Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003041404817705
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382654-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

2017/S 187-382654

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa
00-908
Poland
Contact person: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Telephone: +48 261839763
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Fax: +48 261839723
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.wat.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa komputerow.

Reference number: 104/WLO/2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, polegaj?ca na dostarczeniu Zamawiaj?cemu komputerow w celu modernizacji bazy dydaktycznej Instytutu Logistyki WLO.

Szczegoly i ilo?ci opisano w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, polegaj?ca na dostarczeniu Zamawiaj?cemu komputerow w celu modernizacji bazy dydaktycznej Instytutu Logistyki WLO.

Szczegoly i ilo?ci opisano w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 138-282829
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym punkcie przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Szczegolowe regulacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zawiera Dzial VI ustawy Prawo zamowie? publicznych ? ?rodki Ochrony Prawnej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies

2017/S 187-382654

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Warszawa
00-908
Poland
Contact person: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Telephone: +48 261839763
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Fax: +48 261839723
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.wat.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa komputerow.

Reference number: 104/WLO/2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 138-282829

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Computer equipment and supplies
ND Document number 382654-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa D?browskiego
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.wat.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >