Poland-Rzeszow: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003040307570940
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381177-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Snow-clearing services

2017/S 186-381177

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya ?ele?skiego 19a
Rzeszow
35-105
Poland
Contact person: Mariusz Gorak
Telephone: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 0178609480
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: drogi i mosty

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada?.

Reference number: PZDW/WZP/243/WD/27/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zakres uslug okre?lony zostal w Formularzu Cenowym (Rozdzial III SIWZ).

Zamowienie obejmuje zadanie Nr 8.1 do Nr 8.6.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 858 667.10 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.1.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Chodniki w ci?gu drog wojewodzkich na terenie wojewodztwa Podkarpackiego ? RDW Ustrzyki Dolne.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 8.1 ? od?nie?anie i uszorstnianie chodnikow w ci?gu drogi wojewodzkiej nr 893 w m. Lesko, Huzele, Hoczew, Baligrod oraz drogi nr 894 w m. Hoczew (material ? wlasno?? Wykonawcy).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.2.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Chodniki w ci?gu drog wojewodzkich na terenie wojewodztwa Podkarpackiego ? RDW Ustrzyki Dolne.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 8.2 -od?nie?anie i uszorstnianie chodnikow w ci?gu drogi wojewodzkiej nr 894 w m. Bachlawa, ?rednia Wie?, Berezka, Myczkow, Pola?czyk (material ? wlasno?? Wykonawcy).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.3.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Chodniki w ci?gu drog wojewodzkich na terenie wojewodztwa Podkarpackiego ? RDW Ustrzyki Dolne.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 8.3 ? od?nie?anie i uszorstnianie chodnikow i ci?gow pieszych przy drodze wojewodzkiej nr 895 w m. Bobrka, Solina (material ? wlasno?? Wykonawcy).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.4.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Chodniki w ci?gu drog wojewodzkich na terenie wojewodztwa Podkarpackiego ? RDW Ustrzyki Dolne.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 8.4 ? od?nie?anie i uszorstnianie chodnikow w ci?gu drogi wojewodzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne ? Ustrzyki Gorne (material ? wlasno?? Wykonawcy).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.5.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Chodniki w ci?gu drog wojewodzkich na terenie wojewodztwa Podkarpackiego ? RDW Ustrzyki Dolne.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 8.5 ? od?nie?anie i uszorstnianie chodnikow w ci?gu drogi wojewodzkiej nr 893 w m. Cisna oraz drogi nr 897 w m. Cisna, Wetlina (material ? wlasno?? Wykonawcy).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.6.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Chodniki w ci?gu drog wojewodzkich na terenie wojewodztwa Podkarpackiego ? RDW Ustrzyki Dolne.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 8.6 ? od?nie?anie i uszorstnianie chodnikow przy zatokach autobusowych w ci?gu drogi wojewodzkiej nr 890 Ku?mina ? Kro?cienko (material ? wlasno?? Wykonawcy).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 071-135949
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.1.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Med ? Lux Marek Wojtanowski
ul. Podgorska 4
Lesko
38-600
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 228 359.25 PLN
Total value of the contract/lot: 163 641.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.2.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Med ? Lux Marek Wojtanowski
ul. Podgorska 4
Lesko
38-600
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 272 463.75 PLN
Total value of the contract/lot: 106 830.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.3.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Med ? Lux Marek Wojtanowski
ul. Podgorska 4
Lesko
38-600
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 149 080.50 PLN
Total value of the contract/lot: 106 830.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.4.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zmechanizowane Roboty Ziemne in?. Jaroslaw Kowalczyk
Hoszow 2
Ustrzyki Dolne
38-700
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 324 405.00 PLN
Total value of the contract/lot: 216 270.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.5.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Med ? Lux Marek Wojtanowski
ul. Podgorska 4
Lesko
38-600
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 168 108.75 PLN
Total value of the contract/lot: 120 423.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.6.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Transportu Ci??arowego Adamczyk Andrzej
ul. Gombrowicza 25/27
Ustrzyki Dolne
38-700
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 84 381.75 PLN
Total value of the contract/lot: 56 254.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Snow-clearing services

2017/S 186-381177

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya ?ele?skiego 19a
Rzeszow
35-105
Poland
Contact person: Mariusz Gorak
Telephone: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 0178609480
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.5) Main activity
Other activity: drogi i mosty

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada?.

Reference number: PZDW/WZP/243/WD/27/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 858 667.10 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.1.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.2.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.3.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.4.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.5.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.6.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 071-135949

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.1.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Med ? Lux Marek Wojtanowski
ul. Podgorska 4
Lesko
38-600
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 228 359.25 PLN
Total value of the contract/lot: 163 641.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.2.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Med ? Lux Marek Wojtanowski
ul. Podgorska 4
Lesko
38-600
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 272 463.75 PLN
Total value of the contract/lot: 106 830.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.3.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Med ? Lux Marek Wojtanowski
ul. Podgorska 4
Lesko
38-600
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 149 080.50 PLN
Total value of the contract/lot: 106 830.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.4.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zmechanizowane Roboty Ziemne in?. Jaroslaw Kowalczyk
Hoszow 2
Ustrzyki Dolne
38-700
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 324 405.00 PLN
Total value of the contract/lot: 216 270.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.5.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Med ? Lux Marek Wojtanowski
ul. Podgorska 4
Lesko
38-600
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 168 108.75 PLN
Total value of the contract/lot: 120 423.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Zimowe utrzymanie chodnikow w sezonie 2017/2018; 2018/2019; 2019/20120 na sieci drog wojewodzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne ? 6 zada? ? Zadanie Nr 8.6.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Transportu Ci??arowego Adamczyk Andrzej
ul. Gombrowicza 25/27
Ustrzyki Dolne
38-700
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 84 381.75 PLN
Total value of the contract/lot: 56 254.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Snow-clearing services
ND Document number 381177-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place RZESZOW
AU Authority name Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL82
IA Internet address (URL) www.pzdw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >