Belgium-Aalst: Project and design preparation, estimation of costs

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003041577692191
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 30, 2017
Solicitation No: 382904-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Aalst: Project and design preparation, estimation of costs

2017/S 187-382904

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Vlaamse Milieumaatschappij
Dr. De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Belgium
Contact person: Filip Raymaekers
E-mail: f.raymaekers@vmm.be
NUTS code: BE

Internet address(es):

Main address: http://www.vmm.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286406

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286406
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opdracht voor het creeren van draagvlak voor diverse projecten integraal waterbeheer en het opmaken van voorstudies en voorontwerpen in het Demerbekken.

Reference number: VMM-AIW_2017_S_0002_L-F02_0
II.1.2) Main CPV code
71242000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Doel van de huidige opdracht is het creeren van draagvlak voor de verschillende projecten in het kader van het Stroomgebiedbeheerplan Schelde voor de deelbekkens Munsterbeek, Demer I en II, Mombeek en Herk in het Demerbekken. In de opdracht moeten voorstudies en/of voorontwerpen van een deel van de opgenomen kosteneffectieve maatregelen opgemaakt worden.

De uitdaging van de opdracht bestaat erin om:

? een participatief traject op te zetten en te doorlopen in samenspraak met de betrokken initiatiefnemers, grondeigenaars, financierders, waarbij tot gedragen uitvoerings- en financieringsoplossingen wordt gekomen zodat de projecten in uitvoering kunnen gaan;

? voor elk deelproject waar een voorstudie en/of voorontwerp dient opgemaakt te worden, de verschillende mogelijkheden voor uitwerking met elkaar te vergelijken en om de aantoonbaar meest kosteneffectieve, ecologische en voor de locatie passende oplossing of combinatie van oplossingen uit te werken tot een voorontwerp.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90733000
71000000
71220000
71300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE
II.2.4) Description of the procurement:

De uitdaging van de opdracht bestaat erin om:

? een participatief traject op te zetten en te doorlopen in samenspraak met de betrokken initiatiefnemers, grondeigenaars, financierders, waarbij tot gedragen uitvoerings- en financieringsoplossingen wordt gekomen zodat de projecten in uitvoering kunnen gaan;

? voor elk deelproject waar een voorstudie en/of voorontwerp dient opgemaakt te worden, de verschillende mogelijkheden voor uitwerking met elkaar te vergelijken en om de aantoonbaar meest kosteneffectieve, ecologische en voor de locatie passende oplossing of combinatie van oplossingen uit te werken tot een voorontwerp.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 750
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2017
Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Belgium

Internet address: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Belgium

Internet address: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Belgium-Aalst: Project and design preparation, estimation of costs

2017/S 187-382904

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Vlaamse Milieumaatschappij
Dr. De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Belgium
Contact person: Filip Raymaekers
E-mail: f.raymaekers@vmm.be
NUTS code: BE

Internet address(es):

Main address: http://www.vmm.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286406

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opdracht voor het creeren van draagvlak voor diverse projecten integraal waterbeheer en het opmaken van voorstudies en voorontwerpen in het Demerbekken.

Reference number: VMM-AIW_2017_S_0002_L-F02_0
II.1.2) Main CPV code
71242000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90733000
71000000
71220000
71300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 750
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Belgium-Aalst: Project and design preparation, estimation of costs
ND Document number 382904-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place AALST
AU Authority name Vlaamse Milieumaatschappij
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 30/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71220000 - Architectural design services
71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71300000 - Engineering services
90733000 - Services related to water pollution
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71220000 - Architectural design services
71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71300000 - Engineering services
90733000 - Services related to water pollution
RC NUTS code BE
IA Internet address (URL) http://www.vmm.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >