
Title:

Videotorakoskop (do zabiegow bez usypiania ? pleuroskop)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 223660077
E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com
Fax: +48 228310453
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 249 840.44 PLN
Total value of the contract/lot: 240 748.65 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 5
Title:

Bronchofiberoskop z przeno?nym ?rodlem ?wiatla ? intubacyjny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 223660077
E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com
Fax: +48 228310453
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 45 969.65 PLN
Total value of the contract/lot: 44 657.46 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Endoscopes

2017/S 186-380746

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Arko?ska 4
Szczecin
71-455
Poland
Contact person: Marta Potiechin ? Nowak
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 918139079
NUTS code: PL424

Internet address(es):

Main address: www.spwsz.szczecin.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu w ramach zadania pn.: ?Doposa?enie klinik i oddzialow torakochirurgii w sprz?t do leczenia raka pluca na 2017 r. dla SPWSZ w Szczecinie.

Reference number: EP/220/44/2017
II.1.2) Main CPV code
33168100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 539 838.87 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bronchoskopy ? zestaw

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ultrasonograf przeno?ny (aparat USG mobilny z zestawem sond)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33112200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bronchofiberoskop z torem wizyjnym

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Videotorakoskop (do zabiegow bez usypiania ? pleuroskop)

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bronchofiberoskop z przeno?nym ?rodlem ?wiatla ? intubacyjny

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL424

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 106-211948

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Bronchoskopy ? zestaw

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Ultrasonograf przeno?ny (aparat USG mobilny z zestawem sond)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Viki-Med
ul. Topolowa 7/1
Katowice
40-167
Poland
Telephone: +48 327887821
E-mail: i.szram@vikimed.pl
Fax: +48 327044331
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 134 444.45 PLN
Total value of the contract/lot: 115 739.88 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 3
Title:

Bronchofiberoskop z torem wizyjnym

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Varimed Spolka z o.o.
ul. Powsta?cow ?l. 5
Wroclaw
53-332
Poland
Telephone: +48 655293689
E-mail: varimed@varimed.pl
Fax: +48 655209978
NUTS code: PL514
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 139 883.71 PLN
Total value of the contract/lot: 138 692.88 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 4
Title:

Videotorakoskop (do zabiegow bez usypiania ? pleuroskop)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 223660077
E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com
Fax: +48 228310453
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 249 840.44 PLN
Total value of the contract/lot: 240 748.65 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 5
Title:

Bronchofiberoskop z przeno?nym ?rodlem ?wiatla ? intubacyjny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 223660077
E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com
Fax: +48 228310453
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 45 969.65 PLN
Total value of the contract/lot: 44 657.46 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Szczecin: Endoscopes
ND Document number 380746-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Samodzielny Publiczny Wojewodzki Szpital Zespolony
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33112200 - Ultrasonic unit
33168100 - Endoscopes
OC Original CPV code 33112200 - Ultrasonic unit
33168100 - Endoscopes
RC NUTS code PL424
IA Internet address (URL) www.spwsz.szczecin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >