Netherlands-Heesch: Verge maintenance work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003040347102411
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 382907-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Heesch: Verge maintenance work

2017/S 187-382907

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Bernheze
92135357
De Misse 6
Heesch
5384 BZ
Netherlands
Contact person: Ton van Beurden
Telephone: +31 412458888
E-mail: aanbestedingen@bernheze.org
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.bernheze.org

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4d1fd787423dfe9c6dab56afdb36b96d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4d1fd787423dfe9c6dab56afdb36b96d
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Maaien ruw gras en watergangen, gemeente Bernheze.

Reference number: 2017-149080
II.1.2) Main CPV code
45233229
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het (ecologisch) maaien van bermen.

b. Het uitmaaien van sloten.

c. Het bijmaaien rondom bomen en meubilair, kruisingen en verkeersremmende maatregelen.

d. Verzamelen en vervoeren van maaisel.

e. Treffen van verkeersmaatregelen.

f. Activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming.

het contract vangt aan op 2.1.2018 en wordt opgeleverd aan het einde van het jaar 2019 op een door de directie nader te bepalen datum en locatie, met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. Het bepaalde in art. 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL413
Main site or place of performance:

Bernheze.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie RAW bestek en arealenlijst bermen en sloten.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Het contract kan met 2 x 1 jaar worden verlengd.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengoptie (2 x 1 jaar).

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Geen crimineel verleden,

? geen corruptie,

? geen Fraude,

? geen terrorisme,

? geen witwassen,

? geen kinderarbeid of mensenhandel,

? geen schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal of arbeidsrecht,

? geen faillissement of surseance van betaling,

? geen ernstige beroepsfout,

? geen vervalsing van de mededinging,

? geen belangenconflict,

? geen betrokkenheid voorbereiding,

? geen beeindiging contract a.g.v. slechte prestaties,

? geen valse verklaringen,

? geen onrechtmatige beinvloeding,

? betalingen belastingen en premies.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? NEN-EN-ISO 9001,

? VCA* of VCA**.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Heesch: Verge maintenance work

2017/S 187-382907

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Bernheze
92135357
De Misse 6
Heesch
5384 BZ
Netherlands
Contact person: Ton van Beurden
Telephone: +31 412458888
E-mail: aanbestedingen@bernheze.org
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.bernheze.org

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Maaien ruw gras en watergangen, gemeente Bernheze.

Reference number: 2017-149080
II.1.2) Main CPV code
45233229
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL413
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Het contract kan met 2 x 1 jaar worden verlengd.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Netherlands-Heesch: Verge maintenance work
ND Document number 382907-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place HEESCH
AU Authority name Gemeente Bernheze (92135357)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45233229 - Verge maintenance work
OC Original CPV code 45233229 - Verge maintenance work
RC NUTS code NL
NL413
IA Internet address (URL) http://www.bernheze.org
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >